Readspread.com

News and Article

ซาโนฟี่ ประเทศไทย รวมพลังสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ชุมชน

ซาโนฟี่ ประเทศไทย รวมพลังสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ชุมชน

ส่งมอบศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กพิเศษและลานเอนกประสงค์ เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของนักเรียน  โรงเรียนบ้านดอยติ้ว จ.น่าน

จากปัญหารอบด้านที่มีผลกระทบต่อคนในชุมชนบ้านดอยติ้ว จ.น่าน ไม่ว่าเป็นปัญหาการดำรงชีวิตที่ยากลำบาก การขาดแคลนด้านการศึกษา และด้วยความห่างไกลของพื้นที่ จึงทำให้โรงเรียนบ้านดอยติ้ว เป็นศูนย์รวมของคนในชุมชนแห่งนี้ ตลอดเวลาที่ผ่านมา โรงเรียนแห่งนี้จึงเหมือนเป็นผู้นำชุมชน ที่คอยให้คำแนะนำแก่คนในชุมชนในด้านต่างๆเพื่อการดำรงชีวิตที่ดีกว่า และเมื่อเกิดความเชื่อมั่นในโรงเรียนแล้ว ชาวชุมชนจึงเล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมเรื่องการศึกษาให้แก่บุตรหลานของตนเอง เพื่อติดอาวุธทางปัญญาที่ให้แก่เยาวชนและสามารถประกอบอาชีพได้นอกเหนือจากการทำไร่

จึงเป็นที่มาของดังเจตนารมณ์ของนายอดุลย์ จิณะชิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอยติ้ว อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ที่มุ่งพัฒนาโรงเรียนให้เป็นศูนย์กลางของชุมชนแห่งนี้อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันโรงเรียนได้เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษา โดยมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 283 คน และมีการสอนวิชาดำรงชีพเพิ่มเติม เช่น การปลูกผักสวนครัวและเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ด ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้เป็นมากกว่าเพียงสถานศึกษา แต่ยังเป็นแหล่งพักพิง ศูนย์การเรียนรู้และสันทนาการต่างๆ ของชาวบ้านในชุมชนที่พักกว่า 1,600 คน หรือมากกว่า 300 หลังคาเรือน

ด้วยความท้าทายต่างๆ ที่ชุมชนและโรงเรียนบ้านดอยติ้วต้องเผชิญนั้น ซาโนฟี่-อเวนตีส (ประเทศไทย) จึงได้ร่วมสนับสนุนในการสานต่อเจตนารมณ์ให้กับสถานศึกษาแห่งนี้ด้วยการปรับปรุงลานเอนกประสงค์ ซึ่งโรงเรียนจะใช้เป็นพื้นที่ในการทำกิจกรรมต่างๆ สำหรับทั้งการศึกษาและการสันทนาการ จากเดิมบริเวณนี้มักประสบปัญหาในช่วงฤดูน้ำป่าไหลหลากที่น้ำป่าจะเข้าเซาะพื้นดินทำให้พื้นที่เกิดความเสียหาย ส่งผลให้เกิดความจำกัดในการใช้พื้นที่ นอกจากนี้ ซาโนฟี่ ยังได้สนับสนุนการสร้างห้องเรียนสำหรับเด็กพิเศษ สำหรับใช้พัฒนาทักษะและพัฒนาการของนักเรียนในชุมชนได้อย่างยั่งยืนต่อไป

นอกจากนี้  มร. เจ็ม ออสซ์เติร์ก ผู้จัดการใหญ่ ซาโนฟี่ ประจำประเทศไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ เมียนมาร์ และบรูไน พร้อมทีมผู้บริหารและพนักงานจิตอาสา รวมกว่า 50 คน ได้เดินทางมาร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ อาทิ ทาสีศูนย์การเรียนรู้ ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว มอบของขวัญให้เด็กนักเรียน แจกไอศกรีมให้เด็กนักเรียนและเด็กๆ ในชุมชน และสร้างรอยยิ้มความสนุกสนานผ่านกิจกรรมสันทนาการและเล่นเกมร่วมกับเด็กๆ รวมถึงได้ส่งมอบศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กพิเศษและลานเอนกประสงค์ ให้แก่นายอดุลย์ จิณะชิต ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอยติ้ว โดยมีนายประสิทธิ์ ชาวแหลง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 2 จ.น่าน เป็นเกียรติเข้าร่วมงานด้วย

“ผมรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นการรวมพลังของพนักงานซาโนฟี่ ประเทศไทย ในการร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่ชุมชน และตอกย้ำความมุ่งมั่นของซาโนฟี่ในการยกระดับคุณภาพชีวิตและการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนบ้านดอยติ้ว ผมหวังว่าพนักงานทุกคนจะได้เรียนรู้และรับประสบการณ์ที่ดีจากการทำกิจกรรมจิตอาสาร่วมกัน อีกทั้งขอขอบคุณผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียนทุกคนสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่น พร้อมเปิดโอกาสให้ซาโนฟี่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนบ้านดอยติ้ว และหวังว่าทั้งศูนย์การเรียนรู้ฯและลานเอนกประสงค์ที่ส่งมอบในวันนี้จะเป็นประโยชน์ให้แก่โรงเรียนสำหรับการเรียนการสอนและการทำกิจกรรมต่อไป”  มร. เจ็ม ออสซ์เติร์ก ผู้จัดการใหญ่ ซาโนฟี่ ประจำประเทศไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ เมียนมาร์ และบรูไน กล่าว

สำหรับการส่งมอบครั้งนี้ นับเป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของซาโนฟี่ ในการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีและยั่งยืนให้แก่ชุมชนที่ห่างไกล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการศึกษาให้แก่เยาวชนที่ด้อยโอกาสกว่า 300 ชีวิต อีกทั้งเพื่อเป็นประโยชน์ให้แก่ทั้งคณะครูและนักเรียนของโรงเรียนในการทำกิจกรรมและการเรียนการสอน รวมถึงเป็นศูนย์รวมแหล่งสันทนาการและความรู้ที่ตอบโจทย์ความต้องการของนักเรียนและชุมชนในพื้นที่ห่างไกลแห่งนี้มากยิ่งขึ้น

About Post Author

เขียนความคิดเห็น

Copyright © Readspread.com ติดต่อฝ่ายข่าว Tel.089-922-7859 Email/[email protected] | Newsphere by AF themes.