Readspread.com

News and Article

TK park International Children’s Picture Book Festival 2018

เทศกาลหนังสือนิทานภาพนานาชาติประจำปี 2561
TK park International Children’s Picture Book Festival 2018

                           
          เวียนกลับมาอีกครั้งกับงาน เทศกาลหนังสือนิทานภาพนานาชาติประจำปี 2561 หรือ TK park International Children’s Picture Book Festival 2018  ซึ่งจัดโดยอุทยานการเรียนรู้ TK park  หรือ ทีเค พาร์ค  ที่พร้อมนำเสนอบทเรียนจากไต้หวันสู่คุณพ่อคุณแม่ และน้องๆ หนูๆ นักอ่านชาวไทย รวมถึงนักเขียน นักวาดภาพประกอบ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนทั้งหลายได้ศึกษา เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมการอ่าน แนวคิดการทำหนังสือนิทานเด็กของไต้หวัน รวมทั้งได้สัมผัสคุณค่าและความงดงามของหนังสือนิทานนานาชาติ ทั้งเอเชีย  ยุโรป  อเมริกา และอาเซียน ซึ่งนำมาจัดแสดงให้ชมในลานจัดแสดงหนังสือนิทานนานาชาติ  พร้อมด้วยนิทรรศการภาพประกอบนิทาน กิจกรรมฟังนิทานและเวิร์คชอปฝึกทักษะสำหรับเด็ก

     ดร. อธิปัตย์ บำรุง ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ กำกับดูแล สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ TK park กล่าวว่า การพัฒนาเด็กในช่วงวัยแรกเริ่มของชีวิตหรือปฐมวัย เป็นช่วงที่เวลาที่มีความสำคัญและเป็นโอกาสทองในการวางรากฐานการเรียนรู้  ธรรมชาติของเด็กๆ จะชอบและสนใจนิทานอยู่แล้ว และนิทานก็สามารถตอบสนองความต้องการทางอารมณ์ จิตใจและเติมเต็มคุณลักษณะด้านความคิดสร้างสรรค์ของเด็กได้อย่างครบถ้วน  อุทยานการเรียนรู้ TK park จึงได้จัดงานเทศกาลหนังสือนิทานภาพนานาชาติขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะมุ่งหวังให้เด็กๆ ได้รู้จักหนังสือนิทานที่ดี เรื่องราวที่สนุก สอดแทรกวิถีชีวิต วัฒนธรรม และภูมิปัญญาที่ผู้เขียนถ่ายทอดออกมา เพื่อช่วยขัดเกลาความคิด อารมณ์ จิตใจของเด็กๆ นอกจากนี้สิ่งสำคัญของนิทานสำหรับเด็กคือ ภาพประกอบ ภาพประกอบในหนังสือนิทานเป็นงานศิลปะที่งดงาม ทุกองค์ประกอบของหนังสือนิทานจะช่วยปลูกสร้างและพัฒนาให้เด็กรักการอ่าน  ในงานนี้จึงได้เชิญผู้ผลิตหนังสือนิทาน ทั้ง นักเขียนนิทาน นักวาดภาพประกอบ และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคและวิธีการต่างๆ มาร่วมภายในงาน
โดยงานเทศกาลหนังสือนิทานภาพนานาชาติ ปีนี้ อุทยานการเรียนรู้ TK park ได้นำบทเรียนจากไต้หวันมานำเสนอภายในงาน เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมการอ่าน แนวคิดการทำหนังสือนิทานเด็กของไต้หวัน
            “วัฒนธรรมการอ่านของไต้หวันมีความเข้มแข็ง  แม้จะเผชิญกับสื่อสมัยใหม่เช่นเดียวกับประเทศไทย แต่เรายังคงเห็นคนไต้หวันอ่านหนังสือเป็นเล่มทั่วไปตามท้องถนน รถไฟฟ้า สำหรับหนังสือเด็กของไต้หวันก็เติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลจากพ่อแม่ยุคใหม่ของไต้หวัน ให้ความสำคัญกับการศึกษาเรียนรู้ หันมาเลือกสรรหนังสือที่เหมาะสมกับลูกหลาน มีกำลังซื้อมากขึ้น และสนใจให้เด็กมีกิจกรรมการอ่านหนังสือมากขึ้น
ทำให้ธุรกิจหนังสือเด็กของไต้หวันมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง  ในไต้หวันเอง หนังสือเด็กมีมากมายมหาศาล ไม่ว่าจะในร้านหนังสือหรือห้องสมุด แต่ละเล่มล้วนดึงดูดใจ ชวนให้เปิดอ่าน บรรดาหนังสือบนชั้นเหล่านี้ สะท้อนให้เห็นว่าธุรกิจหนังสือภาพสำหรับเด็ก ก้าวมาไกล มีแผนการผลิต เขียนเรื่อง วาดภาพประกอบหนังสือ พิมพ์ และจัดจำหน่าย สำนักพิมพ์ไต้หวันหลายแห่งก้าวไกลไปในระดับนานาชาติ”
              ภายในงานนี้ได้รับเกียรติจากนักเขียน และนัดวาดภาพประกอบชาวไต้หวัน 2 ท่านได้แก่ เฉินเหม่ยเยี่ยน (Mei – Yen, Chen) และ ชิวเฉิงจง (Chen – Tsung, -Chiu) เดินทางมาจัดอบรมทักษะการทำหนังสือภาพสำหรับเด็ก ให้กับบรรดานักเขียน นักวาดภาพประกอบและผู้สนใจหนังสือเด็ก พร้อมทั้งนำหนังสือนิทาน พร้อมภาพผลงานมาจัดแสดงให้ได้ชมภายในงานครั้งนี้อีกด้วย
           
       สำหรับชิวเฉิงจง  (Chen – Tsung, -Chiu) เป็นนักเขียน และนักวาดภาพประกอบมือรางวัลชาวไต้หวันเจ้าของผลงาน Above the Ground, Under the Ground ที่หลงใหลการวาดแมลงและธรรมชาติที่ผลงานกวาด 41 รางวัลจากทั่วโลก ชิว ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ในการทำหนังสือเด็กชุดแมลง  โดยใช้ชีวิตบนภูเขาเดือนละ 10 วัน สังเกต ถ่ายภาพ และจับแมลงมากมาย เขาค้นหาชื่อแมลงในภาษาจีน ภาษาอังกฤษ และชื่อและหมวดหมู่ทางวิทยาศาสตร์  จากนั้นก็นำข้อมูลเหล่านี้ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง ถึงจะเป็นงานหนักแต่ก็คุ้มค่า เพราะเขาได้แมลงท้องถิ่นของไต้หวันมาศึกษาเพื่อจะถ่ายทอดสู่เด็กๆ ที่ไม่สามารถพึ่งข้อมูลจากหนังสือแปลต่างประเทศได้
             ชิว ย้ำว่าหนังสือเด็กของเขามีความเป็นศิลปะ ยอดขายค่อนข้างดี มีหลายคนที่ตามผลงานของเราในด้านการสร้างสรรค์ศิลปะหนังสือเด็ก  ผลงานของนักเขียนผู้นี้ได้รับเลือกไปจัดแสดงในงานหนังสือเด็กที่โบโลญญา ประเทศอิตาลี  ถึง 2 ครั้ง
         
             ส่วน เฉินเหม่ยเยี่ยน (Mei – Yen, Chen) เป็นนักวาดภาพประกอบที่ถนัดในการวาดภาพด้วยสีน้ำและสีหมึก นอกจากรักการวาดภาพแล้ว เธอยังเป็นคนที่รักหนังสืออย่างมากๆ อีกด้วย  เฉินใช้แปรงพู่กันของเธอเนรมิตภาพของสัตว์โลกที่สวยงามมอบให้แก่เด็กๆ  ผลงานที่สร้างชื่อ ของเธอ ได้แก่ นิทานภาพเรื่อง The White Geese of Green Pond, Who needs a King, My Father’s Teacher และ The Year of the Pig.
         
           สำหรับงานเทศกาลหนังสือนิทานภาพนานาชาติ ประจำปี 2561 หรือ TK park International Children’s Picture Book Festival 2018  ภายในงานประกอบด้วย 3 ส่วนดังนี้
    ส่วนที่ 1 ลานจัดแสดงหนังสือนิทานภาพนานาชาติ มีหนังสือภาพสำหรับเด็กที่คัดเลือกมาอย่างพิถีพิถันจากทั้งเอเชีย  ยุโรป  อเมริกา และอาเซียน จำนวนกว่า 100  เล่ม  รวมถึงหนังสือนิทานภาพ เรื่อง  Above the Ground, Under the Ground และ Above the Pond, Under the Pond   ผลงานของชิวเฉิงจง  ที่ได้รับ 12 รางวัลในประเทศไต้หวันและอีกหลายรางวัลในระดับนานาชาติ  นิทานภาพเรื่อง Sometimes โดย Ali Ginger ได้รับรางวัลชนะเลิศภาพประกอบยอดเยี่ยม และได้รับคัดเลือกให้ไปจัดแสดงภาพที่ Italy’s Bologna Illustrators Exhibition 2012  นิทานเรื่อง Adventure at Night โดย เลี่ยว ชูที Shu – Ti, Liao  ที่ได้รับรางวัล The Macmillan Prize เมื่อปี 2015
            ในจำนวนหนังสือที่นำมาจัดแสดงนั้น มีอยู่ 2 เล่ม  ที่ได้รวบรวมนักเขียน นักวาดภาพประกอบคนสำคัญๆของไต้หวันไว้  พร้อมทั้งประวัติ ผลงานภาพและเราจะได้เห็นกระบวนการทำงานของนักเขียน และพัฒนาการของหนังสือนิทานในไต้หวันตั้งแต่อดีต – ปัจจุบัน

     ส่วนที่ 2 นิทรรศการภาพประกอบนิทาน จากนักเขียน นักวาดภาพประกอบมืออาชีพจากไต้หวัน และนักเขียน นักวาดภาพประกอบของไทย สำหรับประเทศไทย เป็นผลงานภาพประกอบของนักเขียนหน้าใหม่ มีหลายภาพที่นักวาดภาพประกอบ ได้ตั้งใจสร้างผลงานชิ้นใหม่ เพื่อนำมาจัดแสดงในงานนี้โดยเฉพาะ  นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงภาพประกอบต้นฉบับจากนักเขียน นักวาดภาพประกอบหน้าใหม่ ได้แก่  กานต์ธิดา  ประทุมนันท์ เจ้าของผลงาน “เทพีสีนิล” ที่ชนะเลิศการประกวดเพื่อคัดเลือกนักเขียนหน้าใหม่ ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง TK park และเมืองเคมปุจิ จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น
   
ส่วนที่ 3  กิจกรรมและเวิร์คชอบ  ประกอบด้วย
1. เวิร์คชอบสร้างสรรค์ สำหรับนักเขียนและนักวาดภาพประกอบหน้าใหม่ 
หัวข้อ:  “The Sensation of Picture Book – How to Make Heartwarming Picture Book  พัฒนาการหนังสือภาพและแนวโน้มด้านการตลาดหนังสือนิทานภาพของไต้หวัน” โดย เฉินเหม่ยเยี่ยน (Mei – Yen, Chen) นักวาดภาพประกอบชื่อดังชาวไต้หวัน วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561 เวลา 10.00 – 13.00 น.  ณ ศูนย์การเรียนรู้อเนกประสงค์
หัวข้อ: “His Micro – view of Ecology and the Macro – view of Creating the Picture Book” โดย ชิวเฉิงจง  (Chen – Tsung, -Chiu) นักเขียน นักวาดภาพประกอบมือรางวัลชาวไต้หวันเจ้าของผลงาน Above the Ground, Under the Ground ที่หลงใหลการวาดแมลงและธรรมชาติที่ผลงานกวาด 41 รางวัลจากทั่วโลก วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561 เวลา 14.00 – 17.00 น.  ณ ศูนย์การเรียนรู้อเนกประสงค์
                 2.    Story time & Mini Workshops สำหรับเด็กโดย คุณอุษา ศรีนวล หรือ ครูเจ นักจัดการความรู้ อุทยานการเรียนรู้ TK park กิจกรรมมีทุกวัน
                 3.    Illustrate Workshops สำหรับ โดย นักเขียน นักวาดภาพประกอบรางวัลแว่นแก้ว    ณัฐรดา กิตติคุณเดชา และนักเขียน นักวาดภาพประกอบรางวัลแว่นแก้ว พัชรา พันธุ์ธนากุล   
        นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมฟังนิทานประกอบเพลง จากครูก้า อ.กรองทอง บุญประคองและคณะครูจากโรงเรียนจิตตเมตต์  อีกด้วย อย่าพลาดกิจกรรมดีๆ ภายในงานเทศกาลหนังสือนิทานภาพนานาชาติประจำปี 2561 หรือ TK park International Children’s Picture Book Festival 2018  ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม – อาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2561  ณ อุทยานการเรียนรู้ TK park

About Post Author

Copyright © Readspread.com ติดต่อฝ่ายข่าว Tel.089-922-7859 Email/Yothin.Yoojongdee@gmail.com | Newsphere by AF themes.