Readspread.com

News and Article

ยูโอบี รวมใจพนักงานและครอบครัววิ่ง บริจาคสนับสนุนเข้ากองทุน UOB Heartbeat เพื่อสู้ภัยโควิด-19

ยูโอบี รวมใจพนักงานและครอบครัววิ่งสะสมระยะทางมากกว่า 200,000 กิโลเมตร ส่งต่อความดี ในงานวิ่งเสมือนจริง 2020 UOB Global Heartbeat Virtual Run/Walk เปลี่ยนระยะสะสม เป็นเงินบริจาคสนับสนุนเข้ากองทุน UOB Heartbeat เพื่อสู้ภัยโควิด-19

ธนาคารยูโอบี รวมใจพนักงานในสำนักงานและสาขาทั่วโลกระดมทุนเงินเพื่อสนับสนุนกองทุน UOB Heartbeat เพื่อสู้ภัยโควิด-19 ผ่านกิจกรรม “เดิน/วิ่งเสมือนจริง 2020 UOB Global Heartbeat Virtual Run/Walk” ตลอดเดือนตุลาคม นับเป็นการจัดกิจกรรมเดินวิ่ง UOB Heartbeat Run/Walk ของกลุ่มธนาคารยูโอบีในรูปแบบ Virtual เป็นครั้งแรก

โดยตลอดระยะเวลา 1 เดือน พนักงานและครอบครัวกลุ่มธนาคารยูโอบีสามารถสะสมระยะทางเดิน/วิ่งไปได้มากกว่า 200,000 กิโลเมตร ซึ่งจากระยะวิ่งสะสมธนาคารยูโอบีแปลงเป็นเงินบริจาคสนับสนุนเพิ่มเติมจำนวน 1.85 ล้านบาท (75,000 เหรียญสิงคโปร์ดอลลาร์) ให้แก่มูลนิธิและองค์กรสาธารณะ 17 แห่งใน 17 ประเทศ

นับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการกองทุน UOB Heartbeat เพื่อสู้ภัยโควิด-19 ของกลุ่มธนาคาร ยูโอบีทั่วโลก โดยก่อนหน้านี้ได้มีการบริจาคเข้ากองทุนได้ทั้งหมดมากกว่า 36.69 ล้านบาท (หรือ 1.65 ล้านเหรียญสิงคโปร์ดอลลาร์) เพื่อนำเงินทุนไปสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ และชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก

สำหรับธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ผู้บริหาร พนักงานและครอบครัว สามารถสะสมระยะเดินวิ่งไปได้มากกว่า 20,000 กิโลเมตร โดยทุกๆ 1 กิโลเมตรที่สะสมได้ ธนาคารจะบริจาคเงิน 5 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อการยังชีพ

โดยได้ส่งมอบให้มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชน สำหรับการจัดส่งเสบียงอาหารให้กับ 150 ครอบครัวยากจนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบของโควิด-19 รวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 285,000 บาท

วี อี เชียง รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารยูโอบี กล่าวว่า “นับเป็นปีแห่งความท้าทายและยากลำบากของทุกคน โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องดูแลรักษาผู้ป่วย รวมถึงผู้คนและชุมชนที่ต่างได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด

ในส่วนของยูโอบีจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ในปีนี้เราไม่สามารถจัด UOB Heartbeat Run/Walk กิจกรรมเพื่อสังคมที่ยูโอบีจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีในรูปแบบปกติได้ อย่างไรก็ตามด้วยความมุ่งมั่นในการส่งต่อให้กับชุมชนและสังคมในประเทศที่เราดำเนินงานอยู่เราจึงปรับการจัดงานเดิน/วิ่งเป็นรูปแบบVirtual เป็นครั้งแรก

ยังคงความร่วมแรงร่วมใจจากพนักงานและครอบครัวชาวยูโอบีใน 17 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย บรูไน แคนาดา ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สาธารณรัฐประชาชนจีน มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไต้หวัน ไทย สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกาและเวียดนาม ผมซาบซึ้งใจและขอขอบคุณพนักงานและครอบครัวยูโอบีทุกคนที่ยังมุ่งมั่นสนับสนุนและส่งต่อให้ชุมชนแม้ในช่วงเวลาแห่งความท้าทายเช่นนี้”

ทรัสตรี มีทรัพย์มาก พนักงานยูโอบี ประเทศไทย สามารถสะสมระยะวิ่งได้ 373 กิโลเมตร ติดหนึ่งใน 50 ของนักวิ่งยูโอบีจากทั่วโลก เล่าประสบการณ์และแรงบันดาลใจในการออกวิ่งกับกิจกรรมเดินวิ่งเสมือนจริงครั้งนี้ว่า “ส่วนตัวเข้าร่วมกิจกรรมเดินวิ่ง UOB Heartbeat Run/Walk ที่ทางธนาคารจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี แต่ความพิเศษของปีนี้ นอกจากจะวิ่งเพื่อสุขภาพแล้ว ยังได้ช่วยเหลือสังคมทำเพื่อคนอื่นอีกด้วยค่ะ และแม้ว่ากิจกรรมจะจบลงไปแล้ว ก็อยากเชิญชวนเพื่อนพนักงานให้ออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ”

กิจกรรม เดิน/วิ่ง UOB Heartbeat Run/Walk เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่ธนาคารยูโอบีจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี มีเป้าหมายระดมทุนเพื่อนำมาพัฒนาคุณภาพชีวิตและมอบโอกาสแก่เยาวชนในสังคมที่อยู่ในภูมิภาคเอเชีย สำหรับปีนี้เป็นปีที่ 14 ของการจัดกิจกรรม UOB Heartbeat Run/Walk โดยเงินที่ระดมทุนได้จะสนับสนุนเข้ากองทุน UOB Heartbeat เพื่อสู้ภัยโควิด-19

โดยเป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการ#รวมใจสู้ไปพร้อมคุณ เพื่อช่วยลูกค้า ชุมชนและสังคมในการบรรเทาผลกระทบจากโควิด-19 ของกลุ่มธนาคารยูโอบี อันสะท้อนความมุ่งมั่นของธนาคารที่จะยืนเคียงข้างลูกค้า พนักงานและชุมชน เพื่อก้าวผ่านไปสู่ช่วงเวลาที่ดีขึ้น

About Post Author

เขียนความคิดเห็น

Copyright © Readspread.com ติดต่อฝ่ายข่าว Tel.089-922-7859 Email/[email protected] | Newsphere by AF themes.