Readspread.com

News and Article

ระบบฟื้นฟูกล้ามเนื้อผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง : ไจโรโรลเลอร์ส Gyro-Rolle

เครื่องกายภาพไจโรโรลเลอร์ เครื่องกายภาพบำบัดรูปแบบใหม่ สำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

สำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ที่ต้องรับการรักษาด้วยการกายภาพบำบัดฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง
การพัฒนารูปแบบเครื่องกายภาพบำบัดรูปแบบใหม่ๆ น่าจะช่วยให้ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาได้รับการฟื้นฟูที่ดีขึ้นส่งผลให้ร่างกายของผู้ป่วยมีสุขภาพแข็งแรงขึ้นตามไปด้วยเครื่องกายภาพไจโรโรลเลอร์ “Gyro-Roller” จึงถูกพัฒนาขึ้นมาโดยการสร้างแรงมากระทำที่แขนและมีการเชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อสร้างเกมส์ให้ผู้ป่วยเล่นในระหว่างการฟื้นฟูทั้งด้านร่างกายสมอง การรับรู้ความเข้าใจ ฝึกทักษะการเคลื่อนไหว และการทำงานประสานกันระหว่างมือและตาเป็นการเพิ่มความสนใจของผู้ป่วยให้จดจ่ออยู่กับกิจกรรมในขณะรักษาเน้นฟื้นฟูกล้ามเนื้อในส่วนของแขนถึงหัวไหล่ไปในเวลาเดียวกัน ทำให้ผู้ป่วยได้รับการฟื้นฟูที่ดีขึ้น

รศ.ดร.ปัณรสี ฤทธิประวัติ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า “ปัจจุบันแผนกกายภาพของบางโรงพยาบาลในประเทศไทยส่วนใหญ่ ยัใช้เครื่องมือที่มีรูปแบบไม่หลากหลายมากนัก และผู้ป่วยจำเป็นต้องทำกายภาพซ้ำๆต่อเนื่องหากไม่มีสิ่งที่ช่วยดึงดูดให้ผู้ป่วยสามารถสนใจจดจ่อต่อการฝึกได้ตลอด ก็อาจทำให้การฝึกไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร
เราจึงได้พัฒนาเครื่องไจโรโรลเลอร์ขึ้น โดยเชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมออกแบบเกมส์ให้ผู้ป่วยเล่นโดยเกมส์ที่ออกแบบนี้รองรับการฟื้นฟูทั้งด้านกล้ามเนื้อ การรับรู้และความเข้าใจสามารถสร้างความเพลิดเพลินระหว่างการรักษา ซึ่งในช่วงแรกได้มีการทดลองเก็บข้อมูลผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาทั้งก่อนและหลังการใช้เครื่องกายภาพไจโรโรลเลอร์ส พบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่มีพัฒนาการที่ดี กล้ามเนื้อแข็งขึ้นถึง 80%ในช่วงต่อมา เราจึงได้ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องให้มีฟังชั่นการทำงานที่หลากหลายมากขึ้นพร้อมทั้งเก็บข้อมูลในเชิงเปรียบเทียบระหว่างผู้ที่รักษาด้วยเครื่องไจโรโรลเลอร์กับผู้ที่ใช้รักษาโดยใช้อุปกรณ์ปกติซึ่งก็อยู่ระหว่างเก็บข้อมูลในหลายๆพื้นที่ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดให้เครื่องมีความสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นซึ่งเมื่อเจ้าเครื่องนี้เป็นที่ยอมรับและผ่านมาตรฐานทางการแพทย์ ก็พร้อมจะผลักดันออกสู่เชิงพาณิชย์ต่อไป”

ผลงานประดิษฐ์เรื่อง “ระบบฟื้นฟูกล้ามเนื้อผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง : ไจโรโรลเลอร์ส Gyro-Roller”
นี้เคยได้รับรางวัลจากการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมมาแล้วหลายเวที ล่าสุดเพิ่งได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น :รางวัลระดับดีมาก จากสภาวิจัยแห่งชาติฯ ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2561 ที่ผ่านมาอีกหนึ่งรางวัลด้วย

About Post Author

เขียนความคิดเห็น

Copyright © Readspread.com ติดต่อฝ่ายข่าว Tel.089-922-7859 Email/[email protected] | Newsphere by AF themes.