Readspread.com

News and Article

‘วันทำความสะอาดชายฝั่งสากล’ by sealife

‘วันทำความสะอาดชายฝั่งสากล’ กระตุ้นจิตสำนึกรักษ์ทะเลซีไลฟ์ แบงคอก ส่งเสริมอนุรักษ์ระบบนิเวศอย่างยั่งยืนปลูกปะการังแบบใหม่ ปล่อยปูม้าคืนสู่ธรรมชาติและทำความสะอาดชายหาด

ปัญหาสิ่งแวดล้อมทางทะเลทุกวันนี้เกิดจากสมดุลของระบบนิเวศถูกทำลายเสียหายและส่งผลกระทบในแนวกว้างปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในระบบนิเวศ อย่างแนวปะการังแหล่งรวมอาหารและที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลนานาชนิดที่นอกจากจะเสื่อมสลายเองโดยธรรมชาติ จากการ ‘ฟอกขาว’จากภาวะโลกร้อนที่ทำให้อุณหภูมิน้ำทะเลสูงขึ้น และด้วยฝีมือมนุษย์สิ่งมีชีวิตทางทะเลที่ลดจำนวนลงและมักถูกมองข้าม อย่างประชากรปูม้าที่เป็นอาหารที่ได้รับความนิยมก็กำลังขาดสมดุลอย่างหนักเพราะปริมาณการบริโภคสูงกว่าอัตราการเกิดนอกจากนี้ ภัยอันตรายต่อสัตว์ทะเลอีกหนึ่งอย่างก็คือขยะบริเวณชายหาดที่ถูกซัดลงทะเลเองก็เป็นปัจจัยร้ายแรงที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิต จากการกินเพราะเข้าใจผิดว่าเป็นอาหาร เป็นต้น

ด้วยความรับผิดชอบในฐานะอควาเรียมที่มีหลักการบริหารอควาเรียมแบบยั่งยืน (Sustainability) และ วิสัยทัศน์ที่ยึดมั่นหัวใจแห่งนักอนุรักษ์ ซีไลฟ์แบงคอก จึงมุ่งหน้าสานต่อพันธกิจ เนื่องใน วันทำความสะอาดชายฝั่งสากล(International Coastal Cleanup Day)ซึ่งเป็นวันที่กำหนดขึ้นในช่วงเดือนกันยายนของทุกปีเพื่อให้อาสาสมัครนักอนุรักษ์จากทั่วทุกมุมโลกได้ร่วมกันทำกิจกรรมทำความสะอาดชายฝั่งและผืนน้ำในประเทศของตน ทางซีไลฟ์ แบงคอกจึงรวมตัวอาสาสมัครพนักงานและเจ้าหน้าที่นักดำน้ำประจำอควาเรียมจิตอาสา ไปร่วมกันทำ “กิจกรรมรักษ์ผืนน้ำและแนวชายฝั่ง ปี 3” ซึ่งประกอบด้วย
การปลูกปะการังแบบใหม่ การคืนประชากรปูม้าสู่ระบบนิเวศและการทำความสะอาดชายหาด ณ หาดเตยงาม อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

กิจกรรมปลูกปะการังแบบใหม่ เป็นกิจกรรมที่ ซีไลฟ์ แบงคอกร่วมกับหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ โดยมีเจ้าหน้าที่ดำน้ำประจำซีไลฟ์ แบงคอก เป็นผู้ดำน้ำลงไปวางปะการังปลูกใหม่ด้วยตัวเอง อนึ่งการปลูกปะการังโดยใช้หินฟอสซิลหล่อด้วยปูนซีเมนต์มาเป็นแท่นฐานปลูกเป็นการปลูกทดแทนปะการังที่ได้รับความเสียหายโดยเลือกปลูกเป็นปะการังสายพันธุ์ ‘เขากวาง’ด้วยคุณสมบัติที่เติบโตอย่างแข็งแรงและรวดเร็วและยังเอื้อต่อการวางไข่ของฝูงปลาซึ่งการใช้ฐานปูนซีเมนต์แทนการใช้ท่อพีวีซีนี้

ช่วยในการอนุรักษ์ปะการังแบบยั่งยืนและเป็นธรรมชาติมากที่สุดเพราะหินปูนซีเมนต์เมื่อถูกน้ำทะเลกัดกร่อนสามารถย่อยสลายไปเองได้จึงไม่ทำให้เกิดขยะทางทะเล และอีกหนึ่งกิจกรรมที่ ซีไลฟ์ แบงคอกทำเพื่อเพิ่มความสมดุลของระบบนิเวศทางทะเล คือการปล่อยปูม้าคืนสู่ธรรมชาติ จำนวนกว่าร้อยตัวเพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในทะเลทดแทนการจับไปบริโภคเพียงอย่างเดียว

ในส่วนของกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันทำความสะอาดชายฝั่งสากลหรือกิจกรรมเก็บขยะตามแนวชายหาด เป็นส่วนหนึ่งของ“กิจกรรมรักษ์ผืนน้ำและแนวชายฝั่ง ปี 3”โดยกลุ่มพนักงานจิตอาสาของซีไลฟ์ แบงคอก ได้ร่วมแรงร่วมใจกันเดินเก็บขยะตลอดแนวชายฝั่งหาดเตยงามซึ่งเป็นหาดหนึ่งในอำเภอสัตหีบที่ได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวจากกิจกรรมครั้งนี้ พนักงานจิตอาสาของซีไลฟ์ แบงคอกสามารถเก็บขยะได้มากกว่าสิบถุง ประกอบด้วย ฝาขวดเครื่องดื่มขวดพลาสติก กล่องนม ห่อขนม ถุงพลาสติก และอื่นๆ อีกจำนวนมาก

นายนพดล ประพิมพ์พันธ์ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจกรุงเทพ บริษัท เมอร์ลิน เอ็นเตอร์เทนเมนทส์(ประเทศไทย) กล่าวถึงแนวทางการอนุรักษ์ของ ซีไลฟ์ แบงคอก ว่า“เราเน้นความสำคัญของการดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนกิจกรรมจิตอาสาที่เราทำทุกโครงการมักประกอบด้วยการปลูกฝังจิตสำนึกรักธรรมชาติ และองค์ประกอบที่สามารถนำไปต่อยอดและสานต่อในอนาคตได้ อาทิกิจกรรมรักษ์ผืนน้ำและแนวชายฝั่งซึ่งเป็นกิจกรรมหลักที่เราทำต่อเนื่องมาเป็นปีที่สามเพื่อรักษาท้องทะเลให้อยู่ในสภาพสวยงาม ปราศจากสิ่งแปลกปลอมอันตรายและปลอดภัยสำหรับการใช้ชีวิตของสิ่งมีชีวิตทางทะเลในส่วนของกิจกรรมอนุรักษ์เพิ่มเติมของปีนี้ อย่างการปลูกปะการังและปล่อยปูม้าก็เป็นสิ่งที่เราพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริงและยั่งยืน โดยซีไลฟ์ แบงคอกได้ใช้ความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในเรื่องสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรทางทะเลผนวกรวมกับความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการอนุรักษ์เหล่านี้ไม่ใช่เป็นการสร้างขยะเพิ่มเติมหรือการทำให้เกิดความเดือดร้อนเพราะให้ความช่วยเหลือแบบผิดวิธี”ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์โลกใต้ทะเลครั้งต่อไปได้ ณอควาเรียมมาตรฐานระดับโลก ซีไลฟ์ แบงคอก, ชั้น บี1-บี2 สยามพารากอนติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ www.sealifebangkok.comและ Facebook:https://www.facebook.com/SEALIFEBangkokOceanWorld

About Post Author

เขียนความคิดเห็น

Copyright © Readspread.com ติดต่อฝ่ายข่าว Tel.089-922-7859 Email/[email protected] | Newsphere by AF themes.