Readspread.com

News and Article

น้องในโลกเงียบ กับ ประตูการเรียนรู้อย่างเท่าเทียม

เด็กนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินทุกคน ต่างมีความฝันและอยากมีอนาคตที่ดีพวกเขาจำเป็นต้องเสริมทักษะชีวิตที่ดีเพื่ออนาคตไม่ต่างจากเด็กทั่วไป

เด็กนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินทุกคน ต่างก็มีความฝันและอยากมีอนาคตที่ดีไม่ต่างจากเด็กทั่วไป นอกเหนือจากการเรียนภาษามือควบคู่กับการเขียนและการอ่านภาษาไทยในห้องเรียนแล้ว กิจกรรมนอกบทเรียนเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและเสริมทักษะชีวิตจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญมากสำหรับพวกเขา


แสงเดือน ตรีนันทวัน ล่ามภาษามือ โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อีกหนึ่งแม่พิมพ์ของชาติที่พร้อมผลักดันให้ลูกศิษย์ทุกคนเข้าถึงการเรียนรู้อย่างที่พวกเขาสมควรได้รับ เล่าให้พวกเราฟังพร้อมสื่อสารภาษามือให้น้องๆ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินที่นั่งอยู่ข้างๆ เข้าใจในบทสนทนาว่า

“เด็กนักเรียนที่นี่มีทั้งหมดประมาณร้อยกว่าคน กว่า 70 % มีความบกพร่องทางการได้ยิน และอีกส่วนมีความบกพร่องทางร่างกายด้านอื่นหรือมีความผิดปกติทางสมอง เช่น นักเรียนที่มีความพิการซ้ำซ้อน หรือนักเรียนออทิสติก แต่เด็กนักเรียนทุกคนมีพัฒนาการ คุณครูทุกคนที่นี่ใช้หัวใจสร้างความเข้าใจในการดูแลเด็ก ๆ

เราไม่ได้มองว่าเด็กนักเรียนที่มีความบกพร่องหรือมีข้อจำกัดคือเด็กที่อ่อนแอ แต่มองว่าพวกเขาคือเด็กนักเรียนที่มีความจำเป็นพิเศษที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือในด้านหนึ่งด้านใด คุณครูทุกคนเชื่อว่าพวกเขาทำได้ เรียนรู้ได้ และพัฒนาได้ สมควรได้รับโอกาสและมีอนาคตที่ดีเหมือนเด็กทั่วไป”

แสงเดือน ตรีนันทวัน

“บกพร่อง ใช่ว่าอ่อนแอและเรียนรู้ไม่ได้ “

คุณครูเดือน เล่าให้ฟังถึงทักษะที่จำเป็นนอกห้องเรียน พร้อมชี้ไปที่สหกรณ์ออมทรัพย์ของโรงเรียน ที่คุณครูเข้ามามีส่วนในการช่วยบริหารจัดการเรื่องค่าใช้จ่ายในแต่ละวันให้เด็กๆ “นอกห้องเรียน เราก็จะพยายามสร้างวินัยการออมซึ่งเป็นหนึ่งในทักษะชีวิตที่สำคัญให้กับพวกเขา เชื่อไหมว่านักเรียนบางคนเขามีเงินออมฝากไว้ที่คุณครู

พอเรียนจบเขาก็มีเงินก้อนพอที่จะใช้เป็นทุนเพื่อใช้ในการเรียนต่อ หรือนำเงินเก็บก้อนนี้ไปเป็นทุนตั้งต้นในการประกอบอาชีพให้มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวต่อไป การเป็นผู้มีความบกพร่องทางการได้ยินก็ใช้ชีวิตยากกว่าคนทั่วไปอยู่แล้ว

หลายๆครั้ง “โอกาส” เป็นสิ่งที่ได้มายากหรือบางครั้งก็แทบจะไม่มีใครหยิบยื่นให้พวกเขา ทักษะการออมเงินหรือการวางแผนทางการเงินที่ดีจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีอนาคตที่มั่นคงสดใส”

ซึ่งครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก กรุงศรี ออโต้ ได้จัดกิจกรรมและขยายผลโครงการ กรุงศรี ออโต้ สอนโสตฯ รอบรู้เรื่องเงิน มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยมีพนักงานอาสาสมัครจากทั้งสำนักงานใหญ่และสาขาในพื้นที่ เป็นแรงขับเคลื่อนหลักในการทำกิจกรรมกับนักเรียนทั่วประเทศ เพื่อปลูกฝังค่านิยมเรื่องการช่วยเหลือ การแบ่งปัน

สร้างความตระหนักในการเป็นผู้ให้ ผ่านการมอบโอกาสทางการศึกษาให้กลุ่มคนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ที่ผ่านมาได้มีการดำเนินการในโรงเรียนโสตศึกษาทั่วประเทศมาแล้วทั้งหมด 14 แห่ง

สิริพร ศุภรัชตการ ประธานคณะกรรมการอาสาสมัคร กรุงศรี ออโต้ ประจำปี 2562 กล่าวว่า “กรุงศรี ออโต้ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์สำหรับเยาวชนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน โดยมีการทำงานอย่างใกล้ชิดกับโรงเรียนโสตศึกษาในเครือมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ ทั่วประเทศมาอย่างต่อเนื่อง

ส่วนหนึ่งที่เราเลือกมาจัดกิจกรรมที่โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในครั้งนี้ เป็นเพราะได้รับคำแนะนำจากท่านศุขสนั่น โชติกเสถียร ประธานกรรมการมูลนิธิฯ ที่มองว่าโรงเรียนในพื้นที่อำเภอบางสะพานยังขาดโอกาสอยู่มากและเป็นพื้นที่ห่างไกลที่หลายคนมองข้าม

เราหวังว่าโครงการฯ จะช่วยหยิบยื่นโอกาสในการเรียนรู้ให้กับกลุ่มเยาวชนที่หลายคนอาจมองข้ามไป และช่วยสร้างรากฐานที่มั่นคงในการใช้ชีวิตให้กับพวกเขาในอนาคตต่อไป

“ผมขอขอบคุณพี่ๆ อาสาสมัครที่มาจัดกิจกรรมและมอบโอกาสในการเรียนรู้ทักษะการเงินเช่นนี้ให้กับพวกเรา ฐานกิจกรรมทั้ง 5 ฐานทำให้ผมได้เห็นความสำคัญของการออมเงิน การมีเงินเหลือเก็บเผื่อไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน หรือคราวจําเป็น ผมตั้งใจไว้ว่าจะนำความรู้ที่ได้นี้ไปใช้ เพื่อที่จะได้มีเงินออมสำหรับไว้เป็นทุนการศึกษาของผมในอนาคตครับ”

ดช.สิริภพ แสงจันทร์ หรือน้องยอร์ช นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้มีความบกพร่องทางการได้ยินมาตั้งแต่กำเนิด สื่อสารกับพวกเราผ่านภาษามือ ด้วยรอยยิ้มและแววตาแห่งความหวังที่อบอุ่นไปถึงหัวใจของคุณครูและพี่ๆ อาสาสมัครที่นั่งล้อมวงฟังบทสนทนาในวันนั้น

About Post Author

Copyright © Readspread.com ติดต่อฝ่ายข่าว Tel.089-922-7859 Email/Yothin.Yoojongdee@gmail.com | Newsphere by AF themes.