Readspread.com

News and Article

COLORS OF ASEAN

สารานุกรมและตารางสีอาเซียนCOLORS OF ASEAN

ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนนั้นถือเป็นกลุ่มประเทศที่แม้จะมีความคล้ายคลึงกันในหลายๆด้านแต่ก็มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเป็นอย่างสูง แม้กระทั่งเรื่องของ “สี” (Colors)จากการศึกษาคำเรียกของสีต่างๆ ในอาเซียน การตั้งชื่อคำเรียกสีมาจากวัสดุกำเนิดสีทางธรรมชาติ ลักษณะสีของพืชหรือสัตว์ในแต่ละพื้นที่ต่างกันไป

ผศ.ดร.สุรพงษ์ เลิศสิทธิชัย ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า
แนวคิดในการจัดทำ “สารานุกรมและตารางสีอาเซียน” เพื่อทำความเข้าใจในคุณค่าของสีของแต่ลประเทศและต่อยอดด้านการสร้างอัตลักษณ์ ช่วยให้การออกแบบสอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ผลิตสินค้ารวมทั้งต่อยอดสู่ตลาดสากล ส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ หรือ Creative Thailandซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายภายใต้นโยบายประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0)นอกจากจะจัดทำสารานุกรมในรูปแบบสิ่งพิมพ์แล้ว ทางศูนย์ฯได้พัฒนาในรูปแบบแอพพลิเคชันบนมือถือ
ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ android และ iOS เพียงค้นหาคำว่า “COLORS OF ASEAN” ผ่าน Play Store หรือApp Store โดยผู้ใช้สามารถเข้าถึงตารางสีในอาเซียนได้หลายหลายรูปแบบ เช่น
การค้นดูตามหมวดของสี หมวดประเทศ

หรือการใช้เทคโนโลยีของกล้องเพื่อให้แอพพลิเคชันค้นหาค่าสีอาเซียนที่มีความใกล้เคียงกับถายถ่ายที่ต้องการนอกจากนี้แอพพลิเคชันสามารถแชร์ค่าสีที่ต้องการผ่าน social media ได้สามารถนำมาประยุกตใช้กับสินค้าและผลิตภัณฑ์ประเภทเสื้อผ้า เครื่องประดับ ของใช้ในบ้าน และกระเบื้องเซรามิคส์ ฯลฯเพื่อเป็นต้นแบบให้นักออกแบบไทยและเจ้าของธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ต่อยอดสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ชัดเจนยิ่งขึ้นออกแบบสินค้าและผลิคภัณฑ์ ที่แสดงออกถึงเอกลักษณ์ของภูมิภาคอาเซียนที่มีวัฒนธรรมที่ชัดเจนและสร้างความแตกต่างให้กับตัวสินค้า ถือเป็นการเพิ่มมูลค่า (Value) และเอกลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะกับตลาดโลกถือเป็นการส่งเสริมรายได้ให้เกิดขึ้นในภาพรวมของเศรษฐกิจไทยอีกทางหนึ่งด้วย

About Post Author

เขียนความคิดเห็น

Copyright © Readspread.com ติดต่อฝ่ายข่าว Tel.089-922-7859 Email/[email protected] | Newsphere by AF themes.