Readspread.com

News and Article

พระพุทธเจ้าในการ์ตูนศึกคนชนเทพ

ศึกคนชนเทพ เพิ่งเข้า Netflix ไปวันที่ 17 มิ.ย.2564 เสียดายจบแค่โพไซดอน ปะทะ ซามูไรญี่ปุ่น ยังมีไม่ถึงศากยมุนี (พระพุทธเจ้า) ปะทะ เซโร่ เทพแห่งความโชคร้าย ที่แอบอ่านมาล่วงหน้า พระพุทธเจ้าในเรื่องนี้ใช้แนวคิดความเชื่อเกี่ยวกับ พระพุทธเจ้า สายมหายานฉบับทิเบตจนถึงญี่ปุ่น ซึ่งแตกต่างจากสายเถรวาท ในประเทศไทย พม่า ลาว ศรีลังกา อย่างมาก ต่างกันชนิดที่เรียกได้ว่าเป็นคนละศาสนา แต่มีพระศาสดาและคำสอนบางส่วนตรงกันก็น่าจะได้
มหาศึกคนชนเทพ

สายเถรวาท เชื่อว่าพระอรหันต์ เมื่อ นิพพาน ก็คือดับสูญ ไม่กลับมาเกิดใหม่ในภพภูมิใด ๆ หลุดพ้นจากบ่วงกรรม บ่วงทุกข์ทั้งสิ้น แต่มหายาน นิพพาน คือ ภพภูมิหนึ่ง ที่อยู่เหนือขึ้นไป เป็นภพภูมิสถิตของเหล่าพระโพธิสัตว์ (ข้อมูลอาจแตกต่างกันออกไปตามนิกายแยกย่อยในแต่ละประเทศ) เรียกได้ว่าตีความกันคนละเรื่องเลย

ดังนั้นพระพุทธเจ้าในสายมหายาน จะยังมีจิตวิญญาณอยู่ในภพภูมินิพพาน บ้างก็เรียกภพภูมิพระโพธิสัตว์ ยังสามารถเสด็จกลับมายังโลกมนุษย์แบบพระยูไล หรือเจ้าแม่กวนอิมก็ได้ อีกทั้งยังมีการผสมผสานนิกายอื่นเข้าไปร่วมทำให้รูปแบบปฏิบัติความเชื่อผิดแผกไปจากบ้านเราเป็นอย่างมาก

ฉะนั้นเมื่อการตีความพุทธแตกต่างกันออกไป แนวปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนย่อมแตกต่างกัน ความเคร่งครัด ความศรัทธามีไม่เท่ากัน เราจึงเอามาเปรียบเทียบกันมิได้ ว่าทำไมเขาทำได้แต่เราทำไม่ได้ นั่นเพราะพุทธเราไม่เหมือนเขา และเขาก็ไม่เหมือนเรา จะเอาแนวคิดมหายานมาดูหมิ่นเถรวาทก็ดูใช่ที่

การที่เอาพระพุทธเจ้ามาวาดเป็นการ์ตูน ของชาวญี่ปุ่นจึงไม่ใช่เรื่องผิด (ในประเทศญี่ปุ่น) แต่ประการใด บางนิกายแค่กำหนดลมหายใจ ท่องพุทธโธ (ในภาษาญี่ปุ่น) ก็เข้าถึงความเป็นพุทธะแล้ว ง่ายปานนั้นเลยทีเดียว เขาแค่นับถือ แต่ไม่ได้มีศรัทธาแรงกล้าเช่นบ้านเรา

กลับมาที่ศากยมุนี หรือพระพุทธเจ้าของเราในเรื่องนี้ คนแต่งได้วางบุคลิกพระองค์ เป็นวัยรุ่นผู้ไม่สนกฏเกณฑ์ของโลก (ออกแนวเอาแต่ใจหน่อยๆ) แถมพุทธประวัติในเรื่องก็ดูผิดเพี้ยนไป มีพี่ชายต่างเมืองที่รักมาก ต้องมาตายจาก

ท่านเลยออกมาหาทางดับทุกข์ จนค้นพบหนทางแห่งสัจธรรมบรรลุเป็นพระพุทธเจ้า มีพลังทัดเทียมเหล่าเทพเจ้า เป็นเจ้าชายวัยรุ่นที่แกร่งที่สุดในโลก (ว่าไปนั่น) อาวุธที่ใช้ดูเหมือนจะเป็นคฑาไม้เท้าแบบพระทิเบต ใช้แปลงเป็นโล่ ใช้เป็นไม้ฟาดก็ได้ มีท่าประทับรอยพระพุทธบาท อัญเชิญพลังต่างภพภูมิ และมีร่างแปลงอวตารอีกต่างหาก

โดยความเห็นส่วนตัวมองว่าเป็นพระพุทธเจ้าที่อยู่คนละแนวคิดกับสายเถรวาท จึงอ่านเพื่อความสนุก อ่านเพื่อดูแนวคิดศาสนาพุทธในแบบญี่ปุ่นบ้างก็คงไม่เป็นไร

แต่ถ้าใครมองว่ายังไงก็เป็นพระพุทธเจ้าองค์เดียวกัน จะมาเขียนดูหมิ่นมิได้ ข้อนี้ก็ไม่ผิด เชื่อว่าพุทธศาสนิกชน ในสายเถรวาทคงไม่ชอบใจนัก ทุกอย่างล้วนตั้งอยู่บนศรัทธาที่เราต่างมีไม่เท่าและไม่เหมือนกัน อยู่ที่ใจเราตัดสินด้วยตัวเอง

About Post Author

เขียนความคิดเห็น

Copyright © Readspread.com ติดต่อฝ่ายข่าว Tel.089-922-7859 Email/[email protected] | Newsphere by AF themes.