Readspread.com

News and Article

Ford Driving Skills for Life

ฟอร์ดจัดฝึกอบรม Ford Driving Skills for Life ให้กับ
กลุ่มลูกค้าองค์กรในจังหวัดเชียงใหม่

ฟอร์ด ประเทศไทย ร่วมกับ ฟอร์ด อเมริกันมอเตอร์ส เชียงใหม่และ ฟอร์ด วีกรุ๊ปคาร์ เชียงใหม่ ฉลองครบรอบ 10 ปี การจัดโครงการฝึกอบรม “Driving Skills for Life” (DSFL) หรือ “ฉลาดขับ ประหยัด ปลอดภัย” ในประเทศไทย ด้วยการจัดอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มลูกค้าองค์กร หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชน ในจังหวัดเชียงใหม่ กว่า 100 คน เพื่อสร้างจิตสำนึกในการการขับขี่อย่างปลอดภัย รวมถึงช่วยลดอุบัติเหตุโดยรวมบนท้องถนน ณ ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา รีสอร์ท มอลล์ จังหวัดเชียงใหม่

โครงการ Ford Driving Skills for Life เป็นโครงการเพื่อสังคมของฟอร์ดทั่วโลก โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อให้ความรู้ด้านการขับขี่ปลอดภัยที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ตลอดชีวิตให้แก่ผู้ขับขี่รถยนต์ โดยผ่านการฝึกอบรมในสถานการณ์เสมือนจริง รวมถึงการให้ข้อมูลที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ซึ่งผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้เรียนรู้เทคนิคการขับรถยนต์ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสถานการณ์เสมือนจริง อาทิ ท่านั่งในการขับรถและการจับพวงมาลัยที่ถูกวิธี หรือการควบคุมรถขณะเกิดเหตุฉุกเฉิน รวมทั้งวิธีการขับขี่ที่จะช่วยประหยัดน้ำมันและลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน

ฟอร์ดได้จัดอบรมโครงการนี้ในประเทศไทยต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 โดยจัดอบรมให้กับผู้สนใจทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และประชาชนทั่วไป รวมแล้วกว่า 10,000 ราย โดยผู้เข้าอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ Ford Driving Skills for Life และกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจของฟอร์ด ได้ที่เว็บไซต์ www.ford.co.th และเฟซบุ๊ค ฟอร์ด ประเทศไทย www.facebook.com/FordThailand

About Post Author

เขียนความคิดเห็น

Copyright © Readspread.com ติดต่อฝ่ายข่าว Tel.089-922-7859 Email/[email protected] | Newsphere by AF themes.