Readspread.com

News and Article

สรุปข้อมูล www.เราชนะ.com ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 7,000 บาท

เช็กที่นี่ www.เราชนะ.com ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาเราชนะ7,000 บาท กระทรวงการคลัง
เราชนะ

โครงการ “เราชนะ” มาตรการดังกล่าวเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา2019 หรือ โควิด-19 จำนวน 31.1 ล้านคน วงเงิน 7,000 บาท เป็นระยะเวลา 2 เดือน
เพื่อช่วยเหลือประชาชน จำนวน 31.1 ล้านคน วงเงินไม่เกิน 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน ตั้งแต่ เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2564 วงเงินโครงการรวม 210,200 ล้านบาท เพื่อลดภาระค่าครองชีพและเกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจนั้น ผู้ที่ได้รับจะต้องผ่านเกณฑ์ดังต่อไปนี้

หลักเกณฑ์การพิจารณา

-มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
-ไม่เป็นผู้ประกันตน ม.33
-ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานรัฐ ข้าราชการการเมือง และผู้รับบำนาญหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
-ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ตามฐานข้อมูลล่าสุด
-ไม่เป็นผู้มีเงินเงินฝากเกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลล่าสุด

หลังจากผ่านเกณฑ์คัดการแล้วสามารถลงทะเบียนได้ที่ www.เราชนะ.com
สำหรับ เงินเยียวยา “เราชนะ” กระทรวงการคลัง แบ่งกลุ่มจัดสรรเงินเยียวยาเราชนะ ไว้ดังนี้
1.กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน จำนวนเกือบ 14 ล้านคน โดยกลุ่มนี้ไม่ต้องลงทะเบียน www.เราชนะ.com กระทรวงการคลัง โอนเงินเป็นค่าซื้อสินค้าร้านค้าร่วมโครงการประชารัฐ

2.กลุ่มผู้มีแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง”ที่ได้ความยินยอมไว้ให้นำข้อมูลไปประมวลผลหรือเปิดเผย เพื่อดำเนินมาตรการอื่นๆของรัฐได้กลุ่มนี้ ไม่ต้องดำเนินการอะไร หากผ่านเกณฑ์การคัดครอง กลุ่มนี้ในวันที่ 5 ก.พ. สามารถตรวจสอบสถานะการได้รับสิทธิ์ผ่าน www.เราชนะ.com – วันที่ 18 ก.พ. เริ่มกดยืนยันสิทธิ์ผ่าน “เป๋าตัง” และ ได้รับวงเงินครั้งแรกจำนวน 2,000 บาท
ได้รับวงเงินครั้งละ 1,000 บาท- ทุกวันพฤหัสบดีในวันที่ 25 ก.พ. และ 4,11,18 มี.ค.64 สามารถใช้จ่ายได้จนถึง 31 พ.ค.64

3.กลุ่มที่ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และไม่เป็นผู้มี”เป๋าตัง”ที่ได้ให้ความยินยอมไว้ให้นำข้อมูลไปประมวลผลหรือเปิดเผย เพื่อดำเนินมาตรการอื่นๆของรัฐได้ เปิดรับลงทะเบียนออนไลน์ ผ่าน www.เราชนะ.com- ตั้งแต่ 29 ม.ค.-12 ก.พ.64 เวลา 06.00-23.00 น.- ตรวจสอบสถานะการได้รับสิทธิ์ผ่าน ww.เราชนะ.com- ได้รับวงเงินครั้งละ 1,000 บาททุกวันพฤหัสบดีในวันที่ 25 ก.พ. และ 4,11,18 มี.ค.64 ใช้จ่ายได้จนถึง 31 พ.ค.64- วันที่ 18 ก.พ. ได้รับวงเงินครั้งแรกจำนวน 3,000 บาท

About Post Author

เขียนความคิดเห็น

Copyright © Readspread.com ติดต่อฝ่ายข่าว Tel.089-922-7859 Email/[email protected] | Newsphere by AF themes.