Readspread.com

News and Article

“งานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่ 22”

สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ เตรียมจัดมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 22น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
“พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร”ที่มีต่อวงการหนังสือไทย ด้วยนิทรรศการ “ความทรงจำ”

…………………………………………
          ชูไฮไลท์นิทรรศการ “ความทรงจำ” นำเสนอพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ       พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ผ่านหนังสือที่เกิดขึ้นในรัชสมัยของพระองค์กว่า 7 ทศวรรษ      ดังพระบรมราโชวาทว่า หนังสือนั้นเป็น “สิ่งที่จะทำให้มนุษย์ก้าวหน้าได้โดยแท้” พร้อมเสวนาหัวข้อ “๙ วัน ๙ ความทรงจำ ธ สถิตอยู่ในใจไทยนิรันดร์”
       สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (pubat) ประกาศความพร้อมจัด “มหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 22 (Book Expo Thailand 2017)” ในระหว่างวันพุธที่ 18 – วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2560 (12 วัน) ตั้งแต่เวลา 10.00 – 12.00 น.  ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ภายใต้แนวคิด “ความทรงจำ” เชิญชมนิทรรศการความท๙งจำ /นิทรรศการภาพถ่าย “๙ สู่สวรรคาลัย”/ เสวนาหัวข้อ “๙ วัน ๙ ความทรงจำ          ธ สถิตอยู่ในใจไทยนิรันดร์”/ นิทรรศการ 100 Annual Book and Cover Design 2017/ นิทรรศการ “ขอบฟ้าขลิบทอง… ส่องทางเรา กวี-ชีวิต-อุชเชนี”/ การจำหน่ายของที่ระลึก ‘’ที่คั่นหนังสือแห่งความท๙งจำ’ ออกแบบเป็นพิเศษ รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ โรงพยาบาลศิริราช/ การจำหน่ายตราไปรณียากรชุดพิเศษ โดย บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด และกิจกรรมน่าสนใจอีกมากมายตลอด 12 วัน โดยมีผู้ร่วมงานแถลงข่าวอย่างคับคั่ง

นางสุชาดา สหัสกุล นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) เปิดเผยว่า “มหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 22 (Book Expo Thailand 2017)” ถือเป็นงานแสดงหนังสือระดับชาติที่ได้รับความสนใจและรอคอยจากบรรดาคนรักการอ่านมาตลอด โดยเริ่มจากการเปิดตัวภาพลักษณ์ใหม่ของ สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ผ่านโลโก้ใหม่ของ PUBAT ให้สอดคล้องกับนโยบาย PUBAT 4.0 ในรูปลักษณ์ที่เรียบง่าย มีความเป็นสากล ทันสมัยและเป็นมิตรกับทุกคน เพื่อสะท้อนให้เห็นว่าการอ่านหนังสือเป็นเรื่องของคนทุกเพศทุกวัย ทุกกลุ่มอาชีพ และทุกคนในครอบครัว ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายและกิจกรรมของสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ที่จะส่งเสริมให้เกิดการอ่าน รณรงค์ให้คนไทยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการอ่าน และส่งเสริมให้อ่านหนังสืออย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้สำนักพิมพ์และผู้เกี่ยวข้อง เกิดความตื่นตัว ปรับปรุงและพัฒนาการผลิตหนังสือ ให้มีคุณภาพ มีความหลากหลาย เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน โดยการอ่านจะเป็นรากฐานสำคัญนำไปสู่การพัฒนาประเทศในทุกด้าน

            มหกรรมหนังสือครั้งนี้จัดขึ้น ภายใต้แนวคิด “ความทรงจำ” ซึ่งเชื่อมโยงกับนิทรรศการหลักของงานคือ “ความท๙งจำ” โดยการสนับสนุนจาก กระทรวงวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กรมศิลปากร  และสมาคม       ผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นศูนย์กลางของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำหนังสือ ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชน อาทิ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย สมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ชมรมบรรณาธิการไทย กสทช.      มิวเซียมสยาม โครงการสารานุกรมไทย และสำนักพิมพ์ต่างๆ โดยทุกฝ่ายร่วมกันทำงาน เพื่อน้อมรำลึกถึง         พระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่มีต่อวงการหนังสือของไทย ผ่านหนังสือพระราชนิพนธ์ และหนังสือที่เกิดขึ้นในรัชสมัยของพระองค์ ด้วยความตระหนักว่า หนังสือเป็น “สิ่งที่จะทำให้มนุษย์ก้าวหน้าได้โดยแท้” สมดังพระบรมราโชวาทที่ได้พระราชทานแก่คณะสมาชิกห้องสมุดทั่วประเทศ 25 พฤศจิกายน 2514 ว่า

          “…หนังสือเป็นการสะสมความรู้ และทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์ได้สร้างมา ทำมา คิดมา แต่โบราณกาลจนทุกวันนี้ หนังสือจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ เป็นคล้าย ๆธนาคารความรู้และเป็นออมสิน เป็นสิ่งที่จะทำให้มนุษย์ก้าวหน้าได้โดยแท้…”

            “สำหรับไฮไลท์ของนิทรรศการความทรงจำ ในส่วนที่เปิดเผยได้รับความอนุเคราะห์จาก ‘คุณไพศาลย์ เปี่ยมเมตตาวัฒน์’ นักสะสมหนังสือและภาพโบราณจะนำ นิตยสาร “วงวรรณคดี” ฉบับเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2490 ซึ่งได้รับพระบรมราชานุญาตพิเศษให้ตีพิมพ์ พระราชนิพนธ์เรื่อง “เมื่อข้าพเจ้าจากสยามมาสู่   สวิทเซอร์แลนด์” ซึ่งเป็นพระราชนิพนธ์เรื่องแรกเมื่อทรงขึ้นครองราชย์มาจัดแสดงร่วมกับหนังสือพระ          ราชนิพนธ์เล่มอื่นๆ หนังสือที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สำคัญทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอด 7 ทศวรรษใน    รัชสมัยของพระองค์ นอกจากนี้ยังมีสิ่งพิมพ์และของที่ระลึกต่างๆ ที่จัดทำขึ้นหลังวันสวรรคต 13 ตุลาคม พ.ศ.2559 จึงถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนิทรรศการที่รวบรวมหนังสือและสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาแสดงให้ชมมากที่สุดอีกด้วย” นางสุชาดากล่าว

ขณะที่ น.ส. สุลักษณ์ วิศวปัทมวรรณ อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย กล่าวถึง นิทรรศการ 100 ABCD ซึ่งจะจัดแสดงผลงานปกหนังสือและรูปเล่มดีเด่นที่ผ่านการคัดเลือกจากโครงการ 100 Annual Book and Cover Design 2017 หรือ 100 ABCD ว่าจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 หลังจากได้รับการตอบรับในครั้งแรกอย่างดีเยี่ยม โดยเป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ร่วมกับ สมาคมนักออกแบบเรขศิลป์ไทย เพื่อคัดเลือกปกหนังสือและการออกแบบรูปเล่มดีเด่น ซึ่งมีเป้าหมายที่จะนำเสนอผลงานหนังสือที่มีการออกแบบที่ดีและโดดเด่น เพื่อแสดงศักยภาพวงการหนังสือและนักออกแบบกราฟิกของไทยสร้างคลังความรู้งานออกแบบสิ่งพิมพ์ที่ดีให้กับวงการหนังสือของไทย รวมทั้งเป็นการเผยแพร่วิชาชีพนักออกแบบหนังสือให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

“ทุกวันนี้ดีไซน์เป็นเรื่องหนึ่งที่สำคัญสำหรับการทำหนังสือ เพราะจะทำให้หนังสือโดดเด่นและถูกทำให้เห็นตั้งแต่แรก การออกแบบเข้ามาช่วยเราสร้างพื้นที่ระหว่างคนทำหนังสือกับดีไซเนอร์มากขึ้น โดยปีนี้ มีผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากแวดวงศิลปะและหนังสือ โดยแบ่งเป็นประเภทปกหนังสือ 80 ผลงาน และการออกแบบรูปเล่ม 19 ผลงาน ซึ่งผลงานทั้งหมดนี้จะนำมาแสดงในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 22 นี้ รวมทั้งนำไปแสดงในงานแสดงหนังสือของต่างประเทศอีกด้วย ผู้สนใจสามารถเข้าไปดูงานได้อีกช่องทางหนึ่งที่ www.100abcd.org”

เตรียมตัวให้พร้อมกับงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่ 22 ชมนิทรรศการ ‘ความทรงจำ’ และนิทรรศการอื่นๆ ซึ่งจัดขึ้นเป็นพิเศษสำหรับงานนี้ รวมทั้งกิจกรรมบนเวทีเอเทรียมกว่า 90 รายการ และหนึ่งในนั้นคือ รายการ “๙ วัน ๙ ความทรงจำ ธ สถิตอยู่ในใจไทยนิรันดร์” กับบุคคลผู้มีชื่อเสียงที่จะแบ่งปันความทรงจำในห้วงเวลาสำคัญของชาวไทย อาทิ นายชวน หลีกภัย พลตำรวจเอกวสิษฐ เดชกุญชร นายแพทย์ดนัย   โอวัฒนาพาณิชย์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้จัดทำของที่ระลึก ‘’ที่คั่นหนังสือแห่งความท๙งจำ’ Limited edition เพื่องานมหกรรมหนังสือระดับชาติในครั้งนี้โดยนักออกแบบชื่อดัง ซึ่งรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะมอบให้กับ โรงพยาบาลศิริราช เพื่อสมทบทุนอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา  พบกับหนังสือราคาพิเศษที่คัดสรรมาให้เลือกกว่า 1,000,000 เล่ม  จากสำนักพิมพ์ 389 ราย รวมทั้งสิ้น 939 บูธบนพื้นที่กว่า 20,000 ตารางเมตร ระหว่าง       วันพุธที่ 18 – วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2560 (12 วัน) ตั้งแต่เวลา 10.00 – 21.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

18 – 29 ตุลาคม 2560 มาร่วมสร้างความทรงจำที่ “งานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่ 22”    ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

About Post Author

เขียนความคิดเห็น

Copyright © Readspread.com ติดต่อฝ่ายข่าว Tel.089-922-7859 Email/[email protected] | Newsphere by AF themes.