Readspread.com

News and Article

VMPC ทุ่มกว่า 11 ล้านปรับโฉมสวนสาธารณะ

VMPC ทุ่มกว่า 11 ล้านปรับโฉมสวนสาธารณะพร้อมส่งมอบให้เทศบาลเมืองศรีราชา

 บริษัท วี.เอ็ม.พี.ซี. จำกัด (VMPC) ผู้พัฒนาโครงการ “โอ๊ควูด โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนท์ ศรีราชา” (Oakwood Hotel & Residence SRI RACHA) ได้จัดพิธีส่งมอบสวนสาธารณะให้กับเทศบาลเมืองศรีราชา โดยได้รับเกียรติจาก นายนิติ วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย  นายธานี รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองศรีราชา และนายปริญญา เธียรวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วี.เอ็ม.พี.ซี. จำกัด  ร่วมในพิธีส่งมอบสวนสาธารณะอย่างเป็นทางการ

            นายธานี รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองศรีราชา กล่าวว่า  เทศบาลเมืองศรีราชามีความมุ่งมั่นในการพัฒนาความเป็นเมืองที่เป็นระเบียบเรียบร้อย ภายใต้การจัดบริการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับความต้องการของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่ง  ระบบขนส่งมวลชนที่สะดวก ทั่วถึง และปลอดภัย ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง มีสภาพแวดล้อมที่ดีด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพิ่มสวนสาธารณะ เพิ่มสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนอย่างเพียงพอ ภายใต้วิสัยทัศน์ “เมืองศรีราชา เมืองน่าอยู่ เมืองน่าเที่ยว” ดังนั้น เทศบาลเมืองศรีราชาจึงได้เดินหน้าพัฒนา และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่พักผ่อนให้เป็นพื้นที่สาธารณะสำหรับประชาชนทุกคน รวมถึงนักท่องเที่ยวได้สามารถใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ  ซึ่งที่ผ่านมามีหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

            “ในฐานะพ่อเมืองศรีราชา รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่บริษัท วี.เอ็ม.พี.ซี. จำกัด ซึ่งนอกจากจะพัฒนาโรงแรมโอ๊ควูด โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนท์ ศรีราชา ให้เป็นแลนด์มาร์คและสถานที่พักแห่งใหม่สำหรับนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมถึงรองรับการพักอาศัยของชาวต่างชาติที่มาลงทุนและทำงานในพื้นที่ภาคตะวันออกแล้ว ยังเล็งเห็นถึงการเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่สาธารณประโยชน์แห่งนี้ให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน รวมทั้งเป็นภาพลักษณ์ที่ดีต่อผู้ที่มาเยี่ยมเยือนศรีราชา และในนามของชาวศรีราชา ขอขอบคุณบริษัท วี.เอ็ม.พี.ซี. จำกัด และขอรับมอบสวนสาธารณะที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงแห่งนี้ด้วยความยินดี โดยหลังจากนี้เทศบาลเมืองศรีราชาจะรับหน้าที่ในการทำนุบำรุงสวนสาธารณะแห่งนี้ให้คงความสะอาด สวยงาม ปลอดภัย และร่มรื่น เพื่อสนองตอบวัตถุประสงค์ในการใช้ประโยชน์จากพื้นที่อย่างเต็มศักยภาพต่อไป” นายธานี กล่าว

            นายปริญญา เธียรวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วี.เอ็ม.พี.ซี. จำกัด ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับไฮเอนด์ทั้งเพื่อขาย และเช่า เจ้าของโครงการโอ๊ควูด โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนท์ ศรีราชา กล่าวว่า เดิมทีสวนสาธารณะไนท์ สแควร์เป็นสวนสาธารณะซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกายของชาวศรีราชามาโดยตลอด และได้ชำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา ซึ่งบริษัท วี.เอ็ม.พี.ซี.จำกัด ในฐานะผู้ประกอบการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีนโยบายการทำธุรกิจ ควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการบูรณะ พัฒนา และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะดังกล่าวให้อยู่ในสภาพที่สวยงามและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อให้คนในชุมชนสามารถใช้พื้นที่ดังกล่าวเป็นศูนย์กลางในการพบปะสังสรรค์ ออกกำลังกาย เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ  รวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ  อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างทัศนียภาพที่งดงาม เพื่อช่วยเสริมภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของศรีราชา

   “บริษัทฯ ได้พัฒนาสวนสาธารณะดังกล่าวซึ่งมีเนื้อที่รวมกว่า 2-0-95 ไร่ โดยใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้นกว่า 11 ล้านบาท เริ่มตั้งแต่การออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสวนสาธารณะโดยเพิ่มพื้นที่สีเขียว และแบ่งโซนพื้นที่สำหรับการออกกำลังกาย อาทิ ลู่วิ่ง ลานเครื่องเล่น และออกกำลังกาย พร้อมด้วยพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์สำหรับชุมชน และการท่องเที่ยวของศรีราชา โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จและได้ส่งมอบสวนสาธารณะแห่งนี้ให้กับเทศบาลเมืองศรีราชา เพื่อเป็นของขวัญต้อนรับศักราชใหม่ อันจะเป็นประโยชน์โดยรวมสำหรับประชาชนชาวเมืองศรีราชาและผู้ที่มาใช้บริการสวนสาธารณะแห่งนี้ต่อไป” นายปริญญา กล่าว

About Post Author

เขียนความคิดเห็น

Copyright © Readspread.com ติดต่อฝ่ายข่าว Tel.089-922-7859 Email/[email protected] | Newsphere by AF themes.