Readspread.com

News and Article

มาสด้าครองใจลูกค้าด้านการขายพร้อมก้าวสู่พรีเมียมแบรนด์

มาสด้าครองใจลูกค้าด้านการขายพร้อมก้าวสู่พรีเมียมแบรนด์

บริษัท มาสด้า เซลส์(ประเทศไทย) จำกัด ผู้จำหน่ายและให้บริการรถยนต์ยี่ห้อ “มาสด้า”ในประเทศไทยเป็นปลื้มสุดขีด ขึ้นแท่นครองใจลูกค้าในประเทศไทย“ความพึงพอใจด้านการบริการงานขายรถใหม่” หรือ SSI (SalesSatisfaction Index)หลังจากเร่งมือปรับปรุงภาพลักษณ์ของโชว์รูมภายใต้ MCI ใหม่
พัฒนาคุณภาพของการบริการรวมทั้งยกระดับคุณภาพของบุคลกรทั่วประเทศส่งผลให้การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าที่ซื้อรถยนต์ใหม่ประจำปีนี้ โดยสถาบัน เจ.ดี พาวเวอร์บริษัทจัดการสำรวจที่ได้รับความน่าเชื่อถือมากที่สุด โดยในปี 2560นี้มาสด้าพุ่งพรวดมาอยู่อันดับ 2 ด้วยคะแนนสูงสุดถึง 827 คะแนนขยับขึ้นจากอันดับที่ 5 เมื่อปีที่ผ่านมาจากการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้ากว่า 2,500 ราย
จากผลงานการวิจัยและจัดอันดับจากสถานบัน เจ.ดี. พาวเวอร์ผู้สำรวจและวิจัยหลักที่ทำการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้ามาอย่างยาวนาน (J.D. Power 2017 Thailand Sales Satisfaction Index(SSI) Study, SM) โดยใช้ 6 ปัจจัยหลักที่ส่งผลโดยตรงต่อความพึงพอใจรวมของลูกค้าเป็นตัวชี้วัดซึ่งประกอบด้วย การส่งมอบรถ, สิ่งอำนวยความสะดวกของผู้จำหน่าย,การเริ่มต้นการขาย, การเจรจาตกลง, ระยะเวลาในการส่งมอบรถ,และพนักงานขาย สามารถทำคะแนนรวมได้ 827 คะแนนจากคะแนนรวม 1,000 คะแนน โดยมีคะแนนต่างจากอันดับ 1เพียงเล็กน้อยเท่านั้น โดยขยับขึ้นจากอันดับ 5 ในปี 2559จากคะแนนรวม 806 คะแนนถือเป็นเครื่องยืนยันคุณภาพด้านการบริการหลังเดินหน้าปรับโชว์รูมและศูนย์บริการรูปแบบใหม่ทั่วประเทศมาตรฐานระดับพรีเมียมแบรนด์อย่างเต็มตัวชูจุดแข็งด้านการบริการสร้างความประทับใจระดับสูงสุด

นายชาญชัย ตระการอุดมสุข ประธานบริหาร บริษัท มาสด้า เซลส์(ประเทศไทย) จำกัด เผยว่าพวกเราทุกคนรู้สึกยินดีและปลื้มใจอย่างมากที่เราสามารถก้าวขึ้นมาอยู่ในอันดับที่ 2 หลังจากที่ทุกคนทำงานกันอย่างเต็มที่เพื่อลูกค้าของเรามาสด้ายังคงมุ่งมั่นอย่างเต็มที่เพื่อดำเนินตามนโยบายเกี่ยวกับการขยายเครือข่ายโชว์รูม และศูนย์บริการ ที่มาสด้าได้ประกาศไว้อย่างชัดเจนทั้งการปรับโชว์รูมใหม่ภายใต้คอนเซ็ปต์ Mazda Corporate Identityที่สะท้อนภาพลักษณ์ของแบรนด์สร้างคุณค่าทางอารมณ์ให้แก่รถยนต์มาสด้าและกำเนิดสายสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์และลูกค้าตั้งแต่ครั้งแรกต่อเนื่องไปถึงการวางระบบบริการแบบครบวงจร ก่อน-หลังการขายอย่างมีประสิทธิภาพกับ MAZDA ACTIV SERVICEซึ่งสอดคล้องกับ 6 ปัจจัยหลักที่จะส่งผลต่อความพึงพอใจลูกค้าในทุกหัวข้อ ดั่งเช่น

 การสร้างความพึงพอใจสูงสุดด้วยความสะดวกสบาย(Convenience) ได้แก่ ศูนย์ซ่อมสี และตัวถังแบบครบวงจรห้องรับรองลูกค้าที่อบอุ่น หรูหราและช่องพิเศษในการให้บริการแบบเร่งด่วนไม่เกิน 2 ชั่วโมง
 สัมผัสกับความรวดเร็ว (Fast) กับช่องซ่อมแบบเร่งด่วนจัดเตรียมสำรองอะไหล่ที่จำเป็นการอนุมัติงานซ่อมแบบเร่งด่วนกรณีเกิดอุบัติเหตุการจัดส่งอะไหล่ที่รวดเร็วและตลอด 24 ชั่วโมง
 สร้างมาตรฐานและประสิทธิภาพเดียวกันทุกโชว์รูม(Standardize & Efficiency)
 ราคาที่สบายกระเป๋า โปร่งใส (Price)ทั้งราคาอะไหล่แต่ละชิ้นต้องมีการประกาศให้ลูกค้ารับทราบราคาค่าแรงในการให้บริการราคาค่าบำรุงรักษาตามระยะทางราคาที่สามารถเปรียบเทียบกับตลาด

ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อดัชนีความพึงพอใจของลูกค้า คือทีมงานฝ่ายขายซึ่งมาสด้ามุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคลากรที่มากด้วยคุณภาพทั้งด้านความรู้และความสามารถ จนเกิดเป็นความเชี่ยวชาญเพื่อให้บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมกับการมีใจด้านการบริการรวมไปถึงการให้บริการอย่างเป็นธรรมพร้อมถ่ายทอดเรื่องราวดีของตนเองที่มีต่อมาสด้าไปสู่ลูกค้าจนเกิดเป็นการบริการด้านการขายอันน่าประทับใจ จากผลวิจัยของเจ.ดี. พาวเวอร์ มาสด้ามีจุดแข็งในด้านการเริ่มต้นการขายระยะเวลาและกระบวนการในการส่งมอบจึงเป็นอีกหนึ่งเครื่องชี้วัดความสำเร็จของการดำเนินงานของมาสด้าในปีนี้ด้วยการศึกษาวิจัยดัชนีด้านบริการงานขายในประเทศไทยต่อเนื่องเป็นปีที่18 โดยวิจัยจากความคิดเห็นเจ้าของรถยนต์คันใหม่จำนวน 2,458ราย ที่ซื้อรถยนต์ในช่วงเดือนสิงหาคม 2559 ถึงเดือนเมษายน 2560ซึ่งก่อนตัดสินใจซื้อจะศึกษาข้อมูลจากหลายช่องทางโดยแหล่งข้อมูลที่ถูกใช้มากที่สุด คือสอบถามจากผู้มีประสบการณ์ซึ่งมีสัดส่วนมากที่สุดและโดยส่วนใหญ่จะพึงพอใจต่องานขายและการส่งมอบสูงซึ่งในด้านการสื่อสารการตลาดจะเห็นภาพยนตร์โฆษณาที่ถ่ายทอดเรื่องราวประสบการณ์จริงของลูกค้า

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อแบรนด์ด้วยความจริงดูแลหลังการขายเสมือนคนในครอบครัว

About Post Author

เขียนความคิดเห็น

Copyright © Readspread.com ติดต่อฝ่ายข่าว Tel.089-922-7859 Email/[email protected] | Newsphere by AF themes.