Readspread.com

News and Article

วันไหว้พระจันทร์ เทศกาลความสุขจากพระจันทร์

วันไหว้พระจันทร์ของทุกปี ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 8 ตามปฏิทินจันทรคติของจีน ในภาษาจีนเรียกว่า “จงชิวเจี๋ย” หรือ เทศกาลกลางฤดูใบไม้ร่วงของจีน

จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการเก็บเกี่ยวพืชผล ทำให้ในช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์ มักมีการจัดงานรื่นเริงเพื่อขอบคุณสิ่งต่างๆ ที่บันดาลให้การเพาะปลูกราบรื่น ให้ผลผลิตที่น่าพึงพอใจ

ชาวจีนเชื่อว่า พระจันทร์มีอิทธิพลต่อ น้ำขึ้น – น้ำลง มีผลต่อการเกษตรและผลผลิต การไหว้เทพเจ้าแห่งดวงจันทร์ จึงเป็นการแสดงความเคารพต่อเทพนั่นเอง และยังเป็นช่วงเวลาแห่งความอบอุ่นในครอบครัวอย่างพร้อมหน้าอีกด้วย

ซึ่งเทศกาลวันไหว้พระจันทร์ มีในประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์ รวมทั้งประเทศที่มีคนเชื้อสายจีนอาศัยอยู่ ก็ยังรับอิทธิพลดังกล่าวมาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา มีขนมสำหรับงานเทศกาลและการจัดงานรื่นเริงตามย่านการค้าและภายในครอบครัวอีกด้วย

About Post Author

เขียนความคิดเห็น

Copyright © Readspread.com ติดต่อฝ่ายข่าว Tel.089-922-7859 Email/[email protected] | Newsphere by AF themes.