Readspread.com

News and Article

DIAGEO LEARNING FOR LIFE

ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ และอาชีวะฯ เปิดตัวโครงการ DIAGEO LEARNING FOR LIFE
สร้างอาชีพบาร์เทนเดอร์ที่สร้างสรรค์ ดันอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการ

 ยุทธศาสตร์ของรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศไทยภายใต้แนวคิดไทยแลนด์ 4.0 นอกจากต้องอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมแล้ว สิ่งสำคัญที่ต้องทำควบคู่กันคือ การพัฒนาศักยภาพของคนให้มีทักษะ ความรู้และความสามารถในวิชาชีพ โดยข้อมูลสถานการณ์แรงงานของไทยในปัจจุบัน
ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปี 2560 ระบุว่า ทักษะการประกอบอาชีพของคนไทยยังต่ำกว่าความคาดหวังของผู้ประกอบการอยู่มาก[1] ด้วยเหตุนี้ บริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ DMHT   เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของคน จึงร่วมกับ
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เปิดตัวโครงการ DIAGEO LEARNING FOR LIFE    เพื่อพัฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพบาร์เทนเดอร์ให้นักศึกษาอาชีวศึกษาอายุ 20 ปีขึ้นไป 1,000 คน ทั่วประเทศ อันจะเป็นการเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยและการบริการ ให้ก้าวไปอีกขั้น
ภายใต้กรอบไทยแลนด์ 4.0

ดร. ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า “โครงการ DIAGEO LEARNING FOR LIFE สอดคล้องกับพันธกิจของ สอศ. ที่มุ่งพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสายวิชาชีพให้มีทักษะ ความรู้และความสามารถตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูงขึ้น
และเชื่อว่าหลักสูตรบาร์เทนเดอร์ระดับเวิล์ดคลาสของดิอาจิโอจะช่วยยกระดับมาตรฐานด้านอาชีพบาร์เทนเดอร์ไทยให้ก้าวไปอีกขั้น และจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญของการพัฒนาประเทศไทยภายใต้กรอบไทยแลนด์ 4.0”

นายธนากร คุปตจิตต์ ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า “ดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ มุ่งหวังที่จะสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพให้แก่นักศึกษาอาชีวศึกษาในการก้าวสู่สายอาชีพบาร์เทนเดอร์ เพราะคนกลุ่มนี้จะเป็นตัวแทนในการเผยแพร่และสร้างสรรค์วัฒนธรรมในการดื่มที่ดีสู่สังคม สอดคล้องกับพันธกิจของดิอาจิโอ ในเรื่องแอลกอฮอล์กับสังคมที่เชื่อว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และคนในสังคมสามารถอยู่ร่วมกันได้เป็นอย่างดี หากผู้ดื่มมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่องการดื่มอย่างรับผิดชอบและสร้างสรรค์ และยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการ ที่ดิอาจิโอส่งเสริมมาโดยตลอดอีกด้วย”

โครงการ DIAGEO LEARNING FOR LIFE จะเดินทางไปฝึกอบรมการประกอบอาชีพบาร์เทนเดอร์ให้กับนักศึกษาอาชีวศึกษาทั้งหมด 5 แห่งคือจังหวัดนครศรีธรรมราช อุบลราชธานี เชียงราย กาญจนบุรีและกรุงเทพมหานคร ภาคละ 200 คน รวมนักศึกษาอาชีวะที่จะฝึกอบรมทั้งสิ้น 1,000 คน ระหว่างเดือนกันยายน ถึงธันวาคม 2560 ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้กระบวนการสร้างสรรค์เมนูเครื่องดื่มใหม่ๆ ถ่ายทอดโดยบาร์เทนเดอร์ชั้นนำจากโครงการ DIAGEO WORLD CLASS และยังได้อบรมการให้บริการ การพัฒนาบุคลิกภาพ และการเสิร์ฟอย่างรับผิดชอบ เพื่อก้าวสู่การเป็นบาร์เทนเดอร์มืออาชีพและใช้วิชาชีพอย่างสร้างสรรค์ โดยผู้ที่สอบผ่านหลักสูตรการอบรมขั้นพื้นฐานได้รับใบประกาศนียบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และดิอาจิโอ โมเอ็ท เฮนเนสซี่ (ประเทศไทย) จากนั้นจะคัดเลือกตัวแทนจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาที่ทำคะแนนได้สูงสุดจาก 5 ภูมิภาคในการเข้าร่วมโครงการอบรม DIAGEO BAR ACADEMY โดยผู้ที่ได้รับเลือกจะมีโอกาสได้เรียนรู้เทคนิคการสร้างแรงบันดาลใจในการรังสรรค์เครื่องดื่มใหม่ๆ และเทรนด์เครื่องดื่มทั่วโลก จากบาร์เทนเดอร์ชื่อดังระดับโลกต่อไปอีกด้วย

โดยเมื่อเร็วๆ นี้ โครงการ DIAGEO LEARNING FOR LIFE ได้จัดอบรมนักเรียนอาชีวศึกษารุ่นที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช มีนักศึกษาอาชีวะจำนวน 190 คนเข้าร่วมโครงการ โดยมีบาร์เทนเดอร์มืออาชีพจากโครงการ DIAGEO WORLD CLASS อย่างคุณโต้ง สมคะเน สิงหา และ
คุณต้น อนาคิน วงษ์สละ เป็นผู้บรรยาย

About Post Author

เขียนความคิดเห็น

Copyright © Readspread.com ติดต่อฝ่ายข่าว Tel.089-922-7859 Email/[email protected] | Newsphere by AF themes.