Readspread.com

News and Article

ยูนิซิตี้ บริจาคอุปกรณ์แก่โรงเรียนยางเปา

ยูนิซิตี้ ส่งเสริมภาคการศึกษา บริจาคอุปกรณ์สำนักงานและเฟอร์นิเจอร์
แก่โรงเรียนยางเปา อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่


เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา ผู้จัดการฝ่ายการตลาดระดับภูมิภาค บริษัท ยูนิซิตี้ มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด นางสาว สิรินทร์ อรรถบดีกุล พร้อมทีมงานยูนิซิตี้ ร่วมแบ่งปันน้ำใจสู่สังคมด้วยการบริจาคอุปกรณ์สำนักงานและเฟอร์นิเจอร์ ให้แก่นายจรัส สุพรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนยางเปา อำเภอ อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโรงเรียนในชุมชนที่ห่างไกลและขาดแคลนอุปกรณ์เพื่อใช้ในด้านการศึกษา ซึ่งการบริจาคในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อสร้างโอกาสและเป็นส่วนช่วยส่งเสริมด้านการศึกษาให้แก่เยาวชนไทยในถิ่นธุรกันดารที่ยูนิซิตี้ได้ร่วมแบ่งปันน้ำใจสู่สังคมมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานติดต่อกันเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมให้ดียิ่งขึ้นดังปรัชญาในการดำเนินธุรกิจที่ยึดถือมาอย่างยาวนาน ‘Make Life Better’

About Post Author

เขียนความคิดเห็น

Copyright © Readspread.com ติดต่อฝ่ายข่าว Tel.089-922-7859 Email/[email protected] | Newsphere by AF themes.