Readspread.com

News and Article

เอเชียทีค รับมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย

เอเชียทีค โชว์ศักยภาพ รับมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย 
จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายพรชัย สังข์สังวาลย์ (ซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายการตลาด โครงการเอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ เข้ารับมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ประเภทแหล่งท่องเที่ยว (ระดับดีเยี่ยม) จากนายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ (ขวา) อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่จัดขึ้นมาตั้งแต่ปี 2550 รวมทั้งสิ้น 5 ประเภท 54 มาตรฐาน โดยถือเป็นการยกระดับคุณภาพการให้บริการ แก่นักท่องเที่ยวให้ได้รับความสะดวก ปลอดภัย คุ้มค่า ตลอดจนส่งเสริมให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้รับความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ ซึ่งจะส่งผลให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเติบโตตามมาด้วย โดยในปี 2560 ที่ผ่านมาทางโครงการฯ ให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก มากกว่า 12 ล้านคน และคาดว่าในปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยียนโครงการฯ จำนวนกว่า 15 ล้านคน 

About Post Author

เขียนความคิดเห็น

Copyright © Readspread.com ติดต่อฝ่ายข่าว Tel.089-922-7859 Email/[email protected] | Newsphere by AF themes.