Readspread.com

News and Article

บีเอเอสเอฟช่วยชาวนาไทย

บีเอเอสเอฟช่วยชาวนาไทยพัฒนาความปลอดภัยในฟาร์มและลดการปล่อยมลพิษ
– การบริจาคชุดความปลอดภัยให้แก่กรมการข้าวจะช่วยสนับสนุนแนวปฏิบัติที่ดีด้านเกษตรกรรมในกลุ่มชาวนารายย่อย
– ระบบการผลิตข้าวจากเมล็ดพันธุ์โดยตรงของบีเอเอสเอฟและวิธีการประเมินผลแบบ AgBalance™
ช่วยตอบสนองความต้องการด้านความยั่งยืนในภาคเกษตรกรรมที่เพิ่มขึ้น

บีเอเอสเอฟและกรมการข้าวได้เปิดตัวโครงการพัฒนาความปลอดภัยสำหรับชาวนาในประเทศไทย ผ่านการจัดหาชุดอุปกรณ์ชาวนามืออาชีพ (Professional Farmer Kits) ซึ่งชุดอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยที่ออกแบบเป็นพิเศษนี้ทางบีเอเอสเอฟได้เป็นผู้มอบให้กับกรมการข้าวเพื่อดำเนินการแจกจ่ายต่อไปนั้น
ได้ถูกออกแบบเพื่อช่วยชาวนารายย่อยลดความเสี่ยงต่อการใช้ผลิตภัณฑ์อารักขาพืช โดยการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีด้านเกษตรกรรม

โครงการนี้ได้เปิดตัวขึ้นในวันแรกของการประชุมการผลิตข้าวอย่างยั่งยืนณ ศูนย์การประชุมแห่งสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร ในโอกาสนี้ผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานใหญ่ในระดับภูมิภาคและระดับโลกของบีเอเอสเอฟได้นำเสนอระบบการผลิตข้าวแบบ Clearfield®และโปรแกรมการวัดความยั่งยืน AgBalance™ซึ่งสามารถช่วยผู้ผลิตข้าวในประเทศไทยและทั่วโลกให้สามารถเพิ่มผลผลิตได้อย่างยั่งยืนมากขึ้นนางเนตรนภิส เอส-ไนดู ผู้อำนวยการแผนกอารักขาพืช กล่าวว่า“เราทราบดีว่าชาวนาทำงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนั่นคือการปลูกพืชอาหารให้ปลอดภัย มีสุขภาวะและโภชนาการที่ดียิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของประชากรที่เพิ่มมากขึ้นของโลก”“เราต้องการช่วยชาวนาให้จัดการกับความท้าทายนี้
ในขณะเดียวกันก็ทำให้มั่นใจได้ว่า พวกเขาดูแลความปลอดภัยของตนเองและสุขภาพของดินที่พวกเขาทำการเพาะปลูก”ผู้เชี่ยวชาญของบีเอเอสเอฟได้สร้างสรรค์ชุดอุปกรณ์เกษตรกรมืออาชีพขึ้นโดยเฉพาะเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของชาวนารายย่อย ชุดอุปกรณ์ดังกล่าวประกอบด้วยถุงมือยางสังเคราะห์หนึ่งคู่ หน้ากากกรองฝุ่น แว่นตาป้องกันและแผ่นพับคำแนะนำพร้อมภาพประกอบที่ง่ายต่อการเข้าใจซึ่งส่วนประกอบทั้งหมดของชุดอุปกรณ์นี้เป็นไปตามมาตรฐานการรับรองของสหรัฐอเมริกาและส
หภาพยุโรป และสามารถทนต่อการใช้งานมากกว่าหนึ่งฤดูกาล

คุณลัดดา วิริยางกูร เจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบและรับรองข้าวกรมการข้าว กล่าวว่า“การช่วยให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพิ่มผลผลิตได้อย่างปลอดภัยและยั่งยืนนั้นเป็นประเด็นที่สำคัญมาก เราขอปรบมือให้บีเอเอสเอฟสำหรับความพยายามในการส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์อารักขาพืชอย่างปลอดภัยและเรารอคอยที่จะทำงานกับบริษัทเพื่อนำความตระหนักรู้ที่มากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีด้านเกษตรกรรมมาสู่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวรายย่อยในประเทศไทย”การใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่มีคุณภาพดีเป็นข้อกำหนดของเวทีการผลิตข้าวอย่างยั่งยืน (Sustainable Rice Platform:SRP) จากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ซึ่งได้จัดการประชุมขึ้นเป็นเวลาสองวันในฐานะสมาชิกผู้ให้การสนับสนุนของเวทีการผลิตข้าวอย่างยั่งยืนบีเอเอสเอฟดำเนินการเพื่อขยายการเข้าถึงชุดเกษตรกรมืออาชีพไปยังผู้ทำการเพาะปลูกให้กว้างขวางขึ้นทั่วโลกโดยผ่านความร่วมมือกับองค์กรภายนอกอื่นๆ
นอกจากการใช้ผลิตภัณฑ์อารักขาพืชอย่างปลอดภัยแล้วระบบการผลิตข้าวแบบ Clearfield™ ของบีเอเอสเอฟซึ่งรวมเมล็ดพันธุ์ไฮบริดที่ทนต่อยากำจัดวัชพืชที่เพาะพันธุ์โดยทั่วไปเข้ากับยากำจัดวัชพืชที่ออกแบบด้วยวัตถุประสงค์เฉพาะได้รับการเน้นให้เห็นว่าเป็นวิธีการแก้ไขที่ครอบคลุมในการช่วยให้ชาวนาเปลี่ยนไปสู่ข้าวที่เพาะจากเมล็ดโดยตรงเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการปลูกข้าวแบบดั้งเดิมข้าวที่เพาะเมล็ดโดยตรงต้องการน้ำน้อยกว่าและปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาน้อยกว่า ระบบดังกล่าวมีการใช้งานแล้วโดยชาวนาในประเทศมาเลเซียและบีเอเอสเอฟกำลังมุ่งที่จะนำระบบการผลิตข้าวแบบ Clearfield™เข้ามาในประเทศไทยและประเทศอื่นในภูมิภาคเอเชียในอนาคตวิธีการ AgBalance™ของบีเอเอสเอฟสำหรับการวัดและการประเมินความยั่งยืนของเกษตรกรรมยังได้นำเสนอรูปแบบที่เป็นแนวทางสำหรับผู้กำหนดนโยบายและผู้ผลิตอาหารอีกด้วย โปรแกรมการประเมินผลนี้ตรวจสอบตัวชี้วัดมากกว่า 69 ตัวชี้วัด เช่นสุขภาพของดิน การบริโภคน้ำ และต้นทุนการผลิตเพื่อเปรียบเทียบความยั่งยืนของระบบและแนวปฏิบัติด้านเกษตรกรรมที่แตกต่างกันระบบนี้ถูกนำมาใช้ในประเทศอินเดียเพื่อช่วยให้วัดค่าผลประโยชน์ด้านความยั่งยืนของข้าวที่เพาะปลูกจากเมล็ดโดยตรง

About Post Author

เขียนความคิดเห็น

Copyright © Readspread.com ติดต่อฝ่ายข่าว Tel.089-922-7859 Email/[email protected] | Newsphere by AF themes.