Readspread.com

News and Article

“สร้าง-ซ่อม-เสริม” ห้องสมุดปีที่ 2

กรุงศรี ออโต้ เดินหน้า สร้าง-ซ่อม-เสริม ห้องสมุดปีที่ 2
สานต่อโอกาสเรียนรู้ ที่ร.ร.บ้านท่าอ่าง จ. นครราชสีมา


กรุงศรี ออโต้ ผู้นำธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ครบวงจร เครือธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) นำโดย นายศักดิ์สิทธ์ วงศ์ศุภกฤต (แถวหลัง ที่ห้าจากซ้าย) ผู้อำนวยการอาวุโส รองผู้บริหารสายงานขายและบริหารช่องทางจัดจำหน่าย ธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และนางสาวสิริพร ศุภรัชตการ (แถวหลัง ที่สองจากซ้าย) ประธานคณะกรรมการอาสาสมัครกรุงศรี ออโต้ ประจำปี 2561 เดินหน้าโครงการ สร้าง-ซ่อม-เสริม ห้องสมุดกรุงศรี ออโต้ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ที่โรงเรียนบ้านท่าอ่าง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายสัมพันธ์ ปลิงกระโทก (แถวหลัง ที่สามจากซ้าย) ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านท่าอ่าง และนายชาญชัย  วรรณวงศ์ (แถวหลัง ที่สี่จากซ้าย) รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าอ่าง พร้อมด้วยนักเรียน ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
หลังจากที่ได้ร่วมสร้างและส่งมอบห้องสมุดที่โรงเรียนบ้านท่าอ่างไปเมื่อปี 2556 อาสาสมัครพนักงาน กรุงศรี ออโต้ จากสำนักงานใหญ่และสาขาภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างกว่า 100 คน ได้กลับมาปรับปรุงห้องสมุด พร้อมสนับสนุนทุนการศึกษา ปัจจัยพื้นฐานด้านการศึกษาอื่นๆ  และพัฒนาภูมิทัศน์โดยรอบ เพื่อต่อยอดแหล่งความรู้ที่ทันสมัยให้กับเยาวชนที่ห่างไกล
โครงการนี้ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกรุงศรี ออโต้ ภายใต้แนวทางการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ (Responsible Lending) โดยในปี 2560 ได้ดำเนินการซ่อมแซมห้องสมุดกรุงศรี ออโต้ มาแล้วทั้งสิ้น แห่ง และจะปรับปรุงห้องสมุดตามโครงการฯ ต่อจากโรงเรียนบ้านท่าอ่าง ตลอดทั้งปีนี้อีก 5 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดสัมมาราม จังหวัดราชบุรี โรงเรียนบ้านหินประกาย จังหวัดพิษณุโลก โรงเรียนชุมชนลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง จังหวัดขอนแก่น และโรงเรียนห้วยใหญ่ จังหวัดชลบุรี

About Post Author

เขียนความคิดเห็น

Copyright © Readspread.com ติดต่อฝ่ายข่าว Tel.089-922-7859 Email/[email protected] | Newsphere by AF themes.