Readspread.com

News and Article

แลนดี้ โฮม ดีไซน์ คอนเทสต์ 2017

แลนดี้ โฮม มอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศ ในเวทีการประกวด ‘แลนดี้ โฮม ดีไซน์ คอนเทสต์ 2017’
ชิงทุนการศึกษามูลค่ากว่า 70,000 บาท

 นางสาวภัทรา มณีรัตนะพร ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและออกแบบผลิตภัณฑ์บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมเป็น 1 ในคณะกรรมการตัดสิน พร้อมมอบรางวัลให้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการประกวดออกแบบบ้าน  ‘แลนดี้ โฮม ดีไซน์ คอนเทสต์ 2017 (Landy Home Design Contest 2017)’รอบสุดท้าย ซึ่งปีนี้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อเปิดโอกาสให้น้อง ๆ นิสิต นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ได้แสดงออกซึ่งความคิดสร้างสรรค์ด้านการออกแบบ พร้อมพัฒนาศักยภาพความรู้ความสามารถ ก่อนก้าวสู่การเป็นนักออกแบบมืออาชีพในอนาคต โดยในปีนี้จัดแข่งขันภายใต้โจทย์การออกแบบ 3 โจทย์ ได้แก่ บ้านประหยัดพลังงาน,บ้านเพื่อความปลอดภัย และบ้านผู้สูงอายุ เพื่อชิงทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 70,000 บาท โดยผู้ที่ได้รับรางวัลแนวความคิดยอดเยี่ยมอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีม PICNIC STUDIOในผลงาน ‘บ้านรวมใจ’ ภายใต้โจทย์การออกแบบ ‘บ้านสำหรับผู้สูงอายุ’ ได้รับทุนการศึกษามูลค่า 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร ซึ่งสมาชิกภายในทีมประกอบด้วย นางสาวนภัสสร วิจารณ์ปรีชา จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  นางสาวจินตนา ดำทรัพย์ และนางสาวเนตรนภา แดงศรี จากมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ แกรนด์โฮมมาร์ท บางนา

About Post Author

เขียนความคิดเห็น

Copyright © Readspread.com ติดต่อฝ่ายข่าว Tel.089-922-7859 Email/[email protected] | Newsphere by AF themes.