Readspread.com

News and Article

ซีกัลช้อนความสุข

ไทยสเตนเลสสตีล สร้างสรรค์โครงการเพื่อสังคม‘ซีกัลช้อนความสุข’มอบความสุขและสุขอนามัยที่ดีให้กับเยาวชน

ไทยสเตนเลสสตีลเดินหน้ามอบความสุขและสุขอนามัยที่ดีแก่เยาวชนจัดตั้งโครงการ ‘ซีกัลช้อนความสุข’อีกหนึ่งโครงการเพื่อสังคมที่มุ่งเน้นด้านการส่งเสริมสุขภาวะทางโภชนาการให้กับเยาวชน โดยมอบ ช้อน ส้อม ถาดอาหาร พร้อมด้วยเครื่องครัว และทุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนไผ่แถวอนุสรณ์ จ.ปราจีนบุรี เป็นโรงเรียนนำร่องของโครงการพร้อมมอบความสุขผ่านกิจกรรมการทำแพนเค้ก
และแต่งหน้าแพนเค้กสุดหรรษาและกิจกรรมการวาดภาพเสริมความคิดสร้างสรรค์เพื่อส่งต่อความสุขและสุขอนามัยที่ดีให้กับเยาวชน

นายอรุณ เรืองจรุงพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องครัวสเตนเลสสตีล และเครื่องครัวนอนสติ๊ก ตรา “ซีกัล” และ ตรา “จรวด” ที่เหมาะสมปลอดภัย และถูกสุขอนามัย สำหรับการประกอบอาหาร เปิดเผยว่า “บริษัทฯเล็งเห็นความสำคัญด้านสุขอนามัยของเยาวชนเป็นอย่างมาก โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯได้มอบเครื่องครัวให้แก่โรงเรียนที่มีอุปกรณ์ครัวไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน หรือยังขาดเครื่องครัวที่ใช้ในการประกอบอาหารอย่างถูกสุขลักษณะเพื่อลดโอกาสเสี่ยงในการเกิดโรคติดต่อในโรงเรียนอันเนื่องมากจากการใช้อุปกรณ์ในการรับประทานอาหารร่วมกันโดยไม่ล้างหรือใช้อุปกรณ์ครัวในการเตรียมอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะบริษัทฯจึงได้กำหนดนโยบายในการส่งเสริมสุขภาวะด้านโภชนาการให้กับเยาวชนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยป้องกันโรคติดต่อในโรงเรียนที่เกิดจากในการใช้อุปกรณ์ในการรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น
และมอบเครื่องครัวที่ถูกสุขอนามัยเพื่อใช้ในการประกอบอาหารและบรรจุอาหารสำหรับนักเรียน
ตลอดจนมอบทุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนที่มีทุนไม่เพียงพอ ภายใต้โครงการ“ซีกัลช้อนความสุข”
โครงการ ‘ซีกัลช้อนความสุข’ เป็นโครงการเพื่อสังคมล่าสุดที่ ไทยสเตนเลสสตีล ได้จัดตั้งขึ้น เนื่องจาก
“ช้อน”นับได้ว่าเป็นอุปกรณ์หลักที่ใช้ในการรับประทานอาหารที่ให้ทั้งสุขภาพที่ดีและอาจส่งต่อเชื้อไวรัสที่พบในน้ำลายหากใช้ช้อนร่วมกัน

ปัจจุบันเด็กในโรงเรียนชนบทจำนวนมากต้องเผชิญปัญหาช้อนไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียนและยังคงใช้ช้อนร่วมกันในการรับประทานอาหาร บางรายใช้ช้อนต่อจากเพื่อนโดยไม่ล้างซึ่งกรมอนามัยระบุว่าพฤติกรรมการใช้ช้อนร่วมกันนั้นเสี่ยงต่อโรคติดต่อทางน้ำลาย อาทิไวรัสตับอักเสบชนิดบี ไข้หวัดใหญ่ คางทูม และโรคมือเท้าปากที่พบมากในเด็กเล็กรวมทั้งยังเสี่ยงกับโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสที่พบเชื้อในน้ำลายอื่นๆและโรคที่ติดต่อผ่านทางอาหารและน้ำเป็นสื่อได้ เช่น ไวรัสตับอักเสบชนิดเอ ดังนั้น ไทยสเตนเลสสตีลจึงได้จัดตั้งโครงการ “ซีกัลช้อนความสุข” ขึ้นโดยการมอบช้อนซึ่งเป็นสุขอนามัยขั้นต้นในการรับประทานอาหาร และมอบอุปกรณ์ครัวรวมถึงเครื่องครัวอื่นๆที่โรงเรียนขาดแคลน เพื่อมอบความสุขและสร้างสุขอนามัยที่ดีให้แก่เยาวชน”นายอรุณ เรืองจรุงพงศ์ กล่าวถึงที่มาของโครงการ

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ ‘ซีกัลช้อนความสุข’ นั้นไทยสเตนเลสสตีลจะคัดจากโรงเรียนที่ขาดแคลนทุนอาหารกลางวันและเครื่องครัวเพื่อเตรียมอาหารอย่างถูกหลักอนามัย โดยในปีแรกของการดำเนินโครงการบริษัทฯได้เริ่มโครงการจากการคัดเลือกโรงเรียนในจังหวัดปราจีนบุรีเนื่องจากโรงงานของบริษัทตั้งอยู่ในจังหวัดปราจีนบุรีจึงเล็งเห็นว่าสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตของเยาวชนในชุมชนใกล้เคียงเป็นเรื่องสำคัญเมื่อเยาวชนได้รับประทานอาหารครบ 5 หมู่และโรงเรียนมีเครื่องครัวและอุปกรณ์ครัวถูกสุขอนามัยในการปรุงอาหาร รวมถึงมีภาชนะ จาน ช้อน ส้อม
และแก้วน้ำที่เพียงพอ เพื่อใช้รับประทานอาหารจะช่วยให้เยาวชนมีสุขภาพที่สมบูรณ์และแข็งแรงปลอดจากโรคติดต่อจากการใช้ภาชนะร่วมกัน

ทางบริษัทฯ จึงได้คัดเลือก โรงเรียนไผ่แถวอนุสรณ์ ต.บางกระเบา อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรีเป็นโรงเรียนนำร่องของโครงการโดยโรงเรียนไผ่แถวอนุสรณ์ถือเป็นโรงเรียนที่สามารถสร้างเยาวชนดีเด่นด้านการศึกษาให้แก่จังหวัดอย่างต่อเนื่อง และล่าสุดยังได้รับเกียรติบัตรด้านโรงเรียนขนาดเล็กที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 สูงกว่าค่าเฉลี่ยประเทศด้วยการส่งเสริมทั้งทางด้านการศึกษาและสุขะภาวะทางโภชนาการจากคณะครูแต่อย่างไรก็ตามทุนอาหารกลางวันที่ทางโรงเรียนได้รับอยู่เดิมนั้นไม่เพียงพอสำหรับจัดเตรียมอาหารกลางวันให้ครบ 5 หมู่ให้กับนักเรียนได้อย่างต่อเนื่อง และยังขาดเครื่องครัวบางส่วน เช่น ช้อน ส้อม ถาดอาหารคูลเลอร์น้ำ และแก้วน้ำ บริษัทฯ จึงได้เข้ามาช่วยเหลือด้านทุนอาหารกลางวันพร้อมมอบอุปกรณ์เครื่องครัวให้โรงเรียน เพื่อเติมเต็มสุขภาวะด้านโภชนาการให้กับเยาวชน ” นายอรุณ เรืองจรุงพงศ์ กล่าวสรุป

นอกจากมอบเครื่องครัวและทุนอาหารกลางวันแล้ว โครงการ “ซีกัลช้อนความสุข” ยังจัดกิจกรรมสนุกๆให้เด็กได้เสริมสร้างพัฒนาการอย่างสมวัย อาทิกิจกรรมการทำแพนเค้กและแต่งหน้าแพนเค้กสุดหรรษาด้วยชุดเครื่องครัวซีกัลและปิดท้ายกิจกรรมการวาดภาพเสริมความคิดสร้างสรรค์ซึ่งนับว่าเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมอีกหนึ่งโครงการที่ทาง บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัดได้มอบความสุขและสุขอนามัยที่ดีให้กับเยาวชน.

About Post Author

เขียนความคิดเห็น

Copyright © Readspread.com ติดต่อฝ่ายข่าว Tel.089-922-7859 Email/[email protected] | Newsphere by AF themes.