Readspread.com

News and Article

แบงก์แอสชัวรันส์ โค้ชชิ่ง อะคาเดมี่

SCBLIFE จับมือ นิด้า MOU โครงการ “แบงก์แอสชัวรันส์ โค้ชชิ่ง อะคาเดมี่” หนุนโมเดลปั้น “ไลฟ์ โค้ช” ดูแลทุกช่วงชีวิตให้กับลูกค้าธนาคาร

นาย ลี ซี ทียอง รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ SCBLIFE และ รศ.ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้แทนอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)ร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการ“แบงก์แอสชัวรันส์ โค้ชชิ่ง อะคาเดมี” (Bancassurance CoachingAcademy) จัดอบรมหลักสูตรด้านการเงิน การตลาดและการบริหารลูกค้าสัมพันธ์เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพของบุคลากรฝ่ายขายช่องทางธนาคารไทยพาณิชย์ของบริษัทฯ และสนับสนุนโมเดลการสร้าง “ไลฟ์ โค้ช” (Life Coach)หรือที่ปรึกษาวางแผนสร้างหลักประกันความมั่นคงทุกช่วงชีวิตให้กับลูกค้าธนาคาร ภายใต้นโยบาย “ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง”พร้อมขับเคลื่อนสังคมไทยก้าวสู่สังคมประกันชีวิตที่ยั่งยืน ณ หอเกียรติยศอาคารสยาม บรมราชกุมารีฯสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์เมื่อเร็วๆ นี้

About Post Author

Copyright © Readspread.com ติดต่อฝ่ายข่าว Tel.089-922-7859 Email/[email protected] | Newsphere by AF themes.