Readspread.com

News and Article

เอ.พี. ฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ครั้งที่ 20

ยิ่งใหญ่ในรอบ 2 ทศวรรษ แข่งรถฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ครั้งที่ 20 สุดคึกคัก 470 ทีมจากทั่วประเทศร่วมลงสนามดวลความเก่ง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ พร้อมคว้าสิทธิ์ร่วมชิงชัยระดับ นานาชาติ

             เอ.พี. ฮอนด้า ผู้จัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในประเทศไทย จุดพลังฝันให้เด็กไทยเติบโตสู่การเป็นวิศวกรที่มีคุณภาพ ด้วยการสานต่อกิจกรรมที่มีมากว่า 2 ทศวรรษกับการแข่งขัน “ฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง” Honda Eco Mileage challenge ครั้งที่ 20 ประจำปี  2560 เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในสายอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ได้แสดงความสามารถในการออกแบบแล ะประดิษฐ์ยานพาหนะที่ประหยัดน้ำ มันเชื้อเพลิงมากที่สุด ซึ่งในปีนี้มีทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 470 ทีมจากทั่วประเทศ ที่สนามช้างอินเตอร์เนชันแนลเซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ 

             นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล   ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า ขอแสดงความชื่นชมในความตั้ งใจจริงของ บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด ที่ได้ให้ความสำคัญต่อการศึกษาของเยาวชน ให้เรียนรู้จากภาคปฏิบัตินอกหลักสูตรพร้อมทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีด้านการอนุรักษ์พลังงาน และการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่ดีในการตอบสนองนโยบายของภาครัฐกิจกรรมการ แข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง นอกจากจะเป็นการสนับสนุน  ให้เยาวชนของชาติได้พัฒนาความรู้และทักษะในการคิ ดค้นและประดิษฐ์ยานยนต์ประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงแล้ว ยังเป็นการแสดงออกซึ่งความคิดใน เชิงสร้างสรรค์  อันเป็นการฝึกฝนเพื่อให้เกิดพัฒ นาการทางด้านความคิดซึ่งผมรู้สึกปลื้มปิติเป็นอย่าง ยิ่งที่ได้ทราบว่า มีนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก ถือเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าการแ ข่งขันครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง ในการที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทย
             ด้านนายอารักษ์ พรประภา รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด เปิดเผยว่า “ภายใต้โครงการ เอ.พี. ฮอนด้าจุดพลังฝัน  ที่มีความตั้งใจสร้างเยาวชนไทย สู่การเป็นวิศวกรคุณภาพ โดยพัฒนาศักยภาพ ทางด้านทักษะวิศวกรรมยานยนต์ ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกรักษ์ พลังงาน ตามรอยพระราชดำริ ในหลวงรัชกาลที่ 9 มาอย่างต่อเนื่ องเป็นปีที่ 20
             “สำหรับในปี 2560 ซึ่งเป็นปีที่ จัดการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้ อเพลิงมาเป็นปีที่ 20 ในระยะเวลา 2 ทศวรรษของการแข่งขันฯ เรายังคงยกระดับกิจกรรมให้เกิดประโยชน์ต่อเยาวชนสูงสุด ด้วยการส่งเสริมให้ผู้เข้าแข่ งขันทำการออกแบบและประดิษฐ์ตัวรถแข่งด้วยตนเอง ซึ่งกติกานี้จะทำให้ทุกทีมได้ เรียนรู้ตั้งแต่จุดเริ่มต้น ทั้งเรื่องการดีไซน์รถตามหลักอา กาศพลศาสตร์ การเลือกใช้วัสดุต่างๆ รวมถึงการศึกษาการทำงานเชิงลึกของเครื่องยนต์ระบบหัวฉีด PGM-FI   ไปจนถึงการวางแผนการวิ่งในสนา ม ทั้งหมดนี้จะส่งผลดีในแง่ของการวิจัยและพัฒนา เกิดเป็นโนว์ฮาวใหม่ๆ ของแต่ละสถาบัน และจะทำให้เยาวชนได้พัฒนาความสามารถ และ เปิดโอกาสให้ได้รู้จักการทำงานเป็นทีม ซึ่งส่งผลดีต่อวงการอาชีวะและวิศวกรรมยานยนต์ของไทยในอนาคต  ในปีนี้มีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งหมด  470 ทีมซึ่งถือว่าได้รั บความสนใจจากเยาวชนและสถานศึกษา เป็นอย่างมาก”
             สำหรับการแข่งขันรถประหยัดเชื้อ เพลิง Honda Eco Mileage Challenge จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ประกอบด้วยประเภทรถประดิษฐ์ และประเภทรถตลาด โดยในประเภทรถประดิษฐ์จะแบ่งออก เป็น 3 ระดับ ได้แก่ระดับอาชีวศึกษา ระดับอุดมศึกษา และระดับประชาชนทั่วไป กำหนดกติกาให้รถทุกคันใช้ตัวถัง ที่มาจากการประดิษฐ์ขึ้นเองเท่านั้น และติดตั้งเครื่องยนต์ระบบหัวฉีด PGM-Fi ที่ฮอนด้าให้การสนับสนุ น ส่วนในประเภทรถตลาด จะเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปเข้าแ ข่งขันได้โดยใช้รถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟ110i ฮอนด้าซีแซดไอ และ ฮอนด้าดรีม110i โดยสามารถปรับแต่งเครื่องยนต์ได้ตามกติกาที่กำหนดไว้ และลงแข่งขันโดยในปีนี้กำหนดให้ ใช้น้ำมันแก๊ซโซฮอลล์ E20 จากเดิมที่ใช้น้ำมันแก๊ซโซฮอลล์ 91 ซึ่ งเป็นการประหยัดพลังงานอีกทางหนึ่ง และเปลี่ยนแปลงอัตราความเร็วเฉลี่ยให้เป็นไม่น้อยกว่า 30  กิโลเมตร /ชั่วโมงขึ้นไป จากเดิมกำหนดไว้ความเร็วเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 25 กิโลเมตร/ชั่วโมงขึ้นไป ทำให้การแข่งขันดูมีความสนุกเร้าใจมากขึ้น
            ซึ่งทีมชนะเลิศสถิติสูงสุด จะได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และได้สิทธิเข้าร่วมแข่งขันรถปร ะหยัดเชื้อเพลิงระดับนานาชาติรายการ Honda Soichiro Cup ครั้งที่ 38 ในปี 2018 ที่ประเทศญี่ปุ่น

About Post Author

เขียนความคิดเห็น

Copyright © Readspread.com ติดต่อฝ่ายข่าว Tel.089-922-7859 Email/[email protected] | Newsphere by AF themes.