Readspread.com

News and Article

ลอรีอัล เปิดรับสมัครชิงทุนวิจัย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” ครั้งที่ 15

ลอรีอัล เปิดรับสมัครชิงทุนวิจัย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” ครั้งที่ 15
เชิดชูเกียรติสตรีในสายงานวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย

บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด เดินหน้าสนับสนุนบทบาทของสตรีนักวิทยาศาสตร์ไทยเป็นปีที่ 15 ประกาศเปิดรับสมัครนักวิจัยสตรีไทยเข้าร่วมชิงทุนโครงการ “ทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” ครั้งที่ 15 ประจำปี 2560 โดยการสนับสนุนของสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) เพื่อรับวิจัยทุนละ 250,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ  (รวมไม่เกิน 5 ทุน) โดยผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง 25 – 40 ปี เป็นเจ้าของผลงานวิจัยอิสระ ใน 3 สาขา ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวัสดุศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์เคมี และงานวิจัยดังกล่าวต้องอยู่ระหว่างดำเนินการ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิถุนายน ศกนี้ สอบถามรายละเอียดของโครงการและสมัครได้ที่ 02-684-3000, 02-684-1942 และ 02-684-3192 หรืออีเมลที่ beauty@th.loreal.com

Copyright © Readspread.com ติดต่อฝ่ายข่าว Tel.089-922-7859 Email/Yothin.Yoojongdee@gmail.com | Newsphere by AF themes.