Readspread.com

News and Article

สานต่อที่พ่อทำ ซินโครตรอน จับมือกับ จุฬา และ ปตท. วิจัยหญ้าแฝก

สานต่อที่พ่อทำ ซินโครตรอน จับมือกับ จุฬา และ ปตท. วิจัยหญ้าแฝก

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ดร.วันทนา คล้ายสุบรรณ์ ผู้จัดการระบบลำเลียงแสงที่ 8 เปิดบ้านต้อนรับ ดร.กัลยา สุนทรวงศ์สกุล อาจารย์ประจำสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เครือข่ายคนรักแฝกแห่งประเทศไทย และบริษัท ป.ต.ท. จำกัด (มหาชน) จากกิจกรรม “การอบรมเชิงปฏิบัติการชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่า ต้นหญ้าจึงเป็นบทเรียน ครั้ง ที่ 1” ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดจากเครือข่ายคนรักแฝกแห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ป.ต.ท. จำกัด(มหาชน) ที่มีความสนใจเรื่องของหญ้าแฝก และต้องการหาคำตอบ “หญ้าแฝกช่วยให้ดินมีคุณภาพดีขึ้นได้อย่างไร” ซึ่งหวังสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องหญ้าแฝกให้ถูกต้อง และนำความรู้ดังกล่าวเผยแพร่ไปสู่ประชาชนทั่วไป

กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้เกษตรกร เครือข่ายคนรักแฝกแห่งประเทศไทยได้เข้ามาสัมผัสกับการทดลอง พร้อมหาคำตอบของประโยชน์ต่างๆ ของหญ้าแฝกที่สามารถอ้างอิงได้ตามหลักวิทยาศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นการไขปริศนาในเรื่องของหญ้าแฝกช่วยปรับปรุงคุณภาพดินได้อย่างไร และเหตุใดหญ้าแฝกจึงช่วยสร้างดินได้ เป็นต้นโดย ดร.กัลยาสุนทรวงศ์สกุล ได้นำทีมเกษตรกรกลุ่มคนรักหญ้าแฝก พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ของ ป.ต.ท.เข้ามาทำการทดลองที่สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ในโอกาสนี้  ดร.วันทนา คล้ายสุบรรณ์ ได้นำทีมร่วมทำการทดลอง

ณ ระบบลำเลียงแสงที่ 8 เทคนิคการดูดกลืนรังสีเอกซ์ ซึ่งเป็นเทคนิคที่สามารถใช้วิเคราะห์ธาตุสำคัญ เช่น ซัลเฟอร์ฟอสฟอรัส และสถานะทางเคมีที่อยู่ในดิน สำหรับใช้เป็นตัวบ่งชี้คุณภาพของดินได้  โดยครั้งนี้กลุ่มเกษตรกรได้มีโอกาสทดลองใช้แสงซินโครตรอนด้วยตัวเอง ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างดินไปจนถึงการแปลผลข้อมูลที่ได้จากการทดลองเบื้องต้น ร่วมกับ ดร.วันทนา อีกด้วย และกิจกรรมนี้ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทางสถาบันฯ เปิดโอกาสให้กับกลุ่มประชาชนทั่วไปได้เข้ามาสัมผัสเทคโนโลยีแสงซินโครตรอนอย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ ทางสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนพร้อมที่จะสนับสนุนงานวิจัยเพื่อเกษตรกรรม เช่น โครงการเครือข่ายคนรักแฝก รวมไปจนถึงโครงการวิทยาศาสตร์อื่นๆ เพื่อที่จะเข้าถึงประชาชนได้อย่างแท้จริง

Copyright © Readspread.com ติดต่อฝ่ายข่าว Tel.089-922-7859 Email/Yothin.Yoojongdee@gmail.com | Newsphere by AF themes.