Readspread.com

News and Article

เอ็ม.ไทย กรุ๊ป ลงนามความร่วมมือกับ สจล.

เอ็ม.ไทย กรุ๊ป ลงนามความร่วมมือกับ สจล. พัฒนางานศึกษาวิจัยสมาร์ท โฮม (Smart Home)

นายฉัตรชัย วีระเมธีกุล ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บริษัท เอ็ม.ไทย กรุ๊ป และบริษัทในเครือ ผู้พัฒนาโครงการวารีโอ สุวรรณภูมิ ร่วมลงนามความร่วมมือในการพัฒนางานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่อยู่อาศัยสมาร์ท โฮม (Smart Home) ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี ร่วมลงนามในครั้งนี้ โดยข้อตกลงดังกล่าวถือเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือครั้งสำคัญ  เพื่อพัฒนาและผลักดันมาตรฐานวงการอสังหาริมทรัพย์ไทยก้าวเข้าสู่ยุค Innovation อย่างเต็มรูปแบบ คาดว่าจะเห็นผลเป็นรูปธรรมภายใน 3 ปี ทั้งนี้นอกจากการสนับสนุนด้านการวิจัยแล้วนั้น ทางบริษัทฯเล็งเห็นถึงการพัฒนานวัตกรรมที่อยู่อาศัยที่มีคุณค่า สามารถนำไปใช้ได้จริง ให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคนยุคปัจจุบัน ภายใต้แนวคิด Smart Home for Smart People และในราคาที่จับต้องได้ เพื่อมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้อยู่อาศัยแบบครอบคลุมในทุกด้าน นับเป็นอีกหนึ่งความมุ่งมั่นของ เอ็ม.ไทย กรุ๊ป ผู้พัฒนาโครงการวารีโอ สุวรรณภูมิ เพื่อก้าวสู่การเป็นหนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยในอนาคต

About Post Author

เขียนความคิดเห็น

Copyright © Readspread.com ติดต่อฝ่ายข่าว Tel.089-922-7859 Email/[email protected] | Newsphere by AF themes.