Readspread.com

News and Article

โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนฯ จัดกิจกรรม

โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนฯ จัดกิจกรรม “สุนทรภู่ครูกวีศรีแผ่นดิน สืบสานศาสตร์และศิลป์ภาษาไทย”

ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้จัดการ พร้อม รองผู้จัดการ เอิร์น-จิรวรรณ ชัยรุ่งเรือง และ รศ.สุขุมาล เกษมสุข ผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี ร่วมกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียน ฯลฯ จัดกิจกรรม “สุนทรภู่ครูกวีศรีแผ่นดิน สืบสานศาสตร์และศิลป์ภาษาไทย” ณ บริเวณอาคารอำนวยการ โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี เมื่อวันก่อน

เริ่มด้วยคณะครูและนักเรียนพร้อมกัน ณ.บริเวณอาคารอำนวยการของโรงเรียน เปิดงานด้วยการให้นักเรียนชั้น ป.4 และ ม.1 ขึ้นเวทีกล่าวถึง ประวัติของสุนทรภู่เป็น 3 ภาษา ทั้ง ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ซึ่งเป็นหนึ่งในหลักสูตร การเรียน-การสอน ที่ให้นักเรียนได้ฝึกความสามารถในการใช้ทักษะ การพูด-อ่าน-ออกเสียง และการเขียน ให้มีความเชี่ยวชาญทั้งสามภาษาได้อย่างเป็นธรรมชาติ หลังจากนั้น มีการส่งต่อให้ตัวแทนนักเรียน ขึ้นเวทีอ่านคำกลอน ของท่านสุนทรภู่ ก่อนจะมีการแสดงของนักเรียน ในชุดระบำเงือก กิจกรรม ตอบ-คำถาม เกี่ยวกันสุนทรภู่ การประกวดเดินแฟชั่นโชว์ ชุดตัวละครในวรรณคดีไทย โอกาสเดียวกันนี้ ยังได้รับเกียรติจากครอบครัว คุณเอิร์น-จิรวรรณ ชัยรุ่งเรือง รองผู้จัดการ โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี ร่วมเดินแฟชั่นโชว์ในครั้งนี้ด้วย และปิดท้ายด้วยการมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัล พร้อมรับฟังโอวาท จาก รศ.สุขุมาล เกษมสุข ผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี ให้นักเรียนได้ฟัง ก่อนจะปิดกิจกรรมที่ทุกคนได้รับ ทั้งความสนุก ความรู้ เกี่ยวกับท่านสุนทรภู่ และการรู้จักใช้ภาษาไทยให้ถูกวิธี

ทั้งนี้ สำหรับกิจกรรม “สุนทรภู่ครูกวีศรีแผ่นดิน สืบสานศาสตร์และศิลป์ภาษาไทย” ที่ทางโรงเรียน จัดให้มีขึ้นครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมเยาวชนให้มีความตระหนักถึงผลงานของท่านสุนทรภู่ การร่วมสืบทอดผลงานและสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามให้มีสืบไป จากรุ่นสู่รุ่น

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-408-1919-28, 02-408-8111, 02-408-1555หรือ www.satitbtu.ac.th

About Post Author

Copyright © Readspread.com ติดต่อฝ่ายข่าว Tel.089-922-7859 Email/[email protected] | Newsphere by AF themes.