Readspread.com

News and Article

ซาโนฟี่ สนับสนุน “วันสตรีสากล 2018”

ซาโนฟี่ สนับสนุน “วันสตรีสากล 2018” ร่วมรณรงค์ให้ผู้หญิงมีความมั่นใจพร้อมเผชิญกับทุกความท้าทาย และมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ

ซาโนฟี่ โดยผลิตภัณฑ์แลคตาซิด นำโดย นางสาวอาภาภรณ์ สมะพันธุ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไปกลุ่มธุรกิจคอนซูเมอร์ เฮลธ์แคร์ ประจำประเทศไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ เมียนมาร์ และบรูไน และนางสาวเมนาท มีสมมนต์ (ที่ 2 จากขวา) ผู้จัดการฝ่ายการตลาด กลุ่มธุรกิจคอนซูเมอร์ เฮลธ์แคร์ ร่วมรณรงค์แคมเปญ “วันสตรีสากล 2018” ในการส่งเสริมให้ผู้หญิงไทยเสริมสร้างความมั่นใจให้แก่ตนเอง เพื่อแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ ซึ่งผู้หญิงทุกคนมีความสามารถและความมุ่งมั่นอันแรงกล้าในการคิด ทำ และเผชิญกับปัญหาต่างๆ ได้

ในการรณรงค์ครั้งนี้เป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นของซาโนฟี่ โดยผลิตภัณฑ์แลคตาซิด ในการสนับสนุนให้ผู้หญิงมีความมั่นใจในการใช้ชีวิต และสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าเดิมให้แก่ทั้งตนเองและสังคม 

About Post Author

เขียนความคิดเห็น

Copyright © Readspread.com ติดต่อฝ่ายข่าว Tel.089-922-7859 Email/[email protected] | Newsphere by AF themes.