Readspread.com

News and Article

Ericsson’s Build &Share

อีริคสัน ประเทศไทยเดินหน้าสนับสนุนการศึกษาไทย

 อีริคสัน ประเทศไทยจัดโครงการEricsson’s Build &Shareสำหรับพนักงานเดินทางออกจากตึกซันทาวเวอร์ ถนนวิภาวดี-รังสิตซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัท อีริคสัน ประเทศไทย จำกัด (สำนักงานใหญ่)
มุ่งหน้ายังจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อทำกิจกรรมให้บริการเพื่อสังคม ณโรงเรียนวัดบ้านลำ โครงการ Ericsson’s Build &Shareเป็นความร่วมมือกันระหว่างบริษัท อีริคสัน (ประเทศไทย) จำกัด และมูลนิธิซี.ซี.เอฟ. เพื่อเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของความคิดริเริ่มในการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดี อีริคสัน ประเทศไทยได้บริจาคคอมพิวเตอร์

เครื่องปริ๊นท์เตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์เทคโนโลยี และข้าวของเครื่องใช้อื่น ๆอีกมากมาย เพื่อพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลนอกจากนี้คณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท อีริคสัน (ประเทศไทย)จำกัด ยังได้ให้ความรู้และให้บริการเพื่อพัฒนาโรงเรียนวัดบ้านลำ จังหวัดสิงห์บุรี ด้วยการผลิตสื่อการเรียนการสอนปรับปรุงทัศนียภาพและการใช้งานสนามเด็กเล่นและอ่างล้างหน้าแปรงฟัน รวมทั้งทำแปลงเกษตรเพื่ออาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน เป็นต้นแนวคิดในการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีนั้น(Technology for Good)ทำให้พนักงานได้มีโอกาสช่วยเหลือสังคมเพื่อมนุษยชนให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

แนวคิดนี้ทำให้พนักงานอีริคสันทั่วโลกสามารถมอบความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เมื่อเกิดเหตุการณ์สภาววิกฤติขึ้นผ่านสังคมแห่งการเชื่อมต่อ(Networked Society) ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นและยังประโยชน์ให้แก่ประชากรหลายล้านคนในพื้นที่ต่าง ๆเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขาดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดโดยเฉพาะการประหยัดพลังงานและการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศการสนับสนุนการศึกษาและปรับปรุงความเป็นอยู่ของผู้คนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยการขับเคลื่อนผ่านแนวคิด Technology for Good นี้ปัจจุบันอีริคสันสามารถสร้างผลประโยชน์ให้แก่ผู้คนกว่าสี่ล้านรายทั่วโลก

นาดีน อัลเลน ประธานบริษัท อีริคสัน (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า“ช่วงต้นปี 2560 ที่ผ่านมานี้ อีริคสันได้ทำการเฉลิมฉลองครบรอบ 111ปีสำหรับการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยเริ่มตั้งแต่การนำเอาโทรศัพท์เครื่องแรกเข้ามาใช้และได้สร้างการเปลี่ยนแปลงชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา
จนถึงวันนี้อีริคสันยังคงสร้างการเปลี่ยนแปลงในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ด้วยการสร้างสังคมแห่งการเชื่อมต่อ (Networked Society)ให้เป็นจริงรวมถึงการขับเคลื่อนผ่านแนวคิดในการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดี (Technology for Good)เพื่อยังประโยชน์ให้แก่ประชาชนคนไทยได้มากที่สุด
อย่างในวันนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีที่อีริคสันได้สนับสนุนการศึกษาไทยและเรายังคงทำอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปสู่การพัฒนาสังคมไทยต่อไปในอนาคต”ดร.กรรณชฎา พิริยะรังสรรค์ ผู้อำนวยการมูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ.
เพื่อเด็กและเยาวชน ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี กล่าวว่า “ขอขอบคุณบริษัท อีริคสัน (ประเทศไทย)จำกัดที่นำเอาเทคโนโลยีรวมถึงความรู้มาช่วยพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลโครงการของอีริคสันได้พัฒนาการศึกษาและสุขภาพความเป็นอยู่ของเด็กนักเรียน ทำให้พวกเขาได้เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีต่อไปในอนาคต”ทวีป บรรจงเปลี่ยน อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านลำ กล่าวว่า “เด็ก ๆรู้สึกตื่นเต้นและดีใจอย่างเห็นได้ชัดเมื่อรู้ว่าคณะผู้บริหารและพนักงานจากอีริคสัน ประเทศไทยจะเข้ามาเยี่ยมพวกเรารู้สึกมีความสุขมากที่ได้เห็นโรงเรียนของเราได้รับการพัฒนาปรับปรุง ขอขอบคุณคณะเดินทางจากอีริคสัน ประเทศไทยสำหรับการช่วยเหลือสนับสนุนในครั้งนี้”

โรงเรียนวัดบ้านลำ เป็นโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดสิงห์บุรีก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2482 ตั้งอยู่ในบริเวณวัดบ้านลำ หมู่ที่ 7ตำบลโพธิ์ชัย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดสิงห์บุรีปัจจุบันโรงเรียนวัดบ้านลำได้จัดการศึกษาเป็น 3 ระดับคือระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีนักเรียนจำนวน 97 คน คุณครูจำนวน 13 คน (เป็นพนักงานราชการ 1คน ครูจ้างสอน 2 คน) ตั้งอยู่ในชุมชนชนบทห่างไกลจากชุมชนมีทุ่งนาล้อมรอบ
ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวเด็กในชุมชนส่วนใหญ่ค่อนข้างยากจนและขาดแคลนสภาพครอบครัวมีปัญหาต้องได้รับการช่วยเหลือดูแลมาโดยตลอดโรงเรียนวัดบ้านลำได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย
ล่าสุดคือรางวัลโครงการยกย่องเชิดชูครูดีเด่นของปวงประชาประเภทสุดยอดครูดีของสกสค.จังหวัดสิงห์บุรีและรางวัลครูดีของแผ่นดินระดับภาคของมูลนิธิครูของแผ่นดินอีริคสันเป็นผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและบริการต่าง ๆก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2419 สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ กรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดน ประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญกว่า 111,000 คนให้บริการลูกค้าใน 180 ประเทศ ด้วยนวัตกรรมโซลูชั่นอีริคสันสร้างอนาคตให้ทุกคน ทุกอุตสาหกรรมสามารถเชื่อมต่อกันได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพสูงสุดยอดขายสุทธิของอีริคสันในปี พ.ศ. 2559 มีมูลค่า 222.6พันล้านโครเนอร์สวีเดนหรือประมาณ 24.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ อีริคสันจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ ในกรุงสต็อกโฮล์ม

About Post Author

เขียนความคิดเห็น

Copyright © Readspread.com ติดต่อฝ่ายข่าว Tel.089-922-7859 Email/[email protected] | Newsphere by AF themes.