Readspread.com

News and Article

สวทช. จัดกิจกรรมวิทย์

สวทช. จัดกิจกรรมวิทย์สุดสนุกรับปิดเทอมให้น้องประถมปลาย ในโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย

ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ปทุมธานี: กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยฝ่ายวิชาการและกิจกรรมพัฒนาเยาวชนวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ นักวิจัยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) และศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์แสนสนุกรับปิดเทอมสำหรับน้องๆ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 117 คน ใน “กิจกรรมมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย ตอน สนุกวิทย์….คิดไปกับพ่อ” ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี เพื่อตะลุยแหล่งเรียนรู้ที่ช่วยเปิดประตูสู่โลกวิทยาศาสตร์ได้ตลอดเวลา พร้อมร่วมกิจกรรมทดลองเสริมทักษะการพัฒนาสู่ความยั่งยืนกับการประดิษฐ์รถพลังงานทางเลือก และทักษะการสังเกตเพื่อความสร้างสรรค์กับการสำรวจโลกจิ๋วผ่านเลนส์มิวอาย

นางฤทัย จงสฤษดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวิชาการและกิจกรรมพัฒนาเยาวชนวิทยาศาสตร์ สวทช. กล่าวว่า “กิจกรรมมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย ตอน สนุกวิทย์….คิดไปกับพ่อ เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย ที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้ได้รับแรงบันดาลใจและมีทัศนคติที่ดีต่อการทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่สนุกและท้าทาย ทำให้เกิดการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ พัฒนาทักษะการสังเกต รู้จักตั้งคำถามและค้นหาคำตอบด้วยตนเองเพิ่มขึ้น โดย สวทช. เป็นหนึ่งในหน่วยงานเครือข่ายที่ร่วมจัดกิจกรรมภายใต้โครงการอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง มีพื้นที่ดำเนินโครงการคือ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ น้องๆ นักเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่ 4-6 จำนวน 117 คน มีโอกาสได้รับฟังการบรรยายเรื่องตะลุยแหล่งเรียนรู้ เปิดประตูสู่โลกวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมการทดลอง 2 กิจกรรมคือ การพัฒนาสู่ความยั่งยืน และการสังเกตเพื่อความสร้างสรรค์”

กิจกรรมมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย ตอน สนุกวิทย์….คิดไปกับพ่อ ที่บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เริ่มต้นด้วยการบรรยายเรื่อง ตะลุยแหล่งเรียนรู้ เปิดประตูสู่โลกวิทยาศาสตร์ โดย ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์ ผู้อำนวยการฝ่ายแผยแพร่วิทยาศาสตร์ สวทช. ที่ทำให้ค้นพบว่า มนุษย์เราสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา และมีแหล่งให้สืบค้นและเรียนรู้ไม่จำกัด ขณะที่กิจกรรมการทดลองได้แบ่งน้องๆ ออกเป็น 2 กลุ่มสลับกันเรียนรู้ใน 2 ฐาน ได้แก่ กิจกรรมสังเกตเพื่อสร้างสรรค์ สำรวจโลกใบจิ๋วผ่านเลนส์มิวอาย โดยพี่ๆ ทีมวิจัยห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีโฟโทนิกส์ จากเนคเทค สวทช. ซึ่งเลนส์มิวอายมีความยืดหยุ่นทนทานต่อการใช้งาน สามารถติดกับกล้องมือถือหรือแท็บเล็ตและใช้งานเป็นกล้องจุลทรรศน์พกพาได้ โดยใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ขาตั้งแบบ DIY ที่ช่วยกระตุ้นทักษะการเรียนรู้ของน้องๆ ในเรื่องแหล่งกำเนิดแสง แบตเตอรี่ และลูกบิดหมุนปรับระยะวัตถุ ทำให้น้องๆ สามารถสำรวจโลกใบจิ๋วผ่านเลนส์มิวอายได้อย่างสนุกยิ่งขึ้น เปิดประสบการณ์และสำรวจสิ่งต่างๆ รอบตัวได้มากขึ้น และการทดลอง กิจกรรมเปิดมุมมองนักคิดส์ วิศวกรรมยานยนต์พลังงานทางเลือก โดยพี่ๆ ทีมวิจัยหน่วยวิจัยการออกแบบและวิศวกรรม จากเอ็มเทค สวทช. กิจกรรมนี้จะส่งเสริมทักษะการพัฒนาสู่ความยั่งยืน โดยน้องๆ จะต้องจับคู่กันทำงานทีมละ 2 คน โดยแต่ละทีมต้องทำการประดิษฐ์รถอย่างน้อย 1 คันจากอุปกรณ์และเวลาที่กำหนด เพื่อใช้ในการแข่งขันบนพื้นที่สนามแข่งขัน ทำให้น้องๆ สามารถเรียนรู้ว่า ยานยนต์ที่เราพบเห็นจะวิ่งได้อย่างไรหากไร้เชื้อเพลิง รวมถึงได้เรียนรู้ด้านการออกแบบและวิศวกรรมยานยนต์ด้วย

About Post Author

เขียนความคิดเห็น

Copyright © Readspread.com ติดต่อฝ่ายข่าว Tel.089-922-7859 Email/[email protected] | Newsphere by AF themes.