Readspread.com

News and Article

“ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ” พร้อมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ

“ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ” พร้อมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ

“ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ” โดย ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ สถานพยาบาลขนาด 50 เตียง
บนพื้นที่ 17 ไร่ ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย 5พร้อมเปิดให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคทั่วไปและโรคเฉพาะทางแล้ว โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยและเทคโนโลยีล่าสุด เพื่อขยายการให้บริการของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กล่าวว่า ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มุ่งมั่นที่จะสืบสานพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ในการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนไทย ภายใต้ปรัชญา “เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต” จึงจัดตั้งศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสที่ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษารวมถึงเป็นการสนับสนุนอาคารศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ส่วนต่อขยายขนาด400 เตียง ในโครงการเฉลิมพระเกียรติ 90 ปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้วย“ผมรู้สึกภูมิใจที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มีส่วนร่วมในการพัฒนาสุขภาวะและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนไทย

ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ เป็นสถานบริการทางการแพทย์เช่นเดียวกับ โรงพยาบาลทั่วไป
ประกอบด้วย ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ ศูนย์รังสีวินิจฉัย คลินิกอายุรกรรมทั่วไปคลินิกจักษุ คลินิกกายภาพบำบัด คลินิกส่งเสริมสุขภาพ คลินิกทันตกรรม และแผนกห้องผ่าตัด
รวมถึงแผนกฉุกเฉิน โดยเปิดรับผู้ป่วยนอกเพื่อขยายการให้บริการของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์”
ศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ ยึดถือปณิธานของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในการดำเนินงาน โดยมุ่งเน้นการให้บริการทางการแพทย์ที่เป็นเลิศแก่ประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียม บนหลักความเสมอภาคไม่เหลื่อมล้ำ โดยเฉพาะผู้ป่วยยากไร้และด้อยโอกาสด้วยมาตรฐานสากล และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ยังส่งเสริมด้านการศึกษาวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุขโดยจัดตั้งโรงเรียนนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ (Sonographer School) แห่งแรกในประเทศไทยภายในศูนย์การแพทย์ฯ เพื่อมุ่งผลิตนักอัลตราซาวด์ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและมีประสิทธิภาพให้มีจำนวนที่เพียงพอต่อความต้องการ ช่วยสนับสนุนการบริการทางการแพทย์และยกระดับมาตรฐานการบริการและวิชาการ ด้านอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ของประเทศไทยให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการในการเข้ารับบริการได้อย่างเหมาะสมรวมถึงเพิ่มโอกาสในการรักษาให้กับประชาชนได้อย่างทั่วถึงโดยได้รับความร่วมมือในการจัดทำหลักสูตรระหว่างวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กับ Monash University จากประเทศออสเตรเลีย นอกจากนั้น ภายในศูนย์ฯ ยังมีห้องปฏิบัติการเอ็ม อาร์ ไอ จำลองการทำงานการตรวจวินิจฉัย เอ็ม อาร์ ไอเพื่อใช้สำหรับการศึกษาวิจัยโดยเฉพาะอีกด้วย

“การเปิดศูนย์การแพทย์ฯ นี้ นอกจากจะรองรับคนไข้ทั่วไป และคนไข้ในพระอนุเคราะห์ได้มากขึ้นแล้ว
การเปิดโรงเรียนนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ ยังเป็นการเติมเต็มบุคลากรทางการแพทย์โดยจะเปิดสอนในหลายระดับ ทั้งพยาบาล นักรังสีวิทยาและเทคนิคการแพทย์ซึ่งเข้ามามีจะช่วยแบ่งเบาภาระของแพทย์ได้อีกทางหนึ่ง” นายแพทย์นิธิ กล่าวเพิ่มเติมศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ มุ่งมั่นในการให้การบริบาลรักษาผู้ป่วยด้วยทีมแพทย์และพยาบาลที่เชี่ยวชาญตลอดจนเทคโนโลยีและอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยในระดับมาตรฐานสากล

 พร้อมเปิดให้บริการแล้วตั้งแต่วันนี้ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-576- 6000 หรือแผนกฉุกเฉิน โทร. 06-4585- 5191 และเข้าชมเว็บไซด์ที่ www.cra.ac.th

About Post Author

เขียนความคิดเห็น

Copyright © Readspread.com ติดต่อฝ่ายข่าว Tel.089-922-7859 Email/[email protected] | Newsphere by AF themes.