Readspread.com

News and Article

โรบินสันทำดี…เพื่อสนามเด็กเล่นของหนู

โรบินสัน และบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล รวมพลังสร้างรอยยิ้มเติมเต็มความสุขเสริมสร้างพัฒนาการ และสุขภาพพลานามัยที่ดีแก่น้องๆในจังหวัดนครศรีธรรมราช

ในกิจกรรม “โรบินสันทำดี…เพื่อสนามเด็กเล่นของหนู”เพราะ ‘การเล่น’ ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ สำหรับเด็ก
การเล่นถือเป็นกิจกรรมสำคัญที่มีส่วนช่วยเสริมพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย สมองและจิตใจ รวมทั้งสร้างสุขภาพพลานามัยที่ดีให้แก่เด็กๆเพื่อให้เติบโตขึ้นในสังคมอย่างมีคุณภาพ ด้วยเหตุนี้ โรบินสันจึงรวมพลังนักช้อปที่ช้อปรองเท้า ‘บาโอจิ’ ในแคมเปญ RobinsOnAthleisure” (โรบินส์ ออน แอธเลเชอร์) ระหว่างวันที่ 3 – 23 กรกฎาคม 2560ที่ผ่านมา ได้มีส่วนร่วมในการสร้างรอยยิ้ม เติมเต็มความสุข เสริมสร้างพัฒนาการและสุขภาพพลานามัยที่ดีแก่น้องๆ ในถิ่นทุรกันดารจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยการนำรายได้ ส่วนหนึ่งจากแคมเปญฯ เป็นจำนวนเงินกว่า 300,000 บาทไปปรับปรุง ‘สนามเด็กเล่น’ แก่น้องๆ โรงเรียนวัดชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ในกิจกรรม ‘โรบินสันทำดี…เพื่อสนามเด็กเล่นของหนู’โดยโรงเรียนวัดชะอวดเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นโรงเรียน ประชารัฐ ในปีการศึกษา 2559ซึ่งเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 มีเขตพื้นที่บริการคือ หมู่ 1 และ หมู่ 4 ตำบลบ้านชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์ปัจจุบันมีนักเรียนที่อยู่ในความดูแลจำนวน 125 คนโดยนักเรียนส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่กับ ปู่ ย่า ตา ยายเนื่องจากพ่อแม่ต้องไปทำงานหาเลี้ยงชีพในต่างจังหวัดส่งผลให้นักเรียนขาดความอบอุ่นจากพ่อแม่ รวมทั้งขาดโอกาสที่สำคัญหลายๆด้าน อีกทั้งในช่วงต้นปี 2560 ที่ผ่านมาโรงเรียนยังประสบกับเหตุการณ์อุทกภัยทางภาคใต้ซึ่งสร้างความเสียหายแก่วัสดุอุปกรณ์การเรียนของโรงเรียนรวมทั้งขวัญและกำลังใจของครูและนักเรียนเป็นอย่างมากอีกด้วย

สำหรับบรรยากาศการส่งมอบสนามเด็กเล่นในกิจกรรม‘โรบินสันทำดี…เพื่อสนามเด็กเล่นของหนู’ เต็มไปด้วยความอบอุ่นรอยยิ้มและเสียงหัวเราะแห่งความสุขของน้องๆ นักเรียนโรงเรียนวัดชะอวดโดยได้รับเกียรติจากผู้ใหญ่ใจดีทั้งจากทีมผู้บริหาร บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)นำโดย คุณกาญจนา พรมมาสกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายบริหารสินค้าแฟชั่นกีฬา รองเท้า และเด็ก คุณอุทัยวรรณ พรหมเดเวชผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ คุณจุฬารัตน์ ปานเมืองผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ นครศรีธรรมราช คุณยงยศเหลี่ยงตระกูลชัย ผู้จัดการทั่วไป โรบินสัน ดีพาร์ทเม้นท์ สโตร์สาขานครศรีธรรมราชและพนักงานจิตอาสาทั้งจากโรบินสันและบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล ได้แก่เซ็นทรัลพัฒนา ซูเปอร์สปอร์ต ท็อปส์ มาร์เก็ต บีทูเอส เพาเวอร์บายที่มาร่วมกิจกรรมส่งมอบสนามเด็กเล่นแก่น้องๆ อย่างเป็นทางการโดยมีคุณไพบูลย์ นาคทิพย์ภิมาน นายอำเภอ อำเภอจุฬาภรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช คุณสุมล ชุมทองรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 3 และคุณบุญนาค กำนอก ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชะอวดให้เกียรติเป็นตัวแทนรับมอบพร้อมกันนี้เหล่าผู้ใหญ่ใจดียังได้ร่วมปรับสภาพภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนให้สวยงาม ด้วยการทาสีเครื่องเล่นชุดเก่า

About Post Author

เขียนความคิดเห็น

Copyright © Readspread.com ติดต่อฝ่ายข่าว Tel.089-922-7859 Email/[email protected] | Newsphere by AF themes.