Readspread.com

News and Article

ไอคอนสยาม เสริมแกร่งมันสมองของชาติต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

ไอคอนสยาม เสริมแกร่งมันสมองของชาติต่อเนื่องเป็นปีที่ 2มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2560แก่นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากร

ไอคอนสยาม ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากรมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 แก่นักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สาขาสถาปัตยกรรมไทย และคณะโบราณคดี สาขาพิพิธภัณฑสถานศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชนและสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพอันเป็นส่วนสำคัญต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนสืบไป โดยมี นายสุพจน์ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัดเข้ามอบทุนการศึกษาไอคอนสยาม ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. ชัยสิทธิ์ด่านกิตติกุล, ดร. ไธพัตย์ ภูชิสส์ชวกรณ์, อ.ศศิธร ศิลป์วุฒยา และ ดร.ประสิทธิ์เอื้อตระกูลวิทย์ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อเร็วๆ นี้

สุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด กล่าวว่า“ไอคอนสยาม มีพันธกิจต่อสังคม 3 เรื่องหลักด้วยกัน คือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา, การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน
และการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยเราเล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมเยาวชนที่เลือกเส้นทางของวิชาชีพในการทำหน้าที่ทำนุบำรุงสถาปัตกรรมแบบดั้งเดิมของไทยและสมบัติของชาติการสนับสนุนความสามารถของบุคลากรวิชาชีพนี้ จึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่งนอกจากนี้ในปัจจุบันวิชาชีพดังกล่าวยังไม่ค่อยได้รับความนิยมและมีบุคลากรไม่เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ ทางบริษัทฯจึงส่งเสริมความสามารถของบุคลากรที่ประกอบวิชาชีพอันทรงคุณค่านี้โดยได้จัดโครงการมอบทุนการศึกษาไอคอนสยามให้แก่นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สาขาสถาปัตยกรรมไทย และคณะโบราณคดี สาขาพิพิธภัณฑสถานศึกษาเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีความสามารถที่จะมาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาและฟื้นฟูด้านสถาปัตกรรมไทยและจัดระบบการให้ความรู้ในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์ของประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าในอนาคต” สุพจน์กล่าว
โดยในปีนี้ไอคอนสยามได้มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีแก่คณะสถาปัตกรรมศาสตร์สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย จำนวน 2 ทุน มูลค่าทุนละ 450,000 บาทและทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์ ปีละ 1 ทุน มูลค่า 30,000 บาทและมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีแก่คณะโบราณคดีสาขาพิพิธภัณฑสถานศึกษา 2 ทุน มูลค่าทุนละ 180,000 บาทและทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์ สาขาพิพิธภัณฑสถานศึกษา ปีละ 2 ทุน ทุนละ15,000 บาท

ทั้งนี้ นายธนพงษ์ พิสิฐสิฬษ์ และนางสาวณัฐชา โพธาราม นักศึกษาชั้นปีที่ 1คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากรตัวแทนนักศึกษาผู้ได้รับทุนการศึกษาไอคอนสยาม ประจำปี 2560 กล่าวว่า“พวกเราขอขอบคุณ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัดที่จัดโครงการทุนการศึกษานี้ขึ้นในฐานะตัวแทนของผู้รับทุนการศึกษาไอคอนสยามพวกเรารู้สึกดีใจและภาคภูมิใจมากที่ได้รับเลือกให้ได้รับทุนการศึกษานี้ทำให้สามารถช่วยแบ่งเบาภาระของคุณพ่อคุณแม่พวกเราขอสัญญาว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและนำความรู้ทางด้านสถาปัตยกรรมไทยและพิพิธภัณฑสถานศึกษามาพัฒนาและสืบสานมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติรวมทั้งเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาสาธารณชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ อันจะก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นชาติสร้างเสริมเอกลักษณ์ความเป็นชาติไทยอีกด้วย”

About Post Author

เขียนความคิดเห็น

Copyright © Readspread.com ติดต่อฝ่ายข่าว Tel.089-922-7859 Email/[email protected] | Newsphere by AF themes.