Readspread.com

News and Article

โรบินสันทำดี…เพื่อโรงอาหารของหนู

โรบินสัน แท็กทีม คุยซิเมทรวมพลังสร้างสรรค์ ‘คุณภาพชีวิตที่ดี” เติมเต็ม ‘ความสุข’แก่น้องยากไร้ในจังหวัดสุรินทร์ ในกิจกรรม‘โรบินสันทำดี…เพื่อโรงอาหารของหนู’เพราะคุณภาพชีวิตที่ดีของ ‘เด็ก’ ในวันนี้ คือ พื้นฐาน ‘ความเข้มแข็ง’ของประเทศไทยในวันข้างหน้า โรบินสันจึงเดินหน้าสานต่อปณิธานการ ‘ทำดี’

ด้วยการผนึกกำลังกับผลิตภัณฑ์เครื่องครัวแบรนด์ ‘คุยซิเมท’ (Cuizimate)รวมพลังนักช้อปร่วมส่งต่อคุณภาพชีวิตที่ดีแก่น้องในถิ่นทุรกันดาร ในกิจกรรม“โรบินสันทำดี…เพื่อ โรงอาหารของหนู” ภายใต้แคมเปญเพื่อสุขภาพ“RobinsOn Health & Wellness” (โรบินส์ ออน เฮลท์ แอนด์ เวลเนส)ในระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา โดยโรบินสัน และคุยซิเมท ได้นำรายได้ส่วนหนึ่งจากแคมเปญเป็นจำนวนเงินกว่า 150,000 บาทเพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะด้านสุขภาพอนามัย แก่น้องๆยากไร้ในโรงเรียนบ้านจังเอิดหนองแมว จังหวัดสุรินทร์ด้วยการปรับปรุงโรงอาหาร โรงครัว พร้อมมอบอุปกรณ์เครื่องครัว ‘คุยซิเมท’ที่ถูกสุขอนามัย รวมทั้งสร้างจุดแปรงฟันหลังทานอาหารที่แยกเป็นสัดส่วนและสร้างพื้นที่สันทนาการในร่ม เพื่อใช้ในการทำกิจกรรม และออกกำลังกายโดยโรงเรียนบ้านจังเอิดหนองแมว ตั้งอยู่ในตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์ เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 4 คนและมีเด็กนักเรียนในความดูแลจำนวน 50 คนซึ่งเด็กนักเรียนส่วนใหญ่เป็นเด็กยากไร้ที่ส่วนใหญ่มาจากครอบครัวเกษตรกรจาก2 อำเภอ คือ บ้านจังเอิด ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอสำโรงทาบ และบ้านหนองแมวตำบลนารุ่ง อำเภอศีขรภูมิ จึงจัดเป็นโรงเรียนชายขอบ 2อำเภอที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารที่บางครั้งความช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐอาจจะเข้าไปไม่ถึง งบประมาณความช่วยเหลือหลักๆ จึงมาจากการบริจาคจากชุมชนไม่ว่าจะเป็น การสร้างโรงอาหาร อาคารอเนกประสงค์ถนนคอนกรีตภายในโรงเรียน รั้วซึ่งบางครั้งอาจจะไม่เพียงพอต่อความต้องการของโรงเรียนและได้มาตรฐานเท่าที่ควร

กิจกรรม “โรบินสันทำดี…เพื่อโรงอาหารของหนู”จึงเป็นกิจกรรมที่เข้าไปสร้างสรรค์ ‘คุณภาพชีวิตที่ดี’ และเติมเต็ม ‘ความสุข’แก่น้องๆ โรงเรียนบ้านจังเอิดหนองแมว โดยได้รับความร่วมแรง ร่วมใจทั้งจากทีมผู้บริหาร บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณอนวัชสังขะทรัพย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายการตลาด คุณรสอมร โค้วศิริกุลกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารสินค้าทั่วไป
คุณญาณพัฒน์ โพธิ์ถาวร ผู้อำนวยการอาวุโส สายปฏิบัติการ และคุณอุทัยวรรณ พรหมเดเวช ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมพิเศษรวมทั้งพนักงานจิตอาสาของโรบินสัน ที่มาร่วมปรับปรุงโรงอาหารและโรงครัวหลังเก่า ทั้งเปลี่ยนหลังคา ปูพื้นกระเบื้อง สร้างผนังด้านข้างพร้อมทาสี และมอบชุดโต๊ะ – เก้าอี้ รวมทั้งมอบอุปกรณ์เครื่องครัวแบรนด์‘คุยซิเมท’ (Cuizimate) เพื่อเป็นโรงอาหารหลังใหม่ที่ถูกสุขอนามัยแก่น้องๆ

นอกจากนี้ยังได้ร่วมปลูกต้นไม้ และแปลงผักสวนครัวจำนวน 6 แปลงอีกทั้งยังได้ร่วมมอบจุดแปรงฟันหลังทานอาหารที่แยกเป็นสัดส่วนและสร้างพื้นที่สันทนาการในร่ม เพื่อใช้ในการทำกิจกรรมและออกกำลังกาย ซึ่งเรียกได้ว่า เป็นการพัฒนา ‘คุณภาพชีวิต’ที่ดีในด้านสุขภาพอนามัยที่ครบวงจร พร้อมปิดท้ายด้วยการเลี้ยงอาหารกลางวันแสนอร่อย ซึ่งนับเป็นอาหารกลางวันมื้อแรกในโรงอาหารหลังใหม่ ที่สร้างรอยยิ้ม และความสุขให้น้องๆ เป็นอย่างมากคุณอนวัช สังขะทรัพย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสสายการตลาด บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า“โรบินสันมุ่งเน้นในการส่งเสริมและพัฒนา ‘เยาวชน’ ในทุกๆ ด้านมาโดยตลอดผ่านกิจกรรม ซีเอสอาร์ที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง โดยกิจกรรม‘โรบินสันทำดี…เพื่อโรงอาหารของหนู’ ถือเป็นกิจกรรมล่าสุดที่โรบินสันต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณภาพชีวิตแก่น้องๆยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร

ซึ่งเราเลือกเข้าไปทำกิจกรรมที่โรงเรียนบ้านจังเอิดหนองแมว จังหวัดสุรินทร์เนื่องจากเราได้รับจดหมายจากน้องนักเรียนว่าโรงเรียนไม่มีโรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะ จึงส่งทีมงานลงพื้นที่ไปสำรวจและพบว่าโรงเรียนมีความขาดแคลนที่ต้องการความช่วยเหลือในหลายด้านโดยเฉพาะด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียนซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญเทียบเท่ากับการพัฒนาด้านการศึกษา ที่เราทุกคนในสังคมควรให้ความสำคัญและร่วมมือกันเพื่อสังคมที่มีคุณภาพในอนาคต”ด้าน คุณประภาวดี บุญเยี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจังเอิดหนองแมวกล่าวถึงความรู้สึกว่า “ในนามของตัวแทนครู และนักเรียนดิฉันขอขอบพระคุณในความเมตตาและความมีน้ำใจของโรบินสันที่เปรียบเสมือนฟ้าประทานโรงอาหารที่สวยงามแก่เด็กๆ ในโรงเรียนและชุมชนเล็กๆ ของพวกเรา ในกิจกรรม‘โรบินสันทำดี…เพื่อโรงอาหารของหนู’ซึ่งก่อนหน้านี้พวกเราต้องระดมทุนในการพัฒนาในด้านต่างๆ กันเองตามกำลังวันนี้จึงเป็นวันที่สร้างทั้งความสุข และรอยยิ้มแห่งความปลื้มปิติแก่นักเรียนและผู้ปกครอง ที่พวกเราชาวโรงเรียนบ้านจังเอิดหนองแมวจะไม่มีวันลืมและเก็บเป็นความทรงจำที่ดีตลอดไปค่ะ”

ส่วน ด.ญ. ปนัดดา แสงเพชร ตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนบ้านจังเอิดหนองแมว เผยถึงความรู้สึกว่า“หนูรักและภูมิใจในโรงเรียนของหนูมากถีงแม้โรงเรียนของหนูเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งสมัยก่อนไม่มี โรงอาหารนักเรียนจะนั่งทานข้าวใต้ต้นไม้ ต่อมามีการสร้างเป็นโรงอาหารเล็กๆซึ่งใช้มาจนถึงปัจจุบัน จึงมีสภาพทรุดโทรม เวลาฝนตกหลังคาก็รั่ว พื้นก็น้ำท่วมมีตะใคร่น้ำเกาะ ทำให้ลื่นไม่ปลอดภัย และมีสัตว์ต่างๆ เช่น กา สุนัขเข้ามาในโรงอาหาร เนื่องจากไม่มีฝากันเป็นสัดส่วนหนูจึงตัดสินใจเขียนจดหมายเล่าความฝันที่อยากจะให้โรงเรียนมีโรงอาหารที่ถูกสุขลักษณะไปที่โรบินสันซึ่งหนูดีใจมากที่ความฝันของหนูได้กลายเป็นจริง หนูขอขอบพระคุณทางโรบินสัน ขอให้พี่ๆ ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงเป็นที่พึ่งให้โรงเรียนยากไร้อย่างพวกหนูตลอดไปค่ะ”การมีพื้นฐานของ ‘คุณภาพชีวิต’ ที่ดีของ ‘เยาวชน’ ในวันนี้จะหล่อหลอมให้พวกเค้าเติบโตขึ้นเป็น ‘ผู้ใหญ่’ ที่มีคุณภาพในวันข้างหน้าซึ่งจะเป็นสิ่งสำคัญต่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนในอนาคต

Copyright © Readspread.com ติดต่อฝ่ายข่าว Tel.089-922-7859 Email/Yothin.Yoojongdee@gmail.com | Newsphere by AF themes.