Readspread.com

News and Article

“การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในชุมชน”

อพท. พื้นที่เมืองพัทยาขยายเครือข่ายชุมชนในพื้นที่เมืองพัทยา

นายธิติ จันทร์แต่งผล รักษาการผู้จัดการและรองผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษและพื้นทีเชื่อมโยง ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในกิจกรรม “การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในชุมชน” และบรรยายเกี่ยวกับภารกิจของ อพท. ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลเขตอุดมศักดิ์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีนักเรียนระดับชั้นประถมและมัธยมกว่า 10 โรงเรียนในอำเภอสัตหีบประมาณ 50  คน ร่วมเรียนรู้และค้นหาของดีของเด่นในชุมชน โดยเครื่องมือ 9+1 Building Box

            สำหรับเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ มีแผนงานในการพัฒนาและให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนสภาเด็กและเยาวชนในตำบลโดยสนับสนุนให้มีกิจกรรมพัฒนาศักยภาพแกนนำอย่างต่อเนื่อง ทุก 3 เดือน เพื่อให้เด็กและเยาชน มีทักษะการเป็นผู้นำ ความคิดสร้างสรรค์ และเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชน ตลอดจนเห็นคุณค่าทรัพยากรธรรมชาติทางธรรมชาติ เช่น หาดเตยงาม ศูนย์เพาะพันธุ์เต่าทะเล และสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ เช่น ศาลกรมหลวงชุมพร และวัดหลวงพ่ออี๋ เป็นต้น

Copyright © Readspread.com ติดต่อฝ่ายข่าว Tel.089-922-7859 Email/Yothin.Yoojongdee@gmail.com | Newsphere by AF themes.