Readspread.com

News and Article

เทสโก้ โลตัส จับมือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เทสโก้ โลตัส จับมือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สนับสนุนชาวนาอย่างต่อเนื่อง 
เพิ่มปริมาณรับซื้อข้าวโดยไม่ผ่านคนกลาง 9,000 ตัน พร้อมพัฒนาสินค้าใหม่ตอบโจทย์เทรนด์สุขภาพ


เทสโก้ โลตัส ร่วมมือกับ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขยายผลเพิ่มปริมาณการรับซื้อข้าว โดยตรงจากชาวนา โดยไม่ผ่านคนกลางและโรงสีเอกชน หลังจากได้เปิดตัวข้าวหอมมะลิประชารัฐตราเทสโก้ในปีที่ผ่านมาและได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี ล่าสุด เทสโก้ โลตัส ได้เพิ่มปริมาณการรับซื้อข้าวหอมมะลิแท้ 100% จากสหกรณ์การเกษตรใน จังหวัดภาคอีสานอีก 7,000 ตัน และเริ่มต้นรับซื้อข้าวกล้องหอมมะลิ 100% และข้าวไรซ์เบอร์รี่ บรรจุถุงภายใต้แบรนด์เทสโก้ รวม 2,000 ตัน เพิ่มทางเลือกสุขภาพให้กับลูกค้า
นายสมพงษ์ รุ่งนิรัติศัย ประธานกรรมการบริหาร เทสโก้ โลตัส กล่าวว่า “ด้วยปณิธานของเทสโก้ โลตัส ในการมอบสินค้าคุณภาพสูง ในราคาที่เอื้อมถึงได้แก่ผู้บริโภค และความมุ่งมั่นในการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน ในปี พ.. 2560 เทสโก้ โลตัส ได้ร่วมมือกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในการรับซื้อข้าวหอมมะลิคุณภาพดีตรงจากเกษตรกร เพื่อผลิตเป็นข้าวสารบรรจุถุงขนาด กิโลกรัม จำหน่ายภายใต้แบรนด์เทสโก้ และจากการคัดสรรข้าวหอมมะลิจากทั่วประเทศ เทสโก้ โลตัส ได้ตกลงรับซื้อข้าวหอมมะลิ 100% โดยตรงจากสหกรณ์การเกษตรใน 4 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานีสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ..จังหวัดสุรินทร์สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด และสหกรณ์การเกษตรกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยในปีแรก รับซื้อข้าวหอมมะลิในปริมาณ 5,700 ตัน นำมาซึ่งรายได้ที่เป็นธรรมและมั่นคงแก่เกษตรกรชาวนา ที่ไม่ต้องค้าขายผ่านคนกลางหรือโรงสี มีการวางแผนการเพาะปลูกและการรับซื้อล่วงหน้า และช่วยให้ลูกค้าทั่วประเทศสามารถซื้อข้าวหอมมะลิแท้ 100% คุณภาพดี ในราคาที่เอื้อมถึงได้ ผ่านร้านค้าของเทสโก้ โลตัส ทั่วประเทศ”
“จากความสำเร็จของโครงการดังกล่าวและการตอบรับที่ดีจากลูกค้า จึงทำให้เทสโก้ โลตัส เริ่มขยายผลโครงการต่อไป ด้วยการรับซื้อข้าวหอมมะลิแท้ 100% เพิ่มเติมอีก 7,000 ตัน และบรรจุถุงขนาด 2 กิโลกรัม เพื่อตอบรับกลุ่มลูกค้าที่มีครอบครัวขนาดเล็ก รวมถึงยังได้ขยายประเภทสินค้า โดยรับซื้อข้าวกล้องหอมมะลิ 100% และข้าวไรซ์เบอร์รี่ จากสหกรณ์การเกษตรตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี รวม 2,000 ตัน บรรจุถุงสุญญากาศที่ได้มาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยขนาดถุงละ 2 และ 1 กิโลกรัมตามลำดับ โดยเริ่มวางจำหน่ายตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 ที่เทสโก้ โลตัส ทั่วประเทศ ซึ่งยอดการรับซื้อข้าวเพิ่มเติมในปีนี้คิดเป็นปริมาณรวม 9,000 ตัน สร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นให้กับสหกรณ์การเกษตรทั้ง 4 แห่งที่มีสมาชิกรวมกันกว่า 140,000 คน”
“จากการเติบโตของกระแสการดูแลสุขภาพของผู้บริโภค ผนวกกับปณิธานของเทสโก้ โลตัส ในการส่งเสริมให้ลูกค้ามีสุขภาพดีผ่านการรับประทานอาหารที่ดี มีคุณภาพ และปลอดภัย จึงเป็นที่มาของการขยายผลของโครงการรับซื้อข้าวตรงจากชาวนาไปสู่กลุ่มข้าวเพื่อสุขภาพ คือ ข้าวกล้องหอมมะลิ 100% และข้าวไรซ์เบอร์รี่ โดยนอกจากข้าว 2 ชนิดภายใต้แบรนด์เทสโก้แล้วนั้น เทสโก้ โลตัส ยังเป็นช่องทางการจำหน่ายข้าวดัชนีน้ำตาลต่ำ (low-GI) ที่พัฒนาจากภูมิปัญญาของคนไทย คือ ข้าว กข.43 ซึ่งนอกจากจะช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้าที่ดีต่อสุขภาพได้ในราคาที่เอื้อมถึงได้แล้ว ยังเป็นการสนับสนุนชาวนาไทยให้มีช่องทางจำหน่ายสินค้าที่สามารถเข้าถึงลูกค้าทั่วประเทศผ่านร้านค้าของเทสโก้ โลตัส และช่องทางจำหน่ายสินค้าออนไลน์อีกด้วย”

ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ข้าวแบรนด์เทสโก้ที่รับซื้อตรงจากชาวนาทั้ง 4 สหกรณ์การเกษตรในภาคอีสาน ภายใต้โครงการรับซื้อข้าวตรงจากชาวนา ประกอบด้วย
1.       ข้าวหอมมะลิ 100% จากจังหวัดสุรินทร์ บรรจุถุงละ 5 กิโลกรัม จำหน่ายราคาถุงละ 183 บาท
2.       ข้าวหอมมะลิ 100% จากจังหวัดสุรินทร์ บรรจุถุงละ 2 กิโลกรัม จำหน่ายราคาถุงละ 98 บาท
3.       ข้าวหอมมะลิ 100% จากจังหวัดศรีสะเกษ บรรจุถุงละ 5 กิโลกรัม จำหน่ายราคาถุงละ 183 บาท
4.       ข้าวหอมมะลิ 100% จากจังหวัดศรีสะเกษ บรรจุถุงละ 2 กิโลกรัม จำหน่ายราคาถุงละ 98 บาท
5.       ข้าวหอมมะลิ 100% จากจังหวัดร้อยเอ็ด บรรจุถุงละ 5 กิโลกรัม จำหน่ายราคาถุงละ 183  บาท
6.       ข้าวหอมมะลิ 100% จากจังหวัดร้อยเอ็ด บรรจุถุงละ 2 กิโลกรัม จำหน่ายราคาถุงละ 98 บาท
7.       ข้าวหอมมะลิ 100% จากจังหวัดอุบลราชธานี บรรจุถุงละ 5 กิโลกรัม จำหน่ายราคาถุงละ 183  บาท
8.       ข้าวกล้องหอมมะลิ 100% จากจังหวัดอุบลราชธานี บรรจุถุงละ 2 กิโลกรัม จำหน่ายราคาถุงละ 90 บาท
9.       ข้าวไรซ์เบอร์รี่ จากจังหวัดอุบลราชธานี บรรจุถุงละ 1 กิโลกรัม จำหน่ายราคาถุงละ 95 บาท
นอกจากนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการรับประทานข้าวคุณภาพดีของไทย เทสโก้ โลตัส ยังได้จัดกิจกรรมถ่ายภาพโพสต์ทางเฟซบุ๊ค โดยเชิญชวนประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน ทาง www.facebook.com/TescoLotusCommunity โดยถ่ายภาพข้าวและกับข้าว พร้อมติดแฮชแท็ค #ข้าวดีจากชาวนาไทยกินกับอะไรก็อร่อย เพื่อสนับสนุนให้คนไทยรับประทานข้าวหลากหลายสายพันธุ์ โดยเจ้าของภาพที่ได้รับคัดเลือกตามกติกา จะได้รับบัตรของขวัญเทสโก้ โลตัส 

About Post Author

เขียนความคิดเห็น

Copyright © Readspread.com ติดต่อฝ่ายข่าว Tel.089-922-7859 Email/[email protected] | Newsphere by AF themes.