Readspread.com

News and Article

ซีเมนส์ ปรับโฉมองค์กร

ซีเมนส์เดินหน้าสนับสนุนการปรับโฉมองค์กรในประเทศไทยสู่ระบบดิจิทัล

นายมาร์คุส ลอเรนซินี่ ประธานและหัวหน้าฝ่ายบริหาร บริษัท ซีเมนส์ จำกัด ประเทศไทย (กลาง) ต้อนรับและขอบคุณ นายเพเทอร์ พรือเกล เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็ม แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย (ซ้าย) และนายไกรสีห์ กรรณสูต กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (ขวา) ที่ให้เกียรติร่วมแสดงวิสัยทัศน์ในงาน ดิจิทัลไลเซชัน เดย์ (Digitalization Day) ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่กรุงเทพฯ ภายในงานดิจิทัลไลเซชัน เดย์ ครั้งแรกที่กรุงเทพฯ นั้น ซีเมนส์ได้นำเสนอตัวอย่างพลังของการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล (Digitalization) ซึ่งหมายถึงการนำเทคโนโลยีและข้อมูลดิจิทัลมาใช้ในการสร้างความเปลี่ยนแปลง  และสิ่งที่บริษัทสามารถช่วยสนับสนุนองค์กรธุรกิจและภาครัฐ ในการเพิ่มประสิทธิภาพ ความยั่งยืน และความปลอดภัย การจัดงานครั้งนี้มีบุคคลระดับผู้นำและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งจากภาครัฐและเอกชนจากทั่วประเทศเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง โดยมีเป้าหมายเดียวกันคือการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ประเทศไทย

About Post Author

เขียนความคิดเห็น

Copyright © Readspread.com ติดต่อฝ่ายข่าว Tel.089-922-7859 Email/[email protected] | Newsphere by AF themes.