Readspread.com

News and Article

“กรุงศรี ออโต้” ลดข้อจำกัดการเรียนรู้สู่วินัยการออม

“กรุงศรี ออโต้” ลดข้อจำกัดการเรียนรู้สู่วินัยการออม
แก่นักเรียนโสตศึกษาฯ จ.เชียงใหม่

“กรุงศรี ออโต้” ผู้นำธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ครบวงจร เครือธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) นำโดย นายภิญโญ จันทสุวรรณ์ (ที่สองจากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานขายและบริหารช่องทางการจัดจำหน่าย ธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และนางสาวสิริพร  ศุภรัชตการ (ที่สี่จากซ้าย) ประธานคณะกรรมการอาสาสมัคร กรุงศรี ออโต้ ประจำปี 2560 เดินหน้าปลูกฝังวินัยการออมให้กับเยาวชนผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิน กับโครงการ “กรุงศรี ออโต้ สอนโสตฯ รอบรู้เรื่องเงิน” ณ โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายอดิศร แดงเรือง (ที่สามจากซ้าย) รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

ตลอดทั้งปี 2560 กรุงศรี ออโต้ จะจัดกิจกรรมในโครงการฯ แก่นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนโสตศึกษา 5 แห่งทั่วประเทศ โดยเน้นการให้ความรู้เรื่องการออมเงินที่สนุกสนาน เข้าใจง่าย เพื่อลดข้อจำกัดในการเรียนรู้ของนักเรียนในกลุ่มนี้ อีกทั้งยังมีอาสาสมัครพนักงานจากสาขา กรุงศรี ออโต้ ในพื้นที่นั้นๆ เป็นแรงขับเคลื่อน เพื่อเสริมรากฐานความรู้ด้านการเงิน และสร้างโอกาสในการเรียนรู้อย่างเท่าเทียม
###

About Post Author

เขียนความคิดเห็น

Copyright © Readspread.com ติดต่อฝ่ายข่าว Tel.089-922-7859 Email/[email protected] | Newsphere by AF themes.