Readspread.com

News and Article

The 4th Ship Technology for the Next Decade: Ship Tech IV

กองทัพเรือประกาศความพร้อม!! จัดงานมหกรรมทางเรือนานาชาติอย่างยิ่งใหญ่  เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี การก่อตั้งอาเซียน และงานนิทรรศการเทคโนโลยีเรือในทศวรรษหน้า ครั้งที่ ๔ “The 4th Ship Technology for the Next Decade: Ship Tech IV” พัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อให้สอดคล้องกับ Thailand 4.0

          กองทัพเรือแถลงความพร้อมงานมหกรรมทางเรือนานาชาติ   เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี การก่อตั้งอาเซียน และงานนิทรรศการเทคโนโลยีเรือในทศวรรษหน้า ครั้งที่ ๔ “The 4th Ship Technology for the Next Decade: Ship Tech IV” โดย กรมอู่ทหารเรือ จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  ณ อาคาร PEACH โรงแรมรอยัลคลิฟ บีช พัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อแสดงถึงเทคโนโลยีเรือในอนาคต  อาวุธยุทโธปกรณ์  ระบบรักษาความปลอดภัยของกองทัพเรือไทย ที่ก้าวไปอยู่ในแถวหน้าของกองทัพเรือในภูมิภาค  โดยมีมิตรประเทศตอบรับเข้าร่วมงานแล้ว ๕๘ ประเทศ  ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก นักลงทุนทั้งในและนอกประเทศ กลุ่ม CLMVT ประชาชนและกำลังพลทหารเรือของมิตรประเทศให้เดินทางมาร่วมงาน โดยนำเสนอการแสดงกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

พล.ร.อ. พลเดช  เจริญพูล  รองผู้บัญชาการทหารเรือ  เปิดเผยว่า  ปัจจุบันทั่วโลกกำลังจับตาเศรษฐกิจในอาเซียน  เพราะมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด  และมีอำนาจทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง ซึ่งประเทศไทยถือว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่มั่นคงในทุกๆด้าน  เพราะเป็นจุดเชื่อมต่อของทุกภูมิภาค  และยังเปิดกว้างทางเศรษฐกิจ  รวมถึงเทคโนโลยี   การจัดงานมหกรรมทางเรือนานาชาติครั้งนี้จึงเป็นโอกาสที่จะทำให้ทุกคนที่มาร่วมงานรู้จักประเทศไทย และแสนยานุภาพเทคโนโลยีทางเรือของไทยมากขึ้น ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  และคุ้มครองการแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตในน่านน้ำไทย

สอดคล้องกับ พล.ร.ต. สมารมภ์  ชั้นสุวรรณ เจ้ากรมพัฒนาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานงานนิทรรศการเทคโนโลยีเรือในทศวรรษหน้า ครั้งที่ ๔  กล่าวว่า  การจัดงานครั้งนี้ ที่สำคัญคือการรวบรวมเทคโนโลยีทางเรือที่ทันสมัยทั้งในประเทศและต่างประเทศมากกว่าทุกครั้ง  เพราะการมี ระบบอำนวยการรบที่มีความทันสมัย  พร้อมกับการมีเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  หมายถึงความสามารถในการป้องกันประเทศของกองทัพเรือไทยได้ก้าวหน้าไปอีกระดับ    ทั้งยังเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้ เทคโนโลยี และแนวคิดในด้านการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) และ การจับคู่เจรจา (Business Matching) การร่วมมือทางการค้า และการร่วมลงทุน ทั้งยังมีกิจกรรมพิเศษอย่างยิ่งใหญ่ ดังนี้

การปาฐกถาพิเศษ ได้เชิญวิทยากรชั้นนำระดับประเทศเข้าร่วมการเสวนาด้านการลงทุนระเบียงเศรษฐกิจเพื่อให้สอดคล้องกับ Thailand 4.0 เพื่อให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมฟัง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อาทิ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี /คุณธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์ /ดร.อุตตม สาวนายน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม /คุณสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ /ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และ Dinner Talk โดย คุณวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)

 นอกเหนือจากนี้ยังมี Super Yacht Show/ มหกรรมทางเรือนานาชาติ มวยระดับโลก การแสดงคอนเสิร์ต ช้าง มิวสิค คอนเนคชั่น (Chang Music Connection Present International Fleet Review) การเห่เรือ ขบวนรถขายอาหารเคลื่อนที่ (Food Truck Caravan)

นายชายชาญ  เอี่ยมเจริญ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี   กล่าวว่า   เมืองพัทยามีแผนยุทธศาสตร์เมืองว่าด้วยการเป็นนครศูนย์กลางเศรษฐกิจ  การท่องเที่ยวที่มีมาตรฐาน  ยั่งยืนและน่าอยู่สำหรับทุกคน  ซึ่งหมายถึง  การพัฒนาเมืองจะต้องครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ  สังคม โครงสร้างพื้นฐาน  และสิ่งแวดล้อม  โดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจที่จะต้องควบคู่ไปกับการท่องเที่ยว  ดังนั้นการสร้างความเข้าใจให้กับกลุ่มนักธุรกิจที่เข้าร่วมงาน  เพื่อให้เกิดแนวคิดนำไปสู่การลงทุนในอนาคต

ขณะที่  นางอรวรา  กรพินธุ์  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว ผู้แทนเมืองพัทยา  กล่าวว่า   เมืองพัทยาได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อประสานในทุกๆ ด้านร่วมกับกองทัพเรือ ทั้งด้านการรักษาความปลอดภัย  การจัดกิจกรรมสมทบ  ด้านสถานที่  ด้านการประชาสัมพันธ์  ด้านการแพทย์และพยาบาล การจัดการจราจร และโรงแรมที่พัก เพื่อให้งานมีความสมบูรณ์  โดยเฉพาะการปรับปรุงสะพานท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย  พัทยาใต้ ซึ่งเป็นท่าเรือที่ต้องใช้ลำเลียงกำลังพล รวมถึงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม  เพื่อให้กิจกรรมมีความสง่างามสมบูรณ์แบบมากที่สุด

สำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยว  สามารถเข้าชมงานนิทรรศการเทคโนโลยีเรือในทศวรรษหน้า ครั้งที่ ๔ “The 4th Ship Technology for the Next Decade: Ship Tech IV” วันที่ ๑๕-๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่ อาคาร PEACH โรงแรมรอยัลคลิฟ บีช พัทยา  ส่วนการสวนสนามทางเรือนานาชาติ ที่บริเวณอ่าวพัทยา มีกำหนดจัดกิจกรรมในวันจันทร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  โดยมีประมาณการกำลังทางเรือและกำลังทางอากาศที่เข้าร่วม ประกอบด้วยเรือของกองทัพเรือ จำนวน ๑๕ ลำ เรือของประเทศสมาชิกอาเซียน และเรือของประเทศนอกอาเซียน จำนวนกว่า ๒๘ ลำ จาก ๑๘ ประเทศ และอากาศยานของกองทัพเรือและกองทัพอากาศ จำนวน ๒๐ เครื่อง

——————

Royal Thai Navy Announces Its Readiness to Host International Fleet Review in Celebration of 50th Anniversary of ASEAN and 4th Ship Technology for the Next Decade: Ship Tech IV to Develop Eastern Economic Corridor (EEC) as Part of Thailand 4.0

             The Royal Thai Navy announces its readiness to host the International Fleet Review in celebration of the 50th anniversary of ASEAN and the 4th Ship Technology for the Next Decade: Ship Tech IV from 15 to17 September 2017 at PEACH Convention Center, Royal Cliff Beach Hotel in Pattaya, Chonburi, to showcase the Royal Thai Army’s future ship technology, armament and security systems, which positioned the Royal Thai Army at the forefront of the regional fleets. Currently, 58 countries are going to attend the event, while the event itself attracts tourists from all over the world, local and international investors, the CLMVT group as well as people and naval officers from the neighboring countries. A number of performances and activities will take place throughout the event.

Admiral Paladej Charoenpool, Royal Thai Navy Deputy Commander-in-Chief, revealed that, at the moment, the world was keeping an eye on the ASEAN economy due to its dramatic economy growth and strong economic power. Thailand possessed considerable strengths in all aspects as it was the access point to all regions with economic and technological openness. This was the opportunity for all participants to get to know Thailand and its powerful ship technology, which would play an important role in supporting the development of the Eastern Economic Corridor and preventing the exploitation of live and lifeless natural resources in Thai waters.

Similarly, Rear Admiral Samarom Chansuwan, Director General of the Department of Development, Naval Dockyard Department, serving as the head of the working group at the 4th Ship Technology for the Next Decade: Ship Tech IV, said that this event had gathered the largest collection of local and international modern ship technology, including the latest combat systems with high-performance machinery and equipment. The exhibition would reveal the Royal Thai Army’s growing ability to protect the country and serve as an international platform for exchanging knowledge, technology and investment ideas regarding the Eastern Economic Corridor (EEC), business matching, trade collaboration and joint venture.

There will also be a special lecture series on investing in the economic corridor as part Thailand 4.0 by renowned speakers, such as Dr. Somkid Jatusripitak, Thailand’s Deputy Prime Minister, Mr. Dhanin Chearavanont, Senior Chairman of Charoen Pokphand Group, Dr. Uttama Savayana, Thailand’s Minister of Industry, Mr. Sontirat Sontijirawong, Thailand’s Deputy Minister of Commerce and Dr. Kanit Sangsubhan, Secretary-General of the Eastern Economic Corridor (EEC) Office and a dinner talk by Mr. Vikrom Kromadit, Chief Executive Officer of Amata Corporation Public Company Limited. The registration is free of charge.

In addition, visitors can experience the Super Yacht Show, the International Fleet Review, world-class boxing matches, Chang Music Connection Concert, traditional boat chanting and a food truck caravan.

Mr. Chaichan Aiemjaroen, Deputy Governor of Chonburi, said that, in the strategic plan, Pattaya was striving towards becoming the economic hub and it required high-standard sustainable tourism, which meant that the urban development must address all economic, social, infrastructure and environmental dimensions. Particularly, economy and tourism were intrinsically linked to each other; therefore, it was important to develop mutual understanding among the business participants in order to seed investment initiatives.    

Mrs. Ornwara Korapin, Director of Tourism Promotion Department of Pattaya, said that a working committee has been established to work with the Royal Thai Navy on security, joint activities, venues, public relations, medical and nursing care, traffic management and accommodations. In addition, the Bali Hai Pier bridge in southern Pattaya beach, was also renovated to serve as the main passenger pier and to improve the landscape, making it visually appealing and perfectly functional.  

The 4th Ship Technology for the Next Decade: Ship Tech IV is open for public from 15 to17 September 2017 at PEACH Convention Center, Royal Cliff Beach Hotel in Pattaya and the International Fleet Review will take place at Pattaya Bay on Monday 20 November 2560. It is estimated that there will be 15 ships from the Royal Thai Navy, over 28 ships from 18 ASEAN and non-ASEAN countries and 20 aircrafts from the Royal Thai Navy and the Royal Thai Air Force.

About Post Author

เขียนความคิดเห็น

Copyright © Readspread.com ติดต่อฝ่ายข่าว Tel.089-922-7859 Email/[email protected] | Newsphere by AF themes.