Readspread.com

News and Article

กลุ่ม คนละครึ่ง – เราเที่ยวด้วยกันอย่าลืมเช็คสิทธิ์ เราชนะ รับ 7,000 บาท วันที่ 5 ก.พ.

กระทรวงการคลังชี้แนะวิธี "ตรวจสอบสิทธิ์เราชนะ กลุ่ม คนละครึ่ง – เราเที่ยวด้วยกัน รับเงินเยียวยา 7,000 บาท ต้องเช็คผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ตั้งแต่เวลา 6.00 น. ของวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไปเท่านั้น
เราชนะ

กระทรวงการคลังเปิดเมนูใหม่ “ตรวจสอบสิทธิ์เราชนะ” บนเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ให้ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่ง และ เราเที่ยวด้วยกัน สามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์เราชนะ ได้ตั้งแต่เวลา 6.00 น. ของวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 โดยผู้ที่จะได้รับสิทธิ์เราชนะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1.มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

2.ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33

3.ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฎิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานภาครัฐ ข้าราชการการเมือง หรือผู้รับบำนาญ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ

4.ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ตามฐานข้อมูลล่าสุด ไม่เป็นผู้มีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลล่าสุด

หากผ่านเกณฑ์การคัดกรอง ได้รับสิทธิ์เราชนะ โดยเงินจะเข้าครั้งแรกในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านแอป “เป๋าตัง” และได้วงเงินครั้งแรก จำนวน 2,000 บาท โดยผู้ได้รับสิทธิ์ต้อง กดยืนยันสิทธิ์ด้วยตัวเองอีกครั้ง

หลังจากได้รับเงินครั้งแรก ครั้งต่อไปจะได้รับเงินครั้งละ 1,000 บาท ทุกวันพฤหัสบดี ในวันที่ 25 ก.พ. และ 4, 11, 18, 25 มี.ค. 2564 จนครบ 7,000 บาท จำนวนเงินทั้งหมดสามารถสะสมไว้ใช้จ่ายได้จนถึง 31 พฤษภาคม 2564 เงินที่ได้รับสิทธิ์เราชนะ สามารถนำไปใช้ซื้อสินค้า และ บริการที่ร้านค้าร่วมโครงการเราชนะเท่านั้น แต่ไม่สามารถโอนหรือเติมเงินได้

Copyright © Readspread.com ติดต่อฝ่ายข่าว Tel.089-922-7859 Email/Yothin.Yoojongdee@gmail.com | Newsphere by AF themes.