Readspread.com

News and Article

กลุ่มสตรีนักธุรกิจปลูกป่าอาสา

กลุ่มสตรีนักธุรกิจปลูกป่าอาสา

กลุ่มสตรีนักธุรกิจ เดินหน้ากิจกรรมเพื่อสังคมตอบแทนแผ่นดินเกิด  ด้วยกิจกรรมทำดีเพื่อแผ่นดิน  โครงการปลูกป่าอาสา ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาป่าไม้ไทย จำนวน 55  ไร่ รวมเป็นต้นไม้ 5,500 ต้น ในพื้นที่สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช  ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

กลุ่มสตรีนักธุรกิจ (Top Woman Executive) นำโดย นางไขศรี เนื่องสิกขาเพียร จากบริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) พร้อมเจ้าภาพร่วมทั้ง 5 ท่าน คือ นางสาวศิริวรรณ สุกัญจนศิริ จากบริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) รศ.ดร.กุลภัทรา สิโรดม นางสาวสมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ นางสาวศรินรัตน์ อภินรเศรษฐ์  และนางสาวจันทร์นภา สายสมร จากลามิน่าฟิล์ม นำทีมปลูกป่าอาสา ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาป่าไม้ไทย ในกิจกรรมทำดีเพื่อแผ่นดิน
ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายสาโรจน์ วัฒนสุขสกุล รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ ผู้แทนอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธี  และได้รับความร่วมมือจากกรมป่าไม้ ชมรมรถขับเคลื่อนสี่ล้อกลุ่มกระทิงโทน สื่อมวลชน นักเรียนจากโรงเรียนห้วยน้ำเค็มและชุมชน ร่วมกันปลูกป่าพลิกฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ จำนวนทั้งสิ้น  55 ไร่  ณ สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
กลุ่มสตรีนักธุรกิจ เป็นการรวมตัวกันในระดับผู้บริหารหญิง เพื่อหารือกันในแง่เศรษฐกิจและสังคม โดยให้ความสำคัญต่อการตอบแทนสังคม จึงถือกำเนิดกิจกรรมทำดีเพื่อแผ่นดิน โครงการปลูกป่าอาสา ตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาป่าไม้ไทย พร้อมมอบงบดูแลรักษาต่อเนื่องอีก 2 ปี ทำให้ต้นไม้ที่ปลูกมีอัตราการรอดสูงถึง 95 เปอร์เซ็นต์

About Post Author

เขียนความคิดเห็น

Copyright © Readspread.com ติดต่อฝ่ายข่าว Tel.089-922-7859 Email/[email protected] | Newsphere by AF themes.