Readspread.com

News and Article

“Global Business Dialogue 2018: Innovating the Sustainable Future”

TMA ร่วมค้นแนวคิดระบบหมุนเวียนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
กุญแจสำคัญเพื่อพัฒนาธุรกิจได้อย่างยั่งยืน
ในงานสัมมนา “Global Business Dialogue 2018: Innovating the Sustainable Future”


      
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) จับมือกระทรวงการต่างประเทศ เผยแนวคิดการพัฒนาธุรกิจด้วยการนำเทคโนโลยี นวัตกรรม เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ รวมถึงระบบเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งเป็นเทรนด์ธุรกิจที่ทุกคนให้ความสนใจถึงเรื่องของระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy ถือเป็นไฮไลท์สำคัญที่ถูกหยิบยกขึ้นมาให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมกรณีศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสร้างความตระหนักรู้และจิตสำนึกให้กับภาคธุรกิจ และประชาชนเกี่ยวกับแนวคิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy โดยใช้ความรู้ทางเทคโนโลยี และนวัตกรรม เข้ามาช่วยในเรื่องของการบริหารจัดการสิ่งของเหลือใช้ ในงาน “Global Business Dialogue 2018: Innovating the Sustainable Future” วันที่ 2-3 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ  
ในงานสัมมนา เนื้อหาจะครอบคลุมถึงความสำคัญของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีต่อการบรรลุสู่ “เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน” หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจมากมาย อาทิ เรื่อง “Circular Economy: Turning Waste into Value” การใช้เทคโนโลยีมาทำให้ระบบการหมุนเวียนไม่เกิดการสูญเสียทรัพยากร ทำขยะให้มีมูลค่า ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูง บริษัทฯ อินโดรามา เวนเจอร์ส และประธานกรรมการด้านความยั่งยืนและการบริหารความเสี่ยงหัวข้อ A Life-Changing Experience กล่าวถึงการนำเทคโนโลยีมาทำให้ชีวิตดีขึ้น ช่วยให้มีพลังงานใช้ มีอาหารกิน และมีน้ำใช้ พร้อมยกกรณีศึกษาที่น่าสนใจ จากแอฟฟริกา โดย Ms. Irena Bakic คนรุ่นใหม่ที่มีบทบาทสำคัญในโครงการต่างๆ ของ UNICEF Innovation Units ในยูกันดาและนิวยอร์ก รวมทั้งโครงการ Coding Bus Africa ที่ช่วยให้เยาวชนสามารถค้นพบและสร้างสรรค์เทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืนหัวข้อ Click, Share and Engage  for Sustainable Planet โดยนายอริยะ พนมยงค์ กรรมการผู้จัดการ LINE ประเทศไทย ร่วมด้วยนายนันทิวัต ธรรมหทัย ผู้อำนวยการองค์กรสัมพันธ์และการสื่อสาร บริษัท โคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จํากัด และอีกหัวข้อที่สำคัญ  Circular Economy: The Future of Food” อาหารที่เหลือทิ้งจากการรับประทาน และจากการขนส่งแล้ว จะนำอาหารในส่วนนี้ไปทำอะไรได้บ้าง รวมถึงทำอย่างไรให้มีอาหารเพียงพอต่อโลก ซึ่งจะเป็นการบรรยายพิเศษจากประเทศเยอรมัน Mr. Mac Buckley  Chief Executive Officer and Co-Founder, Adaptive Nutrition Joint achievements (ANJA), Germany เป็นต้น
TMA จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงาน ทั้งองค์กรภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน รวมถึงผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ผู้ประกอบการและ Start Ups และผู้สนใจทั่วไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 023197677 ต่อ274, 273 ในวันและเวลาทำการ

About Post Author

เขียนความคิดเห็น

Copyright © Readspread.com ติดต่อฝ่ายข่าว Tel.089-922-7859 Email/[email protected] | Newsphere by AF themes.