Readspread.com

News and Article

ส่องโครงการเราชนะ มาตรการช่วยเหลือวิกฤตโควิดระลอกใหม่จากรัฐบาล

จากวิกฤตโควิดระลอกใหม่ ที่ผ่านมาแม้จะไม่มีประกาศมาตรการล็อกดาวน์จากทางภาครัฐแต่ก็เปิดช่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศสามารถออกคำสั่งควบคุมดูแลได้ตามความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ ซึ่งส่งผลให้ผู้ประกอบการและประชาชนต่างได้รับผลกระทบกันถ้วนหน้าซึ่งกว่าจะมีมาตรการช่วยเหลือออกมาอย่างเป็นรูปธรรมก็ใช้เวลาเกือบ 2 สัปดาห์เลยทีเดียว เรามาดูกันว่ามาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐครั้งนี้มีอะไรบ้าง

1.โครงการเราชนะ

โครงการเราชนะเป็นมาตรการเยียวยาระยะสั้นที่จะเปิดให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ ซึ่งรัฐบาลจะนำฐานข้อมูลของผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการกับรัฐบาลมาคัดกรอกคุณสมบัติว่าจะได้รับสิทธิโครงการเราชนะด้วยหรือไม่ เท่ากับว่าจะมี 2 กลุ่มที่จะได้รับการพิจารณาเพื่อรับ 3,500 บาท ผ่านโครงการเราชนะโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ ได้แก่

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน จำนวน 14 ล้านคน
ผู้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ที่ยืนยันใช้สิทธิแล้วราว 13.8 ล้านคน
เมื่อพิจารณาเสร็จแล้วรัฐบาลก็จะจ่ายเงินเยียวยาเข้ากระเป๋าตังทันที ส่วนการเบิกจ่ายนั้นจะมีรู้ผลอีกครั้งในวันที่ 19 ม.ค. 64

2.เสริมสภาพคล่องสำหรับประชาชนและผู้ประกอบการ

ธนาคารออมสินได้ดำเนินโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสำหรับประชาชน 2 โครงการ คือ1.โครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) (สินเชื่อฉุกเฉิน) วงเงินคงเหลือประมาณ 2,700 ล้านบาท และ 2. โครงการสินเชื่อเสริมพลังฐานราก วงเงินคงเหลือประมาณ 10,000 ล้านบาท โดยทั้ง 2 โครงการได้ขยายเวลารับคำขอสินเชื่อออกไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้มีโครงการสินเชื่อฉุกเฉิน วงเงินคงเหลือประมาณ 11,000 ล้านบาท โดยได้ขยายเวลารับคำขอสินเชื่อออกไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โครงการสินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ (Sufficient Loan : SL) วงเงินโครงการ 10,000 ล้านบาทโครงการสินเชื่อ New Gen Hug บ้านเกิด วงเงินโครงการ 60,000 ล้านบาทและโครงการสินเชื่อระยะสั้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Jump Start Credit) วงเงิน 100,000 ล้านบาท ทุกโครงการสิ้นสุดการจ่ายเงินกู้วันที่ 30 มิถุนายน 2564

นอกจากนี้กระทรวงการคลังร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการออกพระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดโควิด-19 พ.ศ. 2563 (Soft Loan ธปท.) ซึ่งมีวงเงินคงเหลือประมาณ 370,000 ล้านบาท สามารถรับคำขอสินเชื่อได้ถึงวันที่ 18 เมษายน 2564 ครม.

3.มาตรการพักชำระหนี้ต่ออายุธุรกิจ

ถัดมาคือมาตรการบรรเทาภาระหนี้สิน (พักชำระหนี้) รวมมาตรการดูแล- เยียวยาทางการเงินผู้ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ โดยสถาบันการเงินเฉพาะกิจแต่ละแห่งได้มีการจัดกลุ่มลูกหนี้ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสีเขียว คือกลุ่มที่สามารถกลับมาชำระหนี้ได้ปกติ ,กลุ่มสีเหลืองหรือกลุ่มที่กลับมาชำระหนี้ได้บางส่วนไม่เต็มจำนวนที่ต้องจ่าย ,กลุ่มสีแดง คือกลุ่มที่มีปัญหาไม่สามารถชำระหนี้ได้

ทั้งนี้สถาบันการเงินเฉพาะกิจจะมีการพิจารณามาตรการเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้แต่ละรายเพิ่มเติมเป็นการเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็น การขยายเวลาการชำระหนี้ การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และการให้สินเชื่อเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง รวมถึงมีการติดต่อลูกค้าเพื่อช่วยเหลือในเชิงรุก

4.ลดค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าอินเทอร์เนต

คณะรัฐมนตรี อนุมัติให้มีส่วนลดค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าอินเทอร์เนต เป็นระยะเวลา 2 เดือน ตามใบแจ้งหนี้ ตั้งแต่กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2564

ค่าไฟ

  • บ้านที่อยู่อาศัย หากใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน ให้ใช้ไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรก
  • บ้านที่อยู่อาศัย หากใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วยต่อเดือน ให้ส่วนลดค่าไฟฟ้าตามที่เงื่อนไขกำหนด
  • ประเภทกิจการขนาดเล็ก ทั้งนี้ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ให้สิทธิ์ใช้ไฟฟ้าฟรี 50 หน่วยแรก

ค่าน้ำประปา

ลดค่าน้ำประปาลง ร้อยละ 10 เฉพาะบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ เป็นระยะเวลา 2 เดือน ตามใบแจ้งหนี้ ตั้งแต่กุมภาพันธ์-มีนาคม 2564

ค่าอินเทอร์เน็ต

โดยความร่วมมือระว่างกระทรวงดิจิทัล กสทช. และผู้ประกอบการที่ได้สั่งการให้มีการไปหารือกัน มีมติว่าจะเพิ่มความเร็วและความแรงของเน็ตบ้าน มือถือ และลดค่าใช้จ่ายผู้ใช้บริการ ให้สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ดียิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนการ WFH และการให้ประชาชนสามารถโลกแอพพลิเคชั่นหมอชนะฟรี ไม่คิดค่าดาต้าเป็นระยะเวลา 3 เดือน

About Post Author

เขียนความคิดเห็น

Copyright © Readspread.com ติดต่อฝ่ายข่าว Tel.089-922-7859 Email/[email protected] | Newsphere by AF themes.