Readspread.com

News and Article

บุหรี่มือสอง บุหรี่มือสาม ความเป็นธรรมทางอากาศและสุขภาพเด็ก

บุหรี่มือสอง

บุหรี่มือสอง หมายถึงการได้รับพิษจากควันบุหรี่จากผู้สูบที่อยู่ใกล้ชิดเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญของเด็กที่เกิดจากผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้ชิดกับเด็กงานวิจัยพบว่าเด็กทารกที่ได้รับควันบุหรี่มือสองมีความเสี่ยงต่อการตายเฉียบพลันโดยไม่ทราบสาเหตุ (sudden infant death syndrome)มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อทางเดินหายใจ เป็นโรคหูชั้นกลางอักเสบ ภูมิแพ้หอบหืด ในระยะยาวมีผลต่อโรคปอดเรื้อรังมีความเสี่ยงต่อมะเร็งปอดในอนาคตและมีผลต่อการทำงานของสมองในด้านระดับสติปัญญา

บุหรี่มือสามหมายถึงสารนิโคติน และสารพิษอื่นเกาะติดตามพื้นผิวฝ้าเพดาน เฟอร์นิเจอร์ เสื้อผ้า ผ้าห่ม หมอน ฝุ่น อื่นๆ ในบ้าน ที่อยู่อาศัยและจะคงอยู่ในสิ่งแวดล้อมนั้นอีกนานสารเหล่านี้จะเป็นอันตรายเมื่อถูกดูดซึมเข้าทางผิวหนังจากการสัมผัสรวมทั้งจะปนเปื้อนกับอากาศในบ้านหรือจะทำปฏิกิริยากับก๊าซต่างๆในอากาศในบ้านทำให้เกิดอากาศภายในบ้านที่อยู่อาศัยที่เป็นพิษ เป็นอันตรายต่อผู้หายใจสูดดมเข้าไปโดยเฉพาะเด็กเพราะมีความไวต่อสารในจำนวนน้อยโรงพยาบาลรามาธิบดีได้ศึกษาครอบครัวที่มีเด็กเล็กแรกเกิดถึง 6ปีที่มีคนในครอบครัวสูบบุหรี่จำนวน 75 ครอบครัวได้ทำการตรวจหาสารพิษจากบุหรี่ที่เรียกว่าสารโคตินินในปัสสาวะของเด็กซึ่งบ่งบอกการได้รับควันพิษมา 48 ชั่วโมงก่อนมารับการตรวจพบว่า

ร้อยละ 76 หรือ 57 รายตรวจพบสารพิษ โดยร้อยละ 42.7 หรือ 32รายตรวจพบในระดับที่มากกว่า 2 ng/ml
ซึ่งบ่งบอกถึงปริมาณที่มาจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็กซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของเด็กทั้งที่ได้รับมาในลักษณะเป็นบุหรี่มือสองและมือสามในการศึกษานี้พบว่า เด็กที่อยู่อาศัยกับผู้สูบบุหรี่ในคอนโดมิเนียมแฟลต อพาร์ทเมนต์ และการอยู่อาศัยกับผู้สูบบุหรี่มากกว่า 20 มวนต่อวันไม่ว่าผู้สูบนั้นจะสูบในบ้านหรือนอกบ้านก็ตามเป็นความเสี่ยงต่อการตรวจพบสารพิษในปัสสาวะของเด็ก (สารโคตินิน)พบว่าเด็กในคอนโดมิเนียม อพาร์ทเมนต์และแฟลตที่มีคนสูบบุหรี่มีสารโคตินินสูงกว่าเด็กในบ้านเดี่ยวหรือทาวน์เฮาส์ที่มีคนสูบบุหรี่ถึงสองเท่าตัวโรงพยาบาลรามาธิบดีได้ประสานงานกับครอบครัว พูดคุยให้ความรู้ให้เครื่องมือตกแต่งบ้านเพื่อสร้างความตระหนักต่อสุขภาพเด็กจากพิษควันบุหรี่ ให้คำแนะนำและบริการคลินิกอดบุหรี่ผลสามารถลดการสูบบุหรี่ในครัวเรือนลง โดยพบว่าเด็กที่ตรวจพบสารโคตินินมากกว่า 2 ng/mlลดลงจากร้อยละ 42.7 เหลือร้อยละ 30.7

โดยความเป็นธรรมทางสุขภาพแล้วเด็กเล็กเหล่านี้ไม่ควรมีสารพิษจากบุหรี่ในร่างกายและส่งผลต่อสติปัญญาและสุขภาพของพวกเขาหากผู้ใหญ่รอบตัวเขาไม่สูบบุหรี่ใกล้ตัวเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสูบบุหรี่ในพื้นที่แคบเช่นในรถในบ้านที่อยู่อาศัย แม้สถานที่เหล่านี้เป็นสถานที่ส่วนบุคคลการสร้างสิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็กให้เป็นพิษต่อเด็กเป็นความไม่เป็นธรรมต่อสุขภาพเด็กที่สังคมควรให้ความสนใจ

ถึงเวลาแล้วที่สังคมไทยควรจะให้การคุ้มครองเด็กจากพิษควันบุหรี่ในพื้นที่ส่วนบุคคล ทั้งพื้นที่ในรถ ในบ้านที่อยู่รวมกันหลายยูนิตเช่นอพาร์ทเมนต์แฟลตคอนโดมิเนียมซึ่งต้องใช้อากาศร่วมกันระหว่างผู้อยู่อาศัยแต่ละครัวเรือนกระทรวงสาธารณสุขควรพิจารณาการประกาศให้ห้องพักภายในคอนโดมิเนียม แฟลต อพาร์ทเมนต์ และในรถยนต์เป็นเขตปลอดบุหรี่ หรือมิฉะนั้นสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคควรกำกับให้อาคารชุดต่างๆมีป้ายประกาศแจ้งแก่ผู้บริโภคให้ชัดเจนว่าจะเป็นที่อยู่สำหรับผู้สูบบุหรี่ได้ หรือเป็นที่อยู่ที่ไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ภายในห้องเพื่อให้ผู้บริโภคที่เป็นครอบครัวที่มีเด็กเล็กได้ตัดสินใจในการซื้อหรือเช่าอยู่อย่างเป็นธรรมต่อไป

Copyright © Readspread.com ติดต่อฝ่ายข่าว Tel.089-922-7859 Email/Yothin.Yoojongdee@gmail.com | Newsphere by AF themes.