Readspread.com

News and Article

หลักสูตร BTEC

หลักสูตร BTEC จากวิทยาลัยนานาชาติรีเจ้นท์นำนักศึกษาเปิดประสบการณ์การศึกษาในสหราชอาณาจักร

วิทยาลัยนานาชาติเดอะรีเจ้นท์ กรุงเทพฯจัดพิธีสำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษาในหลักสูตร BTEC โดยมีทั้งผู้ปกครอง นักศึกษาบุคคลระดับสูง และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมแสดงความยินดีอย่างอบอุ่น ณวิทยาลัยนานาชาติเดอะรีเจ้นท์ ภายในงานยังประกอบด้วยกิจกรรมเด่นอื่น ๆ อาทิการจัดแสดงผลงานและความสำเร็จของนักศึกษารวมถึงโครงการที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในโอกาสต่าง ๆเหล่าแขกผู้มีเกียรติภายในงานครั้งนี้ ได้แก่ มร.ไซมอน ยังผู้อำนวยการฝ่ายการรับรองคุณวุฒิ (BTEC; Pearson) ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งให้เกียรติเดินทางมายังประเทศไทยเพื่อร่วมงานครั้งนี้โดยเฉพาะ โดยมี ดร.วีระชัย เตชะวิจิตร์ ประธานกรรมการกลุ่มโรงเรียนนานาชาติเดอะรีเจ้นท์, มร. นิติน ดัตต้าผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติเดอะรีเจ้นท์, และ มร.วอร์เร็น สแตนเวิร์ธผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติเดอะรีเจ้นท์ เป็นเจ้าภาพจัดงาน

“พิธีสำเร็จการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงอีกหนึ่งความสำเร็จของหลักสูตร BTECในประเทศไทย หลักสูตรนี้คือการผสมผสานรูปแบบการเรียนรู้ในห้องเรียนเทคนิคการเรียนรู้แบบประยุกต์ การฝึกฝนสายอาชีพและประสบการณ์การฝึกฝนปฏิบัติงานในโลกแห่งความเป็นจริงซึ่งทำให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จและมีโอกาสเดินทางไปศึกษาต่อ ณมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา
หรือมหาวิทยาลัยชั้นแนวหน้าอื่นๆในต่างประเทศได้ในปีถัดไปนี่คืออนาคตแห่งการเรียนรู้ที่พร้อมตอบสนองต่อแนวโน้มที่กำลังเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันได้อย่างสมบูรณ์แบบ” มร.ไซมอน ยัง กล่าว

วิทยาลัยนานาชาติรีเจ้นท์ กรุงเทพฯ จัดพิธีสำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษาในหลักสูตร BTEC
(Business Technology Education Council) ในวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 ณหอประชุม วิทยาลัยนานาชาติรีเจ้นท์ โดยหลักสูตร BTECคือการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ 3 ปี แบ่งเป็นการศึกษาในกรุงเทพฯ 2 ปีและไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่ประเทศอังกฤษต่อีก 1 ปี (2+1)
● วิทยาลัยนานาชาติเดอะรีเจ้นท์
เป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกที่นำหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยลอนดอนและสภาการศึกษาธุรกิจและเทคโนโลยีแห่งอังกฤษ (BTEC) สู่ประเทศไทยโดยหลักสูตร BTECถือเป็นการรับรองวิทยฐานะของการศึกษาด้านธุรกิจและเทคนิคการปฏิบัติที่ใหญ่ที่สุดของสหราชอาณาจักร
● หลักสูตร BTEC นำเสนอระบบการศึกษาชั้นเลิศที่ดีที่สุดโดยยึดหลักการเรียนรู้ของผู้เรียนรวมถึงการรับรองวิทยฐานะทั้งในด้านสาชาอาชีพและการศึกษาเชิงวิชาการระดับสากล รายงานเกี่ยวกับกรมการศึกษาในสหราชอาณาจักรของวู้ล์ฟระบุว่านักศึกษาที่เรียนในหลักสูตร BTEC มีโอกาสหางานได้ง่ายและดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วไปเนื่องจากมีรูปแบบหลักสูตรที่ดีกว่า
● พิธีสำเร็จการศึกษาถือเป็นการยกย่องนักศึกษาที่สำเร็จหลักสูตร BTEC ระดับHigher National Diploma (HND) และพร้อมเดินทางไปศึกษา ณมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรเป็นเวลา 1 ปีเพื่อให้สำเร็จการศึกษาอย่างสมบูรณ์ หลักสูตร BTECมีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานในด้านความเป็นเลิศทางการศึกษาผ่านการนำเสนอสภาพแวดล้อมการทำงานจริงด้วยการให้ผู้เรียนฝึกฝนปฏิบัติงานบนแพลทฟอร์มเพื่อการเรียนรู้ซึ่งทำให้ผู้เรียนเกิดทักษะที่จำเป็นและประสบความสำเร็จในสายอาชีพของตนเองในอนาคต

About Post Author

Copyright © Readspread.com ติดต่อฝ่ายข่าว Tel.089-922-7859 Email/[email protected] | Newsphere by AF themes.