Readspread.com

News and Article

ออมสิน จัดการประกวดวาดภาพปีที่ 2 “ออมศิลป์ ใต้ร่มพระบารมี”

ออมสิน จัดการประกวดวาดภาพปีที่ 2  “ออมศิลป์ ใต้ร่มพระบารมี”น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณรัชกาลที่ 9 สืบสานผ่านงานศิลปะชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ธนาคารออมสิน จัดประกวดวาดภาพปีที่ 2 “ออมศิลป์ ใต้ร่มพระบารมี” ร่วมเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยเปิดเวทีให้ผู้รักศิลปะได้สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมเพื่อชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลรวม 1,840,000บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงเดือนกันยายน2560

          นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารออมสิน ร่วมเทิดพระเกียรติสะท้อนพระอัจฉริยภาพและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงทุ่มเทพระวิริยะอุตสาหะตลอดรัชสมัยของพระองค์ในการนำความสุข ความเจริญมาสู่ปวงชนชาวไทยและประเทศไทยโดยเปิดโอกาสให้เหล่าศิลปินร่วมสืบสานและถ่ายทอดความประทับใจที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่ 9 ผ่านผลงานจิตรกรรมที่จะสร้างสรรค์ภายใต้หัวข้อการประกวดวาดภาพ “ออมศิลป์ ใต้ร่มพระบารมี”
         “ธนาคารออมสินจัดประกวดวาดภาพขึ้นเป็นปีที่ 2 ประจำปี 2560 มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นเวทีแสดงถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของปวงชนชาวไทยที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยเปิดกว้างให้ผู้สนใจ ทั้งเยาวชน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ร่วมสร้างสรรค์ผลงานอย่างไม่จำกัดแนวคิด ภายใต้หัวข้อ “ออมศิลป์ ใต้ร่มพระบารมี” ซึ่งทางธนาคารได้รับเกียรติจากศิลปินแห่งชาติ และผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินผลงานที่พิเศษสำหรับปีนี้คือ ธนาคารได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทานถ้วยรางวัลเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะการประกวดระดับยอดเยี่ยมทั้ง 3 ประเภท ซึ่งถือเป็นเกียรติประวัติ เป็นขวัญ และกำลังใจให้กับเหล่าศิลปินอย่างสูงสุดที่จะได้ใช้เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานศิลปะเพื่อเป็นมรดกของชาติในอนาคตต่อไป”ผู้อำนวยการธนาคารออมสินกล่าว
          ด้านศาสตราจารย์เกียรติคุณอิทธิพล ตั้งโฉลก ศิลปินแห่งชาติในฐานะประธานกรรมการตัดสิน กล่าวว่า การประกวดครั้งนี้ของธนาคารออมสิน จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการสร้างความก้าวหน้าแก่วงการศิลปะไทย เป็นเวทีให้ผู้สนใจและมีฝีมือด้านนี้ได้พัฒนาศักยภาพ แสวงหาประสบการณ์เพิ่มเติม และแสดงออกซึ่งความสามารถ และที่สำคัญคือการสะท้อนความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีต่อปวงชนชาวไทยในรูปแบบงานศิลปะซึ่งจะถูกบันทึกไว้เป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์เหมือนมรดกชิ้นสำคัญของชาติ
          ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ หนึ่งในคณะกรรมการตัดสิน ได้แนะนำให้ผู้สนใจที่เข้าร่วมประกวดได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ เพื่อถ่ายทอดชิ้นงานตามหัวข้อ “ออมศิลป์ ใต้ร่มพระบารมี” โดยย้ำว่า งานศิลปะต้องแสดงตัวตนอย่างโดดเด่นและเชื่อมโยงกับหัวข้อการประกวดอย่างแจ่มชัด เป็นที่สะดุดตา ซึ่งเวทีการประกวดครั้งนี้ ถือเป็นพื้นที่สำคัญที่จะได้ท้าทายความคิดสร้างสรรค์และเป็นโอกาสให้ผู้เข้าประกวดได้ฝึกปรือ พัฒนาฝีมือ และเสริมสร้างประสบการณ์บนเส้นทางศิลปะ

          โดยการประกวดวาดภาพ “ออมศิลป์ ใต้ร่มพระบารมี” มีหลักเกณฑ์ดังนี้ ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องมีสัญชาติไทย และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความคิดของตนเอง โดยการประกวดแบ่งกลุ่มผู้ส่งผลงานเป็นสามกลุ่มดังนี้
1. บุคคลทั่วไป
2. เยาวชนอายุ 14 – 18 ปี (ผู้ที่เกิดพ.ศ.2542-2546)
3. เยาวชนอายุ 7 – 13 ปี (ผู้ที่เกิดพ.ศ.2547-2553) และต้องเป็นสมาชิกเว็บไซต์ gsbgen.comก่อนส่งผลงานเข้าร่วมประกวด

          สำหรับผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นงานจิตรกรรมมีลักษณะโดยรวมเป็น 2 มิติ มีขนาดผลงานตามที่กำหนด ดังนี้ ผลงานประเภทบุคคลทั่วไป ขนาดผลงาน 150X180 ซม.(ไม่รวมกรอบ) และผลงานประเภทเยาวชนอายุ 14-18 ปี ขนาดผลงาน 30X22 นิ้ว (ไม่รวมกรอบ) และประเภทเยาวชนอายุ 7-13 ปี ขนาดผลงาน 15X22 นิ้ว (ไม่รวมกรอบ)ทั้งนี้หากขนาดไม่เป็นไปตามกำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสำหรับภาพวาดนั้นจะอยู่ในลักษณะแนวนอนหรือแนวตั้งก็ได้ โดยสามารถสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมด้วยเทคนิคอิสระ ใช้สีได้ทุกประเภท แต่ห้ามใช้การตกแต่งภาพด้วยเทคนิคดิจิตอลโดยเด็ดขาด และผลงานต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อย ใส่กรอบ พร้อมที่จะนำไปจัดแสดงในงานนิทรรศการได้

          ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้คนละไม่เกิน 2 ภาพ โดยผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นของผู้สมัครจริง ไม่เคยถูกตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน ไม่เคยเข้าร่วมประกวดที่ใดมาก่อน และไม่ติดลิขสิทธิ์ของบุคคลหรือบริษัทอื่นใด ทั้งนี้ผู้เข้าประกวดวาดภาพสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ 2 ทาง คือ 1.ทางไปรษณีย์ (ประทับตราวันจัดส่ง ภายในวันที่ 8ถึง17 กันยายน 2560) หรือ 2. ส่งด้วยตนเอง วันที่ 8-17 กันยายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น. โดยส่งถึง คณะทีมงานการประกวดวาดภาพ “ออมศิลป์ ใต้ร่มพระบารมี” สถาบันวิชาการ ทีโอที เลขที่ 174 ถนนงามวงศ์วาน ซอยงามวงศ์วาน 17 อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ098-510-4745 และ 098-510-4746 หรือสอบถามที่อีเมลgsbgen.art@gmail.comการคัดเลือกและตัดสินผลงานจะมีขึ้นในช่วงปลายเดือนกันยายน 2560 และทำการประกาศผลทางเว็บไซต์ www.gsb.or.th และ www.gsbgen.com ทั้งนี้จะจัดงานประกาศผลและพิธีมอบรางวัลอย่างเป็นทางการในปลายเดือนพฤศจิกายน 2560
                     
          ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวเสริมว่า การจัดประกวดครั้งนี้เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 และเป็นความตั้งใจของธนาคารที่มุ่งส่งเสริมความก้าวหน้าของสังคมไทยในทุกมิติ ในฐานะสถาบันการเงินที่มีบทบาทเสริมสร้างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคมไทย ส่งเสริมวินัยการออมของคนในชาติ การเก็บรักษาและส่งเสริมงานศิลปะที่เป็นสมบัติและเอกลักษณ์ของชาติเป็นสิ่งที่ธนาคารให้ความสำคัญอย่างสูง เป็นเวทีให้กับผู้มีความรู้ความสามารถด้านนี้ ร่วมเสริมสร้างความก้าวหน้าในด้านศิลปะของชาติ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้    

Copyright © Readspread.com ติดต่อฝ่ายข่าว Tel.089-922-7859 Email/Yothin.Yoojongdee@gmail.com | Newsphere by AF themes.