Readspread.com

News and Article

Wheelchair Dance Camp

บมจ. ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย นำโดยคุณอินทัช วงศ์ไวยขจร ร่วมกับ มูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเซีย และมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ จัดกิจกรรมค่ายครอบครัว “Wheelchair Dance Camp”
สำหรับเด็กสมองพิการ ในประเทศไทย ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 25 – 27 กันยายน 2560
ณ  โรงแรมวังยาวริเวอร์ไซด์รีสอร์ท จ.นครนายก

กิจกรรมดังกล่าวต้องการส่งเสริมให้เด็กสมองพิการ หรือ ซีพี (Cerebral Palsy) เกิดการพัฒนาทางด้านร่างกาย และสมองมากขึ้น ตลอดจนสร้างความรู้ความเข้าใจในการเอาใจใส่ดูแลเด็กสมองพิการอย่างถูกวิธี โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ไอโออิ นิเซย์โดวะ ประเทศญี่ปุ่น และบริษัทไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย ผ่าน มูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเซีย ในการดำเนินโครงการที่ประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเสมอมา อาทิ กิจกรรมค่ายผูกสัมพันธ์สานฝันเด็กพิการ และการแข่งขันกีฬาเด็กพิการ ที่พัทยา การมอบอุปกรณ์เก้าอี้ล้อเข็นที่จังหวัดน่าน และอุบลราชธานี  รวมถึงกิจกรรม  Wheelchair Dance Camp สำหรับเด็กสมองพิการ ในประเทศไทย ครั้งที่ 1 ที่ได้ ศาสตาจารย์เคียวโกะ เทราดะ แห่งมหาวิทยาลัยนาโงย่า ที่นำผลวิจัยการพัฒนาเด็กสมองพิการ ด้วยการทำวีลแชร์แดนซ์จากประเทศญี่ปุ่น มาปรับใช้ในประเทศไทย โดยกิจกรรมดังกล่าวเด็กและผู้ปกครองจะต้องปฏิบัติพร้อมกัน ก่อให้เกิดการดูแลเอาใจใส่และทำกิจกรรมกับเด็กสมองพิการมากขึ้น  ทั้งนี้ ทาง บมจ.ไอโออิ กรุงเทพ  ประกันภัย เชื่อว่าการดูแลเด็กสมองพิการกลุ่มนี้ ด้วยการเอาใจใส่อย่างถูกวิธี จะสามารถพัฒนาเด็กทางด้านร่างกาย ที่ต้องอยู่บนเตียงหรือเก้าอี้ล้อเข็นตลอดเวลา หรือการพัฒนาทางสมองที่ต้องการให้เด็กตื่นตัวและสนุกไปกับกิจกรรมดังกล่าว

About Post Author

Copyright © Readspread.com ติดต่อฝ่ายข่าว Tel.089-922-7859 Email/[email protected] | Newsphere by AF themes.