Readspread.com

News and Article

เซเว่นบุ๊คอวอร์ดครั้งที่ 15

มอบรางวัล “เซเว่นบุ๊คอวอร์ดครั้งที่ 15”
ประชาคม ลุนาชัย – พรชัย แสนยะมูล รับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัล 100,000 บาท


ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่นในประเทศไทย จัดงานมอบโล่พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลหนังสือดีเด่น เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 15 ประจำปี 2561 พร้อมการปาฐกถาพิเศษด้านการอ่านจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย
          นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่นในประเทศไทย กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมาของการดำเนินโครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัล เซเว่นบุ๊คอวอร์ด ได้คัดสรรหนังสือดีมีคุณภาพทั้ง 7 ประเภทสู่สังคม ประกอบด้วย กวีนิพนธ์นวนิยายนิยายภาพ (การ์ตูน)รวมเรื่องสั้นวรรณกรรมสำหรับเยาวชนสารคดี (ทั่วไป) โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือเพื่อยกย่องเชิดชูนักเขียนคุณภาพ และสนับสนุนผลงานที่มีเนื้อหาจรรโลงสังคม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รวมถึงเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนพัฒนาตนเองด้านการอ่านการเขียนให้มากยิ่งขึ้น
โครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด เป็นโครงการที่บริษัทมุ่งหวังให้เป็นเวทีเชิดชูและเป็นกำลังใจให้นักเขียนไทยได้พัฒนาฝีมือหรือผลิตผลงานที่มีคุณภาพ ที่ดำเนินการต่อเนื่องก้าวสู่ปีที่ 15 และเป็นการสานต่อเจตนารมณ์ที่จะมุ่งมั่นส่งเสริมการอ่าน การเขียน และการเรียนรู้เป็นหนทางของการพัฒนาคนนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายซีเอสวีของซีพี ออลล์ ในด้านการส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเยาวชนที่ดำเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม และยังคงมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมหนังสือดีมีคุณภาพให้สังคมไทย ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนและร่วมสร้างวัฒนธรรมการอ่าน การเขียนให้เติบโตต่อไป เพราะองค์ความรู้ต่างๆ ที่เกิดจากการอ่านและผลงานเขียนที่มีคุณภาพที่ออกสู่สังคม จะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาคน และนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติต่อไป
นอกจากนี้ภายในงานได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย กรรมการกิตติมศักดิ์โครงการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ดเป็นประธานมอบรางวัล และกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่องการอ่าน
นายแพทย์เกษมกล่าวว่า ความรู้นั้นไม่ควรจะหยุดอยู่เพียงการอ่านอย่างเดียว เพราะถ้าอ่านได้นั่นคือ Learning Skill เท่านั้น เป็นทักษะของการเรียนรู้ ความสำคัญของความรู้คือรู้แล้วต้องนำไปใช้ประโยชน์ให้ได้ รวมถึงการนำความรู้นั้นไปประยุกต์ด้วยซึ่งเมื่อเราได้ความรู้ชุดใหม่มาแล้ว ก็อยู่ที่เราว่าจะนำไปทำดีหรือทำชั่ว ถ้านำไปทำดีก็จะเกิดผลดีต่อส่วนรวม แต่ถ้านำไปทำชั่วก็จะเกิดเป็นผลร้ายต่อส่วนรวม นวัตกรรมจึงมีทั้งดีและร้าย จึงต้องสอนให้เขาเป็นคนดีด้วย สอนให้รู้อย่างเดียวไม่ได้ การสอนเรื่องคุณธรรมควบคู่ไปกับความรู้จึงเป็นสิ่งจำเป็นมาก
มีเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่ผมอยากจะยกตัวอย่างให้ฟัง เหตุการณ์แรก คือทางสมาคมนิสิตเก่าบัญชีจุฬา ได้มีการรวบรวมเงินจำนวนหลายล้าน และเลือกโรงเรียนมัธยมภูมิภาคละ แห่งไปทำส่วนขยายห้องสมุด ชื่อว่าห้องสมุดสารานุกรมไทย ผมก็ได้ไปห้องสมุดที่โรงเรียนตากวิทยาคม จ.ตาก ก็พบว่ามีเด็กกลุ่มหนึ่งที่อ่านเรื่องสมุนไพรในสารานุกรมไทย แล้วไปถามคนในจังหวัดตากว่าสมุนไพรพื้นที่ของจังหวัดมีอะไรบ้าง จากนั้นก็เอาไปหารือกับอาจารย์วิทยาศาสตร์ที่โรงเรียน จนทำออกมาเป็นสมุนไพรขายได้  แสดงว่าการอ่านหนังสือไม่ได้หยุดแค่อ่านแล้วเลิก เป็นการอ่านที่ขยายไปอีก ต่อยอดอีกจนกระทั่งจับต้องได้หมด
รูปแบบนี้กระทรวงศึกษาธิการ สมาคมห้องสมุด สมาคมบรรณารักษ์น่าจะเอาไปขยาย หาหนังสือให้เด็กอ่านอย่างเดียวไม่ได้ต้องแนะนำด้วย ว่าจะเอาประโยชน์จากหนังสือไปทำอะไรดีเราต้องคิดว่าทำอย่างไรจะสอนลูกหลานเราให้ทำงานเป็น อ่านหนังสือแล้วเอาความรู้มาใช้ประโยชน์ให้ได้ เพราะฉะนั้นในยุคดิจิตอล จะต้องนำความรู้ทั้งเก่าและใหม่มารวมกัน เพื่อให้เกิดความรู้ชุดใหม่ขึ้น เราได้ยินคำว่า Innovation (นวัตกรรม) บ่อยมาก เราต้องสอนเด็กไทยของเราให้รู้จักหาความรู้จากการอ่านหรือการใช้คอมพิวเตอร์และสามารถเอาความรู้มาประมวล มาประยุกต์ให้เกิดสิ่งใหม่ ถ้าทำได้เด็กไทยจะมี Innovation ทันที
โดยผลการประกวดผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในแต่ละประเภทคือประชาคม ลุนาชัย จากเรื่อง “ในกับดักและกลางวงล้อม” (นวนิยาย)กุดจี่-พรชัย แสนยะมูล จากเรื่อง “ใจปัจจุบัน” (กวีนิพนธ์)สรณรัชฎ์ กาญจนวณิชย์ จากเรื่อง City Sight เมืองที่มองไม่เห็น” (สารคดี)คัจฉกุล แก้วเกต จากเรื่อง The things behind that door ทุกอย่างเหมือนเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวาน” (นิยายภาพ) และ ขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร จากเรื่อง “อัศวินอุตุกับปีศาจทั้ง 8” (วรรณกรรมสำหรับเยาวชน)
ประชาคม ลุนาชัยกล่าวว่า สำหรับนักเขียนแล้วรางวัลถือว่าคือการทำงาน สิ่งที่ตนยินดี คือยินดีกับนักอ่าน สำนักพิมพ์ และคณะกรรมการ เพราะว่าได้ส่งมอบสิ่งที่ดีไปยังคนอ่านต่อไปนักเขียนจริงๆต้องตระหนักว่า เสียงปรบมือวันนี้คือมีให้กับเล่มนี้เท่านั้นเล่มต่อไปถ้าทำได้ไม่ดีก็อาจมีเสียงโห่ได้ จึงต้องทำให้ดีจากกำลังใจที่ได้รับโดยไม่ได้เอาการตลาดมาเป็นตัวตั้ง คิดว่าถ้าทำงานเขียนที่ดีมีคุณภาพ คนก็จะมาอ่านเอง
ขณะที่ สรณรัชฎ์  กาญจนวณิชย์ กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัล เป็นเรื่องที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อน โดยหนังสือเรื่อง City Sight เป็นการรวบรวมบทความที่เขียนเกี่ยวกับเมือง โฟกัสเรื่องเมืองในมิติต่างๆ ซึ่งเป็นความสนใจในช่วงก่อนหน้านี้ แต่ในช่วงนี้และในอนาคตวางไว้ว่าจะเขียนเรื่องของคนกับธรรมชาติ ซึ่งเป็นความสนใจในขณะนี้
ด้าน พรชัย แสนยะมูล กล่าวว่าดีใจกับรางวัลที่ได้รับ รู้สึกว่าสิ่งที่เขียนด้วยความรักมีคนมองเห็น  อยากให้ทุกคนอ่านหนังสือเพราะว่าการอ่านหนังสือไม่ใช่แค่อ่านเรื่องราวของคนเขียนเท่านั้นแต่การอ่านหนังสือเป็นการอ่านความคิดที่เกิดขึ้นระหว่างบรรทัด ทำให้หัวใจของเราเย็นลงได้ทบทวนตนเองจนมองเห็นช่องทางที่จะเดินไปสู่ความสุข
คัจฉกุล แก้วเกต กล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติและดีใจที่คณะกรรมการเห็นหนังสือภาพของตนว่ามีประโยชน์กับผู้อ่าน อยากเชิญชวนให้อ่านดูอาจจะใช้เวลาไม่นานเท่าไหร่ในการอ่าน เพราะว่าเป็นหนังสือที่ตัวหนังสือน้อย แต่ข้อคิดในเรื่องน่าจะเป็นประโยชน์แก่คนอ่านได้
ส่วน สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ หรือ นิ้วกลม ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในประเภทสารคดี จากหนังสือเรื่อง หิมาลัยไม่มีจริง กล่าวว่า ดีใจมากที่ได้รับรางวัลนี้เพราะว่านี่เป็นการส่งหนังสือเข้าประกวดเป็นครั้งแรกในชีวิต รางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ดเป็นรางวัลที่ตนติดตามผลทุกปี และพยายามหาหนังสือที่ได้รางวัลเหล่านี้มาอ่าน พอรู้ว่าหนังสือตนเองได้รับรางวัลนี้ก็ดีใจมากๆ ในอนาคตก็จะเขียนหนังสือที่มีเนื้อหาที่เข้มข้นขึ้น และคิดว่าน่าจะทำงานสารคดีมากขึ้นเพราะก่อนหน้านี้จะเขียนหนังสือในลักษณะของการรวมบทความรวมคอลัมน์มาก่อน ซึ่งตอนนี้ได้หยุดเขียนคอลัมน์ไปเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะเขียนหนังสือเป็นเล่มๆโดยวางธีมที่แข็งแรงกว่าแต่ก่อนได้
เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” เป็นหนึ่งในโครงการ “ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเยาวชน” ของซีพี ออลล์ ที่ดำเนินการต่อเนื่องมากว่า 15 ปี ตามอุดมการณ์ของบริษัทคือ ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน” ซึ่งช่วยส่งเสริมการอ่าน ต่อยอดความคิดให้กับคนในสังคม อีกทั้งสร้างนักเขียนคุณภาพให้มีมากขึ้น และสนับสนุนงานเขียนที่มีความสร้างสรรค์ต่อสังคม 

About Post Author

เขียนความคิดเห็น

Copyright © Readspread.com ติดต่อฝ่ายข่าว Tel.089-922-7859 Email/[email protected] | Newsphere by AF themes.