Readspread.com

News and Article

CAT e-business ส่งสัมมนาพลิกโฉม

CAT e-business ส่งสัมมนาพลิกโฉมธุรกิจปิดท้ายปีในงาน “Digital Transformation ปรับโฉมธุรกิจด้วยแนวคิดดิจิทัล”

 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)  กลุ่มผลิตภัณฑ์ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ หรือ CAT e-business ประกาศศักยภาพความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีการสื่อสารแบบครบวงจรอันดับหนึ่งในประเทศไทยด้วยการจัดสัมมนาให้ความรู้เพื่อก้าวข้ามข้อจำกัดของการทำธุรกิจแบบเดิม ๆ พลิกโฉมสู่ธุรกิจดิจิทัลยุคใหม่อย่างไร้ขีดจำกัด โดยรวมสุดยอดผู้เชี่ยวชาญ ด้าน Digital Marketing แถวหน้าของเมืองไทยมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน

นายเปรมชัย ใจกว้าง ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ กล่าวว่า “ภารกิจหลักของ CAT e-business คือการให้บริการด้าน Application เพื่อยกระดับธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ ก้าวล้ำ เหนือคู่แข่งทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จุดเริ่มต้นของงานสัมมนาครั้งนี้เกิดจาก CAT มองว่าสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน ทั้งด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และไลฟ์สไตล์ ทำให้ธุรกิจ ต้องหากลยุทธ์ต่าง ๆ มาใช้ เพื่อปรับตัวให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ หนึ่งในอาวุธสำคัญที่จะช่วยเปลี่ยนโฉมธุรกิจแบบเดิม ๆ ที่มีกระบวนการทำงานที่ล่าช้าและซ้ำซ้อน โดยการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นหัวใจในการขับเคลื่อนกระบวนการทำงานในทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่ตัวบุคคลไปจนถึงโครงสร้างองค์กรให้มีความรวดเร็วและคล่องตัวมากขึ้น ข้อดี คือ การนำเทคโนโลยีมาใช้ในธุรกิจ ช่วยให้ประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมเพิ่มขึ้น Digital Transformation จึงถือเป็นความท้าทายสำคัญเพราะนอกจากจะช่วยให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนแล้ว ยังเป็นการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม ขององค์กรนั้น ๆ ไปในตัวอีกด้วย”

งานสัมมนาครั้งนี้แบ่งเป็น 3 ส่วน โดยมี 3 หัวข้อหลักที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง Digital Transformation คือ

1.  “Digital Transformation ปรับโฉมธุรกิจด้วยแนวคิดดิจิทัล”โดยนายพรพรหม กฤดากร จาก CEOblog.co

: Digital Transformation ในปี 2018 ธุรกิจควรจะมีแนวคิดและกลยุทธ์อย่างไรเพื่อให้ธุรกิจสามารถอยู่ในตลาดได้อย่างยั่งยืนในยุคที่ความจงรักภักดีต่อแบรนด์ไม่ได้มีผลต่อการซื้อสินค้า   อีกต่อไป

2. “NO LINE MARKETING อนาคตธุรกิจที่ไร้ขีดจำกัด”โดย นายอัครพงษ์ กุลเดชนิธิพัฒน์,  นายส่งศักดิ์ ฉัตรชูสกุล จาก บริษัท อินทิเกรทเต็ด ซิสเต็ม ซอฟท์แวร์ จำกัด (Issoft)นายสัจจา วสุวัต จากเฟรนไชส์เดอะพิซซ่าวัน และ นายชาญวิทย์ พุธบริบูรณ์สุขเจ้าของธุรกิจอาหารเดลิเวอรี่

 :แนวทางการจัดการธุรกิจร้านค้าตั้งแต่เรื่องบริหารสต๊อกหลังร้านจนถึงกระบวนการขาย และการทำตลาดให้ยืดหยัดท่ามกลางยักษ์ใหญ่รอบด้านโดยใช้วิธี Omni Channel

3. “MOBILE INTERLIGENT CLOUD SOLUTION (MICS) นวัตกรรมอัจฉริยะสู่การออกแบบโลกยุคอนาคต”โดยนายบุญญาศักดิ์ สุขศรี จาก บริษัท วี บิลด์ แอนด์ โอเปอร์เรต จำกัด

: ในยุคที่มือถือคือเครื่องมือการขายสินค้าที่เข้าถึงลูกค้าได้มากกว่าหน้าร้านเทรนด์เทคโนโลยีแบบใดที่จะช่วยให้คนทั่วไปเข้าถึงข้อมูลและบริการได้รวดเร็วและง่ายที่สุดพร้อมกันนี้ ยังไม่ได้รับเกียรติจาก คุณศิริวรรณ อรุณทิพย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ จากกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มาบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Digital วัยเก๋า” สร้างงานสร้างรายได้ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุผ่านดิจิทัล ภายในงานอีกด้วย

“CAT e-business หวังว่า เนื้อหาของงานสัมมนาในครั้งนี้ จะสามารถช่วยเปิดมุมมองด้านการนำดิจิทัลมาปรับใช้ในธุรกิจให้สอดคล้องกับรูปแบบของกิจการได้ดียิ่งขึ้น เพราะในการทำ Digital Transformation นั้น หัวใจสำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจเติบโตควบคู่กับการทำงานได้อย่างเป็นธรรมชาติ  มิใช่แค่การนำเทคโนโลยีมาสู่กระบวนการทำงานเท่านั้น หากแต่เป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการ และหน่วยธุรกิจของไทย โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการ Micro SMEs ตระหนักถึงการปรับตัวให้ทัน ต่อสภาพทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปของโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งทางด้านบุคลากร และการนำเครื่องมือด้านดิจิทัลมาใช้ ซึ่งภายในงานได้รับการตอบรับจากพันธมิตร เจ้าของธุรกิจ เจ้าของพื้นที่ และประชาชนทั่วไปเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม การไม่หยุดคิดค้น  และพัฒนาบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของทั้งภาครัฐและเอกชน ถือเป็นภารกิจสำคัญของ  CAT e-business เพื่อตอบสนองนโยบายภาครัฐในการนำพาประเทศสู่เศรษฐกิจดิจิทัลอย่างยั่งยืนต่อไป” นายเปรมชัยฯ กล่าวทิ้งท้าย

About Post Author

เขียนความคิดเห็น

Copyright © Readspread.com ติดต่อฝ่ายข่าว Tel.089-922-7859 Email/[email protected] | Newsphere by AF themes.