Readspread.com

News and Article

น้ำดื่มเนสท์เล่ ปลูกจิตสำนึกเยาวชนไทย เยาวชนอนุรักษ์น้ำ

กลุ่มธุรกิจน้ำดื่มเนสท์เล่ ปลูกจิตสำนึกเยาวชนไทยอนุรักษ์น้ำอย่างยั่งยืน

เด็ก เป็นวัยแห่งการเรียนรู้และการปลูกฝังพฤติกรรม รวมถึงค่านิยมเรื่องของการดูแลทรัพยากรน้ำตั้งแต่เด็กๆ ไปจนโต ดังนั้นคุณครูและคุณพ่อคุณแม่จึงจำเป็นต้องเริ่มบ่มเพาะนิสัยในการสร้างพฤติกรรมการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและการอนุรักษ์น้ำเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กรุ่นใหม่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและแท้จริง

ด้วยเหตุนี้ กลุ่มธุรกิจน้ำดื่มเนสท์เล่ ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำดื่มเนสท์เล่ เพียวไลฟ์ ในฐานะภาคเอกชนที่มีความมุ่งมั่นในการสร้างคุณค่าร่วมกันกับสังคมอย่างต่อเนื่อง จึงได้สานต่อเจตนารมณ์ในการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนด้วยการจัดงาน “เยาวชนอนุรักษ์น้ำ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 เพื่อปลูกจิตสำนึกเยาวชนไทยให้เห็นถึงความสำคัญของการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า รวมถึงการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งน้ำอย่างยั่งยืนโดยเริ่มต้นที่บ้านและชุมชน พร้อมเป็นตัวอย่างที่ดีต่อสังคมและเยาวชนรุ่นหลังต่อไป นอกจากนี้ ในงานยังเปิดโอกาสให้เยาวชนคนเก่งจาก 2 โรงเรียนในจังหวัดอยุธยาได้มาแสดงผลงานสร้างสรรค์เกี่ยวกับการดูแลทรัพยากรน้ำในชุมชนเป็นการจุดประกายแรงบันดาลใจให้เด็กๆ ที่เข้าร่วมงานได้เป็นหนึ่งในพลังขับเคลื่อนเรื่องของการดูแลทรัพยากรน้ำต่อไป

นายวรพงษ์ เกียรติดำรงวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดผลิตภัณฑ์น้ำดื่ม บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด เปิดเผยว่า “กลุ่มธุรกิจน้ำดื่มเนสท์เล่ให้ความสำคัญอย่างยิ่งเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จะเห็นได้จากกิจกรรมที่เราได้ทำมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและชัดเจน อาทิ การลดการใช้ทรัพยากรน้ำตลอดกระบวนการผลิตในทุกโรงงาน การนำกลับมาใช้ซ้ำ ตลอดจนร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนในการส่งเสริมเรื่องของการอนุรักษ์น้ำ รวมถึงการเข้าร่วมแก้ไขปัญหาด้านน้ำในชุมชน ซึ่งกิจกรรม “เยาวชนอนุรักษ์น้ำ” ก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สะท้อนถึงเจตนารมณ์อันมุ่งมั่นในการวางรากฐานเยาวชนไทยในเรื่องของการอนุรักษ์แหล่งน้ำ และเข้าใจการจัดสรรทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในบ้าน โรงเรียนและชุมชนเพื่อให้เป็นตัวอย่างที่ดีต่อสังคมและเยาวชนรุ่นหลังต่อไป”

สำหรับงาน “เยาวชนอนุรักษ์น้ำ” ในปีนี้ จัดขึ้นทั้งในกรุงเทพฯ ที่ห้างบิ๊กซี พระราม 4  และในจังหวัดอยุธยาที่ห้างสรรพสินค้าอยุธยา ซิตี้ พาร์ค โดยได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรีพิเชียน ลิมป์หวังอยู่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และดร.ทัศนีย์ เนตรทัศน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยน้ำบาดาลประชารักษ์ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานเปิดงาน พร้อมน้องๆ นักเรียนจาก 11 โรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และประชาชนทั่วไปเข้าชมงาน ซึ่งแบ่งเป็น 2 ฐานการเรียนรู้ โดยเริ่มจากฐานที่ 1 ที่ได้นำผลงานไฮไลท์ของน้องๆ เยาวชนคนเก่งจากโรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) กับการแสดงผลงานสร้างสรรค์ที่มีชื่อว่า “กังหันสวย กรองน้ำใส” ซึ่ง ด.ญ. ศิริวรรณ เข็มเงิน หรือน้องห นิง อายุ 14 ปี ชั้นม.2 เล่าว่า “โครงการกังหันสวย กรองน้ำใส ได้รับแรงบันดาลใจมาจากโครงการกังหันชัยพัฒนาของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่สามารถช่วยบำบัดน้ำเสียได้ เนื่องจากคลองระบายน้ำใกล้โรงเรียนมีความตื้นเขินขาดการดูแล รวมทั้งปัญหาขยะสะสมและปัญหาผักตบชวา ทำให้น้ำส่งกลิ่นเน่าเหม็น น้ำมีตะกอนสีดำ พวกเราทุกคนจึงอยากทำให้คุณภาพน้ำในคลองดีขึ้น โดยเครื่องนี้จะใช้จักรยานเป็นตัวดันน้ำไปตามท่อพีวีซี โดยจะแบ่งท่อน้ำเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกน้ำจะถูกส่งไปที่กังหันน้ำ เพื่อตีน้ำขึ้นไปในอากาศซึ่งจะเป็นการเติมออกซิเจนเข้าไปในน้ำ ทำให้สามารถเลี้ยงปลา หรือปลูกผักน้ำได้ ส่วนที่สอง น้ำจะถูกส่งไปที่เครื่องกรองน้ำ ประกอบด้วยวัสดุที่ช่วยกรองน้ำ 4 ชั้น ได้แก่ กรวดหยาบ กรวดละเอียด กากมะพร้าว และถ่าน ซึ่งช่วยบำบัดน้ำเสียให้กลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง เช่น ถูพื้น รดน้ำต้นไม้ ซึ่งถือเป็นการลดค่าใช้จ่ายในโรงเรียนได้อีกด้วย หนูรู้สึกภูมิใจมากที่สามารถแก้ไขปัญหาน้ำเสียในโรงเรียนให้น้ำมีคุณภาพดีขึ้นได้ด้วยน้ำมือของเราเอง ทุกคนจะได้ใช้ประโยชน์จากน้ำได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุด”

นอกจากโครงการไอเดียแจ่มของเยาวชนไทยแล้ว ในงาน “เยาวชนอนุรักษ์น้ำ” ในปีนี้ ยังมีอีก 4 ฐานการเรียนรู้ที่การจำลองห้องต่างๆ ของบ้านมาให้น้องๆ ได้เรียนรู้การใช้น้ำอย่างประหยัดและคุ้มค่าอีกด้วย ซึ่งประกอบไปด้วย ฐานที่ 2 สวนหน้าบ้าน สอนให้น้องๆ ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าด้วยการเลือกใช้อุปกรณ์ในการรดน้ำให้เหมาะสม โดยถังน้ำ จะเหมาะกับต้นไม้ขนาดใหญ่ที่มีลำต้นแข็งแรง สายยาง เหมาะกับไม้ยืนต้นจำนวนมาก บัวรดน้ำ สำหรับไม้ดอกไม้ประดับ ต้นกล้าอ่อน และไม้กระถาง ฐานที่ 3 ห้องน้ำ ให้ความรู้เรื่องของการใช้น้ำอย่างประหยัด โดยไม่ควรเปิดน้ำทิ้งไว้ขณะแปรงฟัน อาบน้ำควรใช้ฝักบัวแบบประหยัดน้ำ และอาบน้ำให้เร็วขึ้น พร้อมทั้งปิดน้ำทุกครั้งระหว่างสระผมหรือฟอกตัว และคอยตรวจตราหารอยรั่วซึมในท่อน้ำ ฐานที่ 4 ห้องครัว ให้ความรู้เรื่องของการนำน้ำกลับมาใช้ซ้ำหลังจากซักผ้า ซึ่งน้ำสุดท้ายของการซักผ้าสามารถนำไปถูบ้าน และล้างพื้น รวมถึงการล้างผักโดยใช้ชามรองรับน้ำก็สามารถช่วยประหยัดน้ำได้ นอกจากนั้น น้องๆ เยาวชนยังได้เรียนรู้ในการจัดเตรียมอาหารให้มีปริมาณพอเหมาะกับจำนวนคนทานด้วย ฐานที่ 5 ห้องรับแขก สอนให้น้องๆ ได้ความรู้เรื่องวัฏจักรของน้ำ และเห็นความสำคัญของการดื่มน้ำวันละ 8 แก้วให้เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย เพราะร่างกายคนเราจะมีการสูญเสียน้ำจากกิจกรรมที่ทำในแต่ละวัน ในงานครั้งนี้ ยังปิดท้ายด้วยทอล์คโชว์และการแสดง “ประหยัดน้ำง่ายๆ สไตล์เธียร วิว เหว่า” จากโรงเรียนนครหลวงอุดมรัตน์ ที่มาพูดคุยเกี่ยวกับการอนุรักษ์น้ำด้วยตนเองง่ายๆ พร้อมด้วยเพลงเก๋ๆ ที่แต่งเนื้อร้องขึ้นมาใหม่ เพื่อเชิญชวนให้ทุกคนประหยัดน้ำกัน

นางสาวชรินรัตน์ ชูริบัตร น้องวิว อายุ 15 ปี ชั้นม.3 โรงเรียนนครหลวงอุดมรัตน์ ตัวแทนโชว์ประหยัดน้ำง่ายๆ สไตล์เธียร วิว เหว่า บอกว่า “หนูรู้สึกเป็นเกียรติและดีใจมากค่ะที่ได้รับโอกาสมาแสดงโชว์ให้น้องๆ ปีนี้และให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป ผ่านบทเพลงที่ร้องร่วมกับอูคูเลเล่ที่พวกเราดัดแปลงเนื้อร้องให้เกี่ยวกับการประหยัดน้ำ ซึ่งฟังและเข้าใจได้ง่าย พวกเราใช้เวลาคิดโชว์และซักซ้อมประมาณ 3 – 4 วันค่ะ ส่วนวิธีประหยัดน้ำง่ายๆ ที่หนูทำเป็นประจำคือ การดื่มน้ำให้หมดขวด ช่วยเรื่องการเติมน้ำให้กับร่างกายให้เพียงพอ และยังช่วยประหยัดน้ำ ไม่สูญเสียน้ำไปโดยเปล่าประโยชน์ นอกจากนี้ พวกเรายังเป็นแกนนำในการนำความรู้ที่ได้จากการอบรมเยาวชนอนุรักษ์น้ำในปีที่ผ่านมา นำมาปรับใช้ในโรงเรียนของเรา 7 โครงการ ได้แก่ ปุ๋ยหมักน้ำหมักชีวภาพ ผังก๊อกน้ำโรงเรียน กิจกรรมเสียงตามสาย ความรู้สู่น้อง ปลูกต้นไม้ริมตลิ่ง ตรวจวัดคุณภาพน้ำ และเดินสายรณรงค์ประหยัดน้ำในชุมชน”

น้องอัยด้า – ด.ญ.พิชยา กูรีกัน อายุ 13 ปี ชั้นม.1 โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน เล่าว่า “กิจกรรมวันนี้สนุกมากค่ะ ชอบฐานห้องน้ำมากที่สุดค่ะ เพราะเป็นสถานที่ที่เราใช้น้ำมากที่สุด หนูได้เคล็ดลับการประหยัดน้ำที่ไม่เคยทราบมาก่อน คือ การน้ำขวดน้ำไปใส่น้ำให้เต็มแล้วนำไปใส่ในแทงก์น้ำหลังชักโครก ก็จะสามารถช่วยประหยัดน้ำไปได้มากเลยค่ะ และยังมีเกมแบบอินเทอร์แอคทีฟให้เล่น คือได้ทั้งความรู้และความสนุกจริงๆ ค่ะ”

Copyright © Readspread.com ติดต่อฝ่ายข่าว Tel.089-922-7859 Email/Yothin.Yoojongdee@gmail.com | Newsphere by AF themes.